USAMV Iasi
flag_en
Proiecte de cercetare

Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
4 PCCDI/2018 2018-2020 Sistem complex, integrat pentru optimizarea tehnologică şi valorificarea superioară a subproduselor vitivinicole ŢENU IOAN
14 PCCDI/2018 2018-2020 Agricultura pentru mâine – asigurarea sustenabilităţii mediului prin creşterea competitivităţii ameliorării pentru agricultura ecologică MURARIU OTILIA

Proiecte POCU

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
POCU/90/6.13/6.14-105764 2018-2019 SP3 = Şanse Profesionale prin Stagii de practică şi Susţinere Partenerială SAMUIL COSTEL

Proiecte POC

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
P_40_385_CF_
POC123G_2018
Cod SMIS: 119611
2018-2023 Constituirea şi implementarea de parteneriate pentru transfer de cunoştinţe între Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu Iaşi şi mediul economic agricol
http://agriecotec.ro/
JITĂREANU GERARD

Proiecte experimentale demonstrative (PED)

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
361 PED/2020 09.11-31.12.2020 Model experimental pentru demonstrarea fezabilității creșterii potențialului terapeutic al germenilor de grâu prin tratarea acestora cu apa activată cu plasmă non-termică (PhytoPAW) PĂDUREANU SILVICA
395 PED/2020 2020-2022 Ameliorarea de precizie a cultivarelor de grâu cu importanță agronomică ridicată (WBreed0.1) GABUR IULIAN
378 PED/2020 2020-2022 Dezvoltarea unui model inovativ de uscător hibrid prin curenți de înaltă frecvență și convecție pentru deshidratarea semințelor agricole CÂRLESCU PETRU
PN-III-P2-2.1-PED-2016-1357
(18PED/3.1.2017)
2017-2018 Dezvoltarea unui nou model inovativ de uscător vertical cu recuperare de căldură pentru deshidratarea seminţelor de cereale CÂRLESCU PETRU

Proiecte ROSE

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
ROSE AG 59/SGU/NC/I 2017-2020 Şanse de succes pentru studenţii agronomi din anul I - AGROSTUDIS LIPŞA FLORIN DANIEL

Cercuri de inovare (CI)

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
CI 238/2018 2018 Optimizarea extractului de Tuia pentru preparate de cicatrizare dermică COSTULEANU CARMEN LUIZA
7CI/2017 2017 Elaborarea unor practici prietenoase mediului prin exploatarea potenţialului biopesticid si biofertilizant al plantelor medicinale BREZEANU CREOLA

Proiecte ERASMUS +

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 2017-2020 From theoretical-oriented to practical education in agrarian studies (TOPAS) LIPŞA FLORIN DANIEL

Proiecte HORIZON 2020

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
H2020-BBI-PPP-2015-2-1 2016-2020 Lupinus mutabilis for Increased Biomass from marginal lands and value for BIOrefineries - LIBBIO
http://www.libbio.net
SIMIONIUC
DĂNUŢ-PETRU

Proiecte POSCCE

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
247/28.09.2010 2010-2015 Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu / I.C.A.M. JITĂREANU GERARD

Parteneriate în domenii prioritare PN-II-PCCA TIP II

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
97 2012-2016 Screeningul toleranţei la salinitate a unor populaţii locale de legume în vederea conservării potenţialului genetic şi a biodiversităţii (S-STRESS) JITĂREANU
CARMENICA DOINA
158 2014-2016 Tehnologii şi echipamente inovative pentru implementarea în agricultura irigată a conceptului modern de fertirigaţie (FERTIRIG) ŢENU IOAN

Contracte de cercetare internaţională (SCOPES, FP7, COST)

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director contract
C511/2/1/S/08/00/03/S2 din 31.07.2014 2014-2015 Înfiinţarea şi Sprijinirea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală IGNAT GABRIELA

Proiecte finanţate din fonduri europene - PNDR

  Cod Perioada de derulare Denumire Director de proiect
C1920011X217512900798/17.07.2018 (proiect FEADR) 2018 Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoştinţe &£351;i acţiuni de informare pe teritoriul GAL Elisabeta Doamna MORARU RADU-ADRIAN
C1920011X217612900796/17.07.2018 (proiect FEADR) 2018 Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoştinţe &£351;i acţiuni de informare pe teritoriul GAL Podi&£351;ul de Nord al Bârladului MORARU RADU-ADRIAN
C4111110112124
09534/18.06.2015
2015 Furnizarea serviciilor de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pentru fermierii de pe teritoriul GAL Colinele Iaşilor BODESCU DAN

Proiecte POSDRU

  Cod Denumirea proiectului şi
numărul de referinţă
Director/responsabil
FSE-POSDRU Practica pentru o piaţă a muncii competitive POSDRU/161/2.1/G/139241 LEONTE CONSTANTIN
FSE-POSDRU Investiţia în Resurse Umane – Calitate şi Eficienţă în Agricultură şi Servicii (IRU- CEAS) POSDRU/164/2.3/S/138071 VÎNTU VASILE
FSE-POSDRU SP2 = Şanse Profesionale prin Stagii de Practică POSDRU/189/2.1/G/156171 SAMUIL COSTEL

Proiecte finanţate de USAMV Iaşi

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
5529/25.04.2013 2013-2015 Cercetări privind implicaţiile agenţilor patogeni ai grâului asupra pierderilor cantitative şi calitative cu privire specială asupra conţinutului de micotoxine BĂLĂU ANDREEA MIHAELA
5527/25.04.2013 2013-2015 Evaluarea diversităţii şi stabilirea dinamicii sezoniere a genurilor de levuri izolate din diferite tipuri de sol prezente în estul României LIPŞA FLORIN DANIEL
5530/25.04.2013 2013-2015 Managementul resturilor vegetale la suprafaţa solului, factor cheie în atenuarea efectelor secetei şi maximizarea producţiei ŢOPA DENIS CONSTANTIN

Contracte cu agenţi economici

  Cod Perioada de derulare Tema proiectului Director de proiect
2275/26.02.2018 2018-2019 Testare produs Timac pentru ameliorarae ractiei solului RĂUS LUCIAN
5796/04.05.2018 2018-2019 Testare hibrizi de porumb prin organizare de loturi demonstrative/comparative RĂUS LUCIAN
6373/15.05.2018 2018-2019 Evaluarea efectelor aplicării îngrăşămintelor lichide asupra dezvoltării şi producţiei porumbului RĂUS LUCIAN
1/2018 2018-2019 Assessment of the effects of different fertilizers application over the development and yield of winter wheat RĂUS LUCIAN
5687/03.05.2018 2018-2019 Assessment of the effects of different fertilizers application over the development and yield of corn in hydric stress condition RĂUS LUCIAN
8384/20.06.2018 2018-2019 Assessment of the effects of biostimulants application over the development and yield of different winter and spring cereal crops RĂUS LUCIAN
20979 2018-2019 Assessment of the effects of different solid and liquid fertilizer application over the development and yield of winter wheat crop RĂUS LUCIAN
21312 2018-2019 Effects of TimacAgro products on winter wheat stresses RĂUS LUCIAN
3635/23.03.2018 2018 Testarea unor hibrizi de sfeclă de zahăr selectaţi pentru reducerea cantităţii de sol aderent SIMIONIUC VIOLETA
7686/08.06.2018 Iunie 2018 – mai 2021 Studii pentru monitorizarea stării de fertilitate a solurilor în cadrul SC PLUMBUS COMPANY SRL ŢOPA DENIS
4200/03.04.2018 2018 Comportamentul unor hibrizi de porumb cultivate in conditiile Statiunii Didactice Iasi ULEA EUGEN
8239/15.06.2017 2018 Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin metode de analiză economico-financiară în condiţiile S.C. Rural Moldova SRL Frumuşica, judeţul Botoşani (2017 – 2020) DONOSA DAN
21029/13.12.2017 2017-2018 Studii privind influenţa microbiotei solurilor asupra principalilor indicatori de creştere a producţiei agricole LIPŞA FLORIN DANIEL
4274/31.03.2017 2017 Determinarea unităţilor formatoare de colonii din specia Bradyrhizobium japonicum pe diferite probe de seminţe şi de plante de soia LIPŞA FLORIN DANIEL
104/30.09.2015 2015-2018 Model ethnico-economic performant de exploataţie apicolă producătoare de roiuri şi familii de albine BODESCU DAN
676/28.04.2017 2017 Testare produse prin organizare de loturi demonstrative / comparative RĂUS LUCIAN
18334/27.10.2017 2014-2017 Testarea de produse azotoase Timac RĂUS LUCIAN
6984/22.05.2017 2017 Testarea unor hibrizi de sfeclă de zahăr selectaţi pentru reducerea cantităţii de sol aderent SIMIONIUC VIOLETA
4267/07.04.2015 2015-2017 Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin optimizarea structurii culturilor şi a strategiei de distribuţie şi valorificare a producţiei agricole vegetale în condiţiile S.C. NORDAGROTEHNIK SRL Brăeşti, judeţul Botoşani LEONTE ELENA
6751/22.04.2017 2017-2019 Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin metode de analiză economico-financiară în condiţiile SC RURAL MOLDOVA SRL Frumuşica, jud. Botoşani DONOSĂ DAN
759/24.01.2014 2014-2016 Cercetări privind optimizarea structurii şi rotaţiei culturilor la SC AGROMER SRL în funcţie de procesele de degradare a solului (eroziune, salinizare, scăderea conţinutului de materie organică, compactare, etc.) UNGUREANU GEORGE
7151/04.06.2015 2015 Testarea unor cultivare de sfeclă pentru zahăr şi optimizarea tehnologiei de combatere a ciupercii Cercospora beticola Sacc. SIMIONIUC VIOLETA
14703/05.08.2014 2014-2017 Testarea unor cultivare de grâu, rapiţă, sfeclă de zahăr şi porumb pentru optimizarea tehnologiei de aplicare a produsului tip – soil conditioning - MATAB CAZACU DAN
4267/07.04.2015 2015-2017 Studii şi cercetări privind posibilităţile de creştere a eficienţei economice prin optimizarea structurii culturilor şi a strategiei de distribuţie şi valorificare a producţiei agricole vegetale în condiţiile SC NORDAGROTEHNIK SRL Botoşani GÎNDU ELENA
104/30.09.2015 2015-2018 Model ethnico-economic performant de exploataţie apicolă producătoare de roiuri şi familii de albine BODESCU DAN
20265/11.12.2015 2015-2017 Studii şi cercetări privind impactul optimizării structurii producţiei vegetale şi a valorificării acesteia, asupra eficienţei economice la S.C. AGRAR-M SERV S.R.L. Lişcoteanca, judeţul Brăila CHIRAN AUREL© 2024 | Ultima actualizare: 7 mar 2024