STUDII DE LICENŢĂ

Descarcă broşura facultăţilor

Număr de locuri aprobate

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEN şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Perioada de înscriere a candidaţilor la domeniile Agronomie, Horticultură, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Zootehnie şi Biologie, la admiterea din sesiunea septembrie 2018, va fi 6-11 septembrie 2018.

Înscrierea candidaţilor la domeniul Medicină veterinară, la admiterea din sesiunea septembrie 2018, va fi în perioada 6-11 septembrie 2018. Testul grilă se va desfăşura în data de 12 septembrie 2018.

Facultate Domeniu Specializare Număr de locuri TOTAL
Buget Taxă
AGRICULTURĂ Agronomie Agricultură 40 5 45
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economica în agricultură 14 5 19
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 33 5 38
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 9 5 14
Total Agricultură 96 20 116
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură 47 5 52
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 38 - 38
Total Horticultură 85 5 90
ZOOTEHNIE Zootehnie Zootehnie 20 5 25
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism 8 10 18
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 6 10 16
Total Zootehnie 34 25 59
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 17 25 42
Medicină veterinară (limba engleză) - 20 20
Total Medicină Veterinară 17 45 62
Locuri pentru absolvenţi de licee din mediul rural 4 - 4
Locuri pentru rromi 2 - 2
Locuri pentru tineri romÎni de pretutindeni (cu bursă) 20 - 20
Locuri pentru tineri romÎni de pretutindeni (fără bursă) 5 - 5
TOTAL GENERAL 263 95 358

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +