STUDII DE LICENŢĂ

Descarcă broşura facultăţilor

Situaţia înscrierilor

» 12-13 iulie 2017
» 14-15 iulie 2017
» 16-17 iulie 2017
» 18-19 iulie 2017
» 20-21 iulie 2017

20 - 21 iulie 2017

Locuri pentru români
Facultate Domeniu Specializare Locuri 20 iul 21 iul
buget cu taxă zi cum. zi cum.
AGRI-
CULTURĂ
Agronomie Agricultură 138 60 20 141 10 151
Montanologie
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor
pentru agricultură şi industria
alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economică
în agricultură
50 20 5 64 5 69
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării
produselor agricole
90 40 10 138 10 148
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 25 5 1 12 3 15
Total Agricultură 303 125 36 355 28 383
HORTI-
CULTURĂ
Horticultură Horticultură 96 50 8 90 4 94
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 40 15 1 21 4 25
Total Horticultură 136 65 9 111 8 119
ZOOTEH-
NIE
Zootehnie Zootehnie 65 35 7 38 5 43
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi
management în alimentaţia publică şi agroturism
42 30 9 71 2 73
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor
alimentare
43 30 9 143 10 153
Total Zootehnie 150 95 25 252 17 269
MED.
VETERI-
NARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 106 52 33 289 30 319
Medicină veterinară
(limba engleză)
- 50 0 0 0 0
Total Medicină Veterinară 106 102 33 289 30 319
Total general 695 387 103 1007 83 1090

Locuri pentru rromi
Facultate Domeniu Specializare Locuri 20 iul 21 iul
buget cu taxă zi cum. zi cum.
AGRI-
CULTURĂ
Agronomie Agricultură 0 1 0 0 0 0
Montanologie
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor
pentru agricultură şi industria
alimentară
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării
produselor agricole
1 0 0 0 0 0
Protecţia consumatorului şi a mediului
Total Agricultură 1 1 0 0 0 0
HORTI-
CULTURĂ
Horticultură Horticultură 1 0 0 1 0 1
Peisagistică
Total Horticultură 1 0 0 1 0 1
ZOOTEHNIE Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi
management în alimentaţia publică şi agroturism
1 0 0 0 0 0
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor
alimentare
1 0 0 1 0 1
Total Zootehnie 2 0 0 1 0 1
MEDICINĂ VETERINARĂ Medicină veterinară Medicină veterinară 1 1 0 0 0 0
Total Medicină Veterinară 1 1 0 0 0 0
Total general 5 2 0 2 0 2

Locuri pentru tineri români de pretutindeni
Facultate Domeniu Specializare Ţara Locuri (buget) 20 iul 21 iul
cu bursă fără
bursă
zi cum. zi cum.
AGRI-
CULTURĂ
Agronomie Agricultură
Montanologie
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industriaalimentară
M 3 6 2 7 1 8
U 1 0 0 0 0 0
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economică
în agricultură
M 1 2 0 2 1 3
D 0 1 0 0 0 0
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării
produselor agricole
Protecţia consumatorului şi a mediului
M 3 6 2 9 2 11
D 0 1 0 0 0 0
Biologie Biologie M 1 2 0 0 3 3
U 1 0 0 0 0 0
Total Agricultură 10 18 4 18 7 25
HORTI-
CULTURĂ
Horticultură Horticultură
Peisagistică
M 2 3 0 1 1 2
U 1 0 0 0 0 0
Ingineria mediului Ingineria mediului M 1 2 0 0 0 0
U 1 0 0 0 0 0
Total Horticultură 5 5 0 1 1 2
ZOOTEHNIE Zootehnie Zootehnie
Piscicultură şi acvacultură
M 1 3 1 4 0 4
U 1 0 0 0 0 0
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi
management în alimentaţia publică şi agroturism
M 2 2 0 3 2 5
U 1 0 0 0 0 0
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor
alimentare
M 2 2 1 4 3 7
Total Zootehnie 7 7 2 11 5 16
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară M 4 2 2 15 3 18
U 2 0 0 1 0 1
Gr 0 1 0 1 1 2
Total Medicină Veterinară 6 3 2 17 4 21
Total general 28 33 8 47 17 64
M = Republica Moldova
U = Ucraina
Gr = Grecia

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +