USAMV Iasi
flag_en
Departamente

Departamentul de Tehnologii alimentare

Director de departament

Şef lucr. dr. Marius Mihai CIOBANU
email: marius.ciobanu@uaiasi.ro

Consiliul departamentului

Şef lucr. dr. Roxana Nicoleta RAŢU
e-mail: roxana.ratu@uaiasi.ro
Şef lucr. dr. Marius BĂETU
e-mail: mbaetu@uaiasi.ro

Lista personalului didactic al Departamentului Tehnologii alimentare

  Conf. dr. Petru-Marian CÂRLESCU   - Operaţii unitare în industria alimentară;
    - Utilaje şi instalaţii în industria alimentară;
    - Electrotehnică;
    - Grafică asistată pe calculator.
  Prof. dr. Florin Daniel LIPŞA   - Microbiologie generală;
    - Microbiologie specială (alimentară, sol, aer).
  Şef lucr. dr. Steluţa RADU   - Expertiza produselor alimentare de origine vegetală;
    - Principii și metode de conservare a produselor alimentare;
    - Tehnologia morăritului și panificației;
    - Tehnologii în industria uleiului, zahărului și a produselor zaharoase;
    - Tehnologia prelucrării produselor vegetale.
  Şef lucr. dr. Otilia-Cristina MURARIU   - Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor;
    - Controlul calităţii produselor de origine animală;
    - Tehnologii generale în industria alimentară;
    - Materii prime vegetale;
    - Biotehnologii agroalimentare.
  Şef lucr. dr. Roxana Nicoleta RAŢU   - Controlul şi expertiza calităţii laptelui şi a produselor lactate;
    - Controlul şi expertiza calităţii produselor avicole şi apicole;
    - Controlul calităţii alimentelor;
    - Tehnologia laptelui şi a produselor derivate.
  Şef lucr. dr. Carmen CREŢU   - Inspecţia şi controlul produselor de origine animală.
  Şef lucr. dr. Marius Mihai CIOBANU   - Controlul şi expertiza calităţii cărnii şi a produselor din carne;
    - Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne;
    - Managementul valorificării faunei cinegetice;
    - Procesarea producţiilor agroalimentare;
    - Analize senzoriale.
  Şef lucr. dr. Gabriela FRUNZĂ   - Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor;
    - Merceologia produselor alimentare;
    - Merchandising în alimentaţie publică şi agroturism;
    - Managementul calităţii alimentelor.
  Asist. dr. Marius BĂETU   - Utilaje în industria alimentară;
    - Utilaje şi instalaţii în industria alimentară şi ingineria mediului;
    - Utilaje tehnologice pentru alimentaţia publică şi agroturism;
    - Procese şi operații unitare în industria alimentară;
    - Elemente de inginerie mecanică;
    - Elemente de inginerie electrică.


© 2024 | Ultima actualizare: 7 mar 2024