STUDII DE LICENŢĂ

Descarcă metodologia de admitere

Număr de locuri

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Perioada de înscriere a candidaţilor este 4-7 septembrie 2023.

Programul orar zilnic pentru înscriere: 08:00 - 16:00.

În perioada 28 iulie - 6 septembrie 2023 (până la ora 23:59) este deschisă platforma de preînscriere online pentru toate programele de studii din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă.

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 8 septembrie 2023.


După afişarea rezultatelor

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei. Perioada de înmatriculare pentru sesiunea din toamnă este 8-12 septembrie 2023.

Programul orar zilnic pentru înmatriculare: 08:00 - 16:00.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.


» Repartizarea locurilor la admitere pe domenii şi facultăţi «

Domeniu Specializare Nr. locuri
Buget Taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 34 27
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 0 15
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 21 20
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 5 5
Total Agricultură 60 67
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 12 23
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 5 10
Biotehnologii Biotehnologii agricole 9 10
Total Horticultură 26 43
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Zootehnie 9 10
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 0 20
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 20
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare 10 50
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 5 0
Medicină veterinară
(limba engleză)
0 5
Total Medicină Veterinară 5 5
Locuri pentru absolvenţii de licee din mediul rural 2 10
Locuri pentru rromi 3 0
Locuri pentru tinerii proveniţi din sistemul de protectie socială 4 0
Locuri pentru români de pretutindeni, buget cu bursă 17 0
Locuri pentru români de pretutindeni, buget fără bursă 30 0
Locuri pentru români de pretutindeni, cu taxă 0 12
Locuri pentru persoane cu nevoi speciale / dizabilităţi 2 0
Locuri destinate formării cadrelor didactice 1 0
TOTAL GENERAL 160 187

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +