Specializarea
BIOTEHNOLOGII AGRICOLE


Profilul inginerului biotehnolog

Inginerii biotehnologi au competenţe în rezolvarea unor probleme importante pentru agricultură: microreproducerea plantelor prin tehnici de inginerie genetică, culturi de celule şi ţesuturi in vitro, ameliorarea plantelor şi animalelor, îmbunătăţirea nutriţiei şi sănătăţii animalelor, conservarea resurselor genetice vegetale şi animale, obţinerea produselor vegetale şi animale cu profil nutriţional îmbunătăţit, reciclarea produselor reziduale din agricultură, bioremedierea solului şi ape, producerea de surse auxiliare de energie, pe baza deşeurilor organice din agricultură, zootehnie, industria alimentară.

Perspective profesionale

Biotehnologiile agricole se bazează pe manipularea artificială, controlată a informaţiei genetice a plantelor, animalelor şi microorganismelor. Pregătirea multidisciplinară a inginerului biotehnolog îi permite să activeze în:

  • laboratoare de analize, certificări, expertize şi acreditări în domenii biotehnologice;
  • companii sau secţii de prelucrare a materiilor prime de natură vegetală;
  • unităţi de prelucrarea produselor vegetale şi animale;
  • laboratoare specializate în protecţia mediului;
  • siguranţa alimentară şi controlul alimentelor;
  • cercetare şi învăţământ.
BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

Maria APOSTOL

Şef lucr. univ. dr.

Birou: Parter, corp TPPAMărturii ale studenților


Planuri de învățământ


Specializarea BIOTEHNOLOGII AGRICOLE / Specialization AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGIES

Anul I / 1st Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Matematică şi statistică

Mathematics and statistics

4

-

2

Biofizică

Biophysics

4

-

3

Chimie

Chemistry

4

-

4

Biochimie

Biochemistry

-

4

5

Chimie analitică şi analiză instrumentală

Analytical chemistry and instrumental analysis

-

4

6

Informatică

Informatics

3

-

7

Botanică

Botany  

4

-

8

Fiziologie vegetală

Plant physiology

-

4

9

Genetică

Genetics

5

-

10

Ecologie şi protecţia mediului

Ecology and environmental protection

4

-

11

Biologie celulară

Cell Biology

-

3

12

Microbiologie generală

General microbiology

-

3

13

Enzimologie generală

General enzymology

-

3

14

Educaţie fizică

Physical education and youth sport

(1)

(1)

15

Practică

Practical training

-

3

DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)

 

16

Anatomie şi fiziologie animală

Anatomy and animal physiology

-

4

Embriologie

Embryology

17

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

2

2

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

SEMINAR PEDAGOGIC/ PEDAGOGY MODULE

1

Psihologia educaţiei

Psychology of education

5

-

2

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)

Pedagogy I (Basis of  pedagogy + Theory and methodology of curricula)

-

5


Anul II / 2nd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Microbiologie generală

General microbiology

5

-

2

Biotehnologii generale

General biotechnologies

5

4

3

Instalații (Utilaje) biotehnologice

Biotechnological installations (equipment)

5

-

4

Enzimologie specială

Speciall enzymology

5

-

5

Inginerie genetică

Genetic engineering

-

5

6

Biologie moleculară

Molecular biology

4

-

7

Culturi de celule şi ţesuturi

Cell and tissue cultures

-

4

8

Metodologia producerii de sămânță și material săditor

Methodology of seed production and planting material

-

4

9

Tehnologii horticole

Horticultural technologies

4

4

10

Educaţie fizică

Physical education

(1)

(1)

11

Practică

Practical training

-

3

DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)

12

Nutriţie şi alimentaţie

Nutrition and food

-

4

13

Limbi străine

Foreign languages

2

2

SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)

1

Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+Teoria şi metodologia evaluării)

PedagogyII (Training theory and methodology+Estimation theory and methodology)

5

-

2

Didactica specialităţii

Didactics of speciality

-

5


Anul III / 3rd Year *

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Culturi de celule şi ţesuturi

Cellular and tissue cultures

5

-

2

Biotehnologii în floricultură și legumicultură

Biotechnologies for Vegetable and ornamental plants

4

4

3

Biotehnologii în pomicultură şi viticultură

Biotechnologies for fruit tree growing and viticulture

4

4

4

Tehnologii agricole

Agricultural technologies

4

-

5

Biotehnologii pentru obţinerea şi conservarea nutreţurilor

Biotechnologies for obtaining and storing fodder

-

4

6

Procesarea materiilor prime vegetale

Processing raw vegetal matters

-

4

7

Metodologia producerii de sămânță și material săditor

Producing of seed and planting material

4

-

8

Tehnologii zootehnice

Animal husbandry technologies

4

-

9

Managementul şi marketingul produselor biotehnologice

Management and marketing of biotechnological products

-

3

10

Ameliorarea plantelor

Plant breeding

-

4

11

Toxicologie

Toxicology

-

3

12

Practică

Practical training

-

4

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

13

Micropropagare

Micorpropagation

5

-

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

14

Limbi străine

Foreign languages

1

1

SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)

1

Instruire asistată de calculator

Computer assisted instruction

2

-

2

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I

Teaching practice in compulsory school education I

3

-

3

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu II

Teaching practice in compulsory school education II

-

2

4

Managementul clasei de elevi

Classroom management

-

3

5

Examen de absolvire Nivelul I

Graduation exam, level I

-

5


* În anul universitar 2021-2022 nu se desfășoară studiile / In the academic year 2021-2022 there are no studies

Anul IV / 4th Year**

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

 Tehnologii de bioremediere a solului şi apei   

Bioremediation technologies of soil and water

4

-

2

Organisme modificate genetic

Genetically modified organisms

4

-

3

Protecţia plantelor prin metode biotehnologice

Plant protection with biotechological methods

5

-

4

Biotehnologii de valorificarea a deşeurilor

Biotechnological valorisation of waste

5

3

5

Biotehnologii agricole

Agricultural biotechnologies

-

4

6

Tehnica experimentală

Experimental techniques

-

4

7

Tehnologii în industrii fermentative

Technologies in fermentative industries

5

3

8

Contabilitate şi analiză economico-financiară

Accounting and economic analysis

-

3

9

Biotehnologii de reproducție

Biotechnologies in reproductions and animal breeding

-

4

10

Managementul şi marketingul produselor biotehnologice

Management and marketing of biotechnological products

3

-

11

Etică şi integritate academică

Academic ethics and integrity

1

-

12

Practică

Practical training

-

6

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

11

Utilizarea biotehnologiilor în crearea şi multiplicarea cultivarelor

Using biotechnologies in creating and multiplication of cultivars

-

3

Gestionarea şi conservarea resurselor genetice

Management and conservation of genetical resources

12

Legislaţie în biotehnologie şi bioetică

Legislation and bioethics in biotechnologies

4

-

Controlul şi expertiza produselor biotehnologice

Control and expertise of biotechnological products

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

13

Limbi străine

Foreign languages

1

1

** În anul universitar 2021-2022 și 2022-2023 nu se desfășoară studiile / In the academic year 2021-2022 and 2022-2023 there are no studies