Specializarea
PEISAGISTICĂ


Profilul inginerului peisagist

Inginerul peisagist, prin formarea sa multidisciplinară, este specializat în proiectarea, execuția și întreținerea amenajărilor peisagere urbane sau rurale. Pe parcursul celor patru ani de studiu, viitorul inginer peisagist dobândește cunoștințe din discipline fundamentale precum botanica, protecția plantelor, fiziologia plantelor, și din discipline de specialitate, cum ar fi: proiectare asistată de calculator, modelare 3 D, urbanism și amenajarea teritoriului, peisagistică teritorială și urbană, restaurare și reabilitare peisagistică, floricultură și arboricultură ornamentală, tehnica lucrărilor peisagere.

Perspective profesionale

Inginerul peisagist deține competențele necesare lucrului ca specialist în:

  • firme de proiectare în arhitectură;
  • firme de design interior și artă florală;
  • firme de producere și distribuție a speciilor de plante ornamentale;
  • pepiniere și ferme horticole;
  • societăți de consultanță, evaluare și control fitosanitar;
  • compartimente de urbanism și peisagistică ale primăriilor.

În urma specializărilor de master și doctorat, inginerii peisagiști pot activa în cercetarea din domeniul horticol și în învățământul universitar.

Responsabil de specializarea

PEISAGISTICĂ

Liliana CHELARIU

Conf. univ. dr.

(40) 232-407534

Birou: Etaj 2

Discipline:

- Floricultură

- Artă florală şi Bonsai

- Istoria artei grădinilor şi parcurilor

- Design vegetalDe ce să aleg PEISAGISTICA?

🌲🌳🌴🌵🌵Frumosul este arta sufletului, iar peisagistul este cel capabil să pună în practică acest frumos, în grădinile noastre! Despre profilul inginerului peisagist, dar și despre urbanizarea în creștere și modernizarea spațiului rural, respectiv amenajarea parcurilor, grădinilor și spațiilor urbane, aflați în clipul de mai jos, de la Șef. lucr. dr. Pașcu Roxana Ozana & Maria Muller ! #StudentlaHorti #horticulture #horticulturist #usviasi #horticulturestudent #horticulture #horticulturelove #horticulturelife #hortifrutidelivery #studentlaUSVIasi #research #researchlife #experiment #expérience #studentlife #studentsuccess #study #studentblogger #studentslife #university #universitystudent #universitylife #Peisagistica

Publicată de Facultatea de Horticultură USV Iași, 2022

Planuri de învățământ


Specializarea PEISAGISTICĂ / Specialization LANDSCAPE DESIGN

Anul I / 1st Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Matematică

Mathematics

5

-

2

Baza energetică şi maşini horticole

Energetic bases and horticultural machines

-

4

3

Biochimie

Biochemistry

-

4

4

Botanică

Botany

5

3

5

Biofizică şi agrometeorologie

Biophysics and Agrometeorology

4

-

6

Ecologie şi protecţia mediului

Ecology and environmental protection

-

2

7

Informatică și digitalizare

Informatics and digitalization

3

-

8

Istoria grădinilor şi peisajelor

History of garden and landscape

5

-

9

Topografie și cadastru

Topography and survey

-

4

10

Reprezentări peisagistice

Landscape representations

6

-

11

Compoziţia şi studiul formei

Composition and study of form

-

4

12

Educaţie fizică*

Physical education*

(1)

(1)

13

Practică**

Practical training**

-

4

DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)

14

Geometrie descriptivă şi perspectivă

Descriptive and perspective geometry

-

3

15

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

2

2

SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)

1

Psihologia educaţiei

Psychology of education

5

-

2

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)

Pedagogy I (Basis of  pedagogy+Theory and methodology of curricula)

-

5Anul II / 2nd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Fiziologia plantelor

Plant physiology

3

3

2

Agrochimie

Agricultural chemistry

4

-

3

Pedologie

Pedology

4

-

4

Entomologie

Entomology

4

-

5

Fitopatologie

Phitopathology

4

-

7

Urbanism și Amenajarea teritoriului

Urbanism and Spatial Planning

5

-

8

Istoria grădinilor şi peisajelor

History of garden and landscape

-

5

9

Arboricultură

Arboriculture

-

5

10

Ambientări peisagistice

Ambiental landscape

-

5

11

Compoziţia şi studiul formei

Composition and study of form

4

-

12

Îmbunătăţiri funciare

Land improvement

-

3

13

Educaţie fizică*

Physical education*

(1)

(1)

14

Practică**

Practical training**

-

5

DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)

15

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

2

2

16

Comunicare

Comunication

-

2

SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)

1

Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+Teoria şi metodologia evaluării)

PedagogyII (Training theory and methodology+Estimation theory and methodology)

5

-

2

Didactica specialităţii

Didactics of speciality

-

5Anul III / 3rd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Arboricultură

Arboriculture

5

-

2

Arhitectura peisajului

Landscape architecture

5

-

3

Floricultură

Flower growing

5

5

4

Design în peisagistică

Landscape design

-

4

5

Proiectare asistată de calculator

Computer-based design

3

3

6

Peluze în parcuri şi grădini

Garden and park turfs

-

5

7

Materiale şi construcţii în peisagistică

Construction and landscape materials in landscape design

5

-

8

Pomicultură şi Viticultură

Fruit tree growing and viticulture

3

3

9

Legumicultură

Vegetable growing

-

3

10

Ameliorarea plantelor

Plant breeding

4

-

11

Practică*

Practical training*

-

5

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

12

Contabilitate

Accountancy

-

2

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

13

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

1

1

SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)

1

Instruire asistată de calculator

Computer assisted instruction

2

-

2

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I

Teaching practice in compulsory school education I

3

-

3

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu II

Teaching practice in compulsory school education II

-

2

4

Managementul clasei de elevi

Classroom management

-

3

5

Examen de absolvire Nivelul I

Graduation exam, level I

-

5Anul IV / 4th Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Artă florală

Floral art

4

-

2

Bonsai

Bonsai

-

4

3

Peisagistică teritorială şi urbană

Territorial and urban landscape

5

-

4

Tehnica lucrărilor peisagistice

Techniques of landscape works

3

3

5

Restaurare şi reabilitare peisagistică

Landscape restoration and rehabilitation

5

4

6

Drumuri, terasamente şi sistematizare verticală

Earthworks, roads and vertical systematization

2

-

7

Reţele edilitare

Utility networks

-

3

8

Gestionarea amenajărilor peisagistice

Landscape management

-

3

9

Modelare 3D

Modelling 3D

4

2

10

Compoziţii vegetale în amenajări peisagistice

Plant compositions in landscape design

4

-

11

Management

Management

3

-

12

Practică*

Practical training*

-

7

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

11

Marketing

Marketing

-

4

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

12

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

1

1