USAMV Iasi
flag_en
Învăţământ la distanţă

 

Date generale

Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învăţământ cu taxă. Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămani înainte de începerea înscrierilor la admitere.

Specializări

Domeniu Specializare Titlu Durată
Agronomie Agricultură inginer 4 ani
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Ingineria şi managementul
afacerilor agricole
inginer 4 ani

Echipa managerială a Departamentului ID

- Echipa managerială

Contract de studi

- Contract de studii universitare de licenţă, ID (2023-2024)

Taxe de studii

- Taxe de studii pentru ID în anul universitar 2023-2024

Studenţii de la ID pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - USV Iaşi, cod fiscal 4541840
cu menţiunea pe ordinul de plată: "Taxa de şcolarizare ID pentru studentul ..."
Copia după chitanţă se poate depune la secretariat sau se poate trimite prin email la adresa id-agro@uaiasi.ro.

Ghid de consiliere

- Ghid de consiliere a studenţilor Facultăţii de Agricultură, învăţământ la distanţă

Sesizări şi solicitări

Pentru sesizări şi solicitări puteţi trimite un email la adresa
sesizari_id-agro@uaiasi.ro.

Date de contact

Director Departament ID
Prof. dr. Elena LEONTE
Telefon: 0232 407.420
Email: egindu@uaiasi.ro.

Secretar Departament ID
Ing. Daniela COSTEA CĂPUŞNEAC
Telefon: 0232 407.499
Email: id-agro@uaiasi.ro.© 2024 | Ultima actualizare: 7 mar 2024