STUDII DE LICENŢĂ

Descarcă broşura facultăţilor

Număr de locuri propuse

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEN şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Admiterea va avea loc în luna iulie. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

Perioada de înscriere a candidaţilor la domeniile Agronomie, Horticultură, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Zootehnie şi Biologie, la admiterea din sesiunea iulie 2018, va fi 12-21 iulie 2018, iar pentru sesiunea din septembrie, 6-11 septembrie 2018.

Înscrierea candidaţilor la domeniul Medicină veterinară, la admiterea din sesiunea iulie 2018, va avea loc în perioada 12-20 iulie 2018, iar pentru sesiunea din septembrie, în perioada 6-11 septembrie 2018. Testul grilă se va desfăşura în data de 21 iulie, respectiv 12 septembrie 2018 (după caz).

Facultate Domeniu Specializare Cifre de şcolarizare
buget cu taxă
AGRICULTURĂ Agronomie Agricultură 150 60
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economica în agricultură 50 25
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 90 60
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 25 5
Total Agricultură 315 150
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură 100 60
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 40 20
Total Horticultură 140 80
ZOOTEHNIE Zootehnie Zootehnie 75 35
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism 45 30
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 45 30
Total Zootehnie 165 95
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 110 55
Total locuri pentru tinerii din România 730 380
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară (limba engleză) - 50
Locuri pentru tineri din R. Moldova, absolvenţi de licee din România 25/15* 10
Locuri pentru tineri români de pretutindeni 40/25* 10
Locuri pentru rromi 10 5
Total general 805 455
* - din care, locuri cu bursă

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +