USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2020-2021

Specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Matematică şi statistică   4 4
Chimie anorganică şi analitică   4 -
Chimie organică   5 -
Biochimie   - 2
Chimie fizică şi coloidală   4 -
Informatică aplicată   4 -
Geometrie descriptivă şi desen tehnic   - 4
Biofizică   3 -
Fenomene de transfer   - 4
Chimia alimentelor   - 4
Analiză senzorială   - 3
Practică   - 3
Educaţie fizică   1 1
Total I   25 25
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Botanică   4 -
Conservarea biodiversităţii
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Fiziologie vegetală   - 4
Ecofiziologie aplicată
  Pachet III
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană )
  1 1
Total II   5 5
TOTAL I + II   30 30
III. DPPD
Psihologia educaţiei 5 -
Pedagogie I - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Biochimia alimentului   4 -
Elemente de inginerie electrică   - 5
Microbiologie generală   5 -
Microbiologie specială   - 5
Elemente de inginerie mecanică   5 -
Materii prime vegetale   5 4
Materii prime animale   5 3
Instalaţii frigorifice şi climatizări   - 3
Operaţii unitare în industria alimentară   5 5
Practică   - 4
Educaţie fizică   1 1
Total I   29 29
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană )
  1 1
Total II   1 1
TOTAL I + II   30 30
III. DPPD
Pedagogie II 5 -
Didactica specialităţii - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Ambalaje şi design în industria alimentară   - 3
Utilaje în industria alimentară   5 4
Instalaţii frigorifice şi climatizări   5 -
Tehnologie şi control în industria vinului   - 4
Economia şi filiera produselor alimentare   - 3
Principii şi metode de conservare a produselor alimentare   4 -
Tehnologii de morărit şi panificaţie   4 -
Tehnologii în industria uleiului, zahărului şi a produselor zaharoase   - 4
Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor   5 -
Legislaţie şi protecţia consumatorilor   - 3
Elemente de inginerie electrică   4 -
Inocuitatea produselor alimentare   - 2
Practică   - 4
Total I   27 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Psihologia alimentaţiei umane   - 3
Biotehnologii agroalimentare
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Plante condimentare şi aromatice   3 -
Principiile nutriției umane
Total II   3 3
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
Limbi străine 1 1
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator 2 -
Managementul clasei de elevi - 3
Practică pedagogică în învătământul preuniversitar obligatoriu 3 2
Examen de absolvire: nivelul 1   - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Tehnologia laptelui şi a produselor derivate   5 4
Tehnologia cărnii şi a produselor din carne   5 4
Tehnologie şi control în industria berii şi a distilatelor   5 -
Controlul si asigurarea calităţii alimentelor*   5 5
Management   5 -
Marketing   - 4
Managementul calităţii alimentelor   - 4
Politici şi strategii globale de securitate alimentară   2 -
Practică   - 5
Total I   27 26
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Contabilitate   - 4
Etică şi integritate academică
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Ecotoxicologia produselor alimentare   3 -
Aditivi şi ingrediente în industria alimentară
Total II   3 4
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
Limbi străine   1 1
Elemente de dimensionare mecanică şi tehnologică   3 -
Antreprenoriat   - 3© 2023 | Ultima actualizare: 15 nov 2023