USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de doctorat
Date generale despre studiile universitare de doctorat
MEDIA
(filmări şi fotografii relevante sau de interes)

 

Date generale

Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, organizat de IOSUD, de regulă, înainte de începerea anului universitar.

Numărul locurilor, pe forme de învăţământ (cu finanţare de la buget şi cu finanţare prin taxă), este repartizat anual de către ME, la propunerea CSUD, cu avizul Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului USV Iaşi.

Numărul de locuri la doctorat, condiţiile şi perioada de admitere vor fi stabilite la o data ulterioară, conform normelor CNCS.

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat

Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor prezenta la Prorectorat - Şcoala Doctorală, în termenul stabilit, un dosar cu următoarele acte:

 • Cerere tip de înscriere, ce se procură de la secretariat Prorectorat - Şcoala Doctorală;
 • Copii după următoarele acte, fiecare în câte două exemplare:
  • - certificatul de naştere,
  • - certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
  • - diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta,
  • - diploma de învăţământ superior (sau echivalenta) însoţită de foaia matricolă,
  • - diploma de master (sau echivalenta) însoţită de foaia matricolă.
 • Carte de identitate (două copii);
 • Curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate de candidat (dacă este cazul);
 • Fişa de înscriere, care cuprinde datele necesare pentru evidenţa candidaţilor;
 • Chitanţa de plată a taxei de concurs;
 • Două fotografii (tip buletin).

Specializări

Specializări Conducători ştiinţifici
Agrotehnică Prof. dr. Gerard JITĂREANU
Prof. dr. Costică AILINCĂI
Botanică Prof. dr. Culiţă SÎRBU
Economie rurală Prof. dr. Gavril ŞTEFAN
Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare Prof. dr. Daniel BUCUR
Fitopatologie Prof. dr. Eugen ULEA
Fitotehnie Prof. dr. Teodor ROBU
Fiziologia plantelor Prof. dr. Doina JITĂREANU
Management. Managementul fermei Prof. dr.
Stejărel BREZULEANU
Marketing Prof. dr. Elena LEONTE
Mecanizarea agriculturii Prof. dr. Ioan ŢENU
Producerea şi păstrarea furajelor Prof. dr. Vasile VÎNTU
Prof. dr. Costel SAMUIL

Alte detalii

Pe situl www.uaiasi.ro/admitere se află toate informaţiile necesare, actualizate pentru fiecare sesiune de admitere (calendarul admiterii, numărul de locuri, tematică, cereri tip etc.)

Contact

Secretariat CSUD
Secretar: Ing. Carmencita VÎNTU
Telefon: 0232 407 410
E-mail: secr_did@uaiasi.ro


© 2022 | Ultima actualizare: 30.09.2022