Specializarea
INGINERIA MEDIULUI


Profilul inginerului de mediu

Inginerii de mediu sunt specialiști în conservarea energiei și mediului natural, tratarea și epurarea apelor uzate, prevenirea și controlul integrat al poluării, reciclarea și eliminarea deșeurilor. Competențele profesionale ale inginerului de mediu se bazează pe noțiuni de ecologie, geologie și pedologie, monitorizarea și diagnoza calității mediului, reconstrucţie ecologică, poluarea factorilor de mediu, managementul deșeurilor, conservarea şi valorificarea biodiversității mediului, studii de bilanț și impact de mediu, ecotoxicologie, tehnologii cu impact redus asupra mediului.

Perspective profesionale

Competențele obținute pe parcursul celor patru ani de studii universitare, le permit absolvenților specializării Ingineria Mediului să activeze în agenții guvernamentale, învățământ și cercetare științifică, industrie, agricultură, consultanță și management, construind cariere precum:

  • responsabil de mediu;
  • inspector în protecția mediului;
  • consilier de mediu pentru instituții publice;
  • cercetător în protecția mediului;
  • auditor sau analist de mediu;
  • specialist în managementul deșeurilor;
  • cadru didactic.

Responsabil de specializarea

INGINERIA MEDIULUI

Raluca HLIHOR

Șef lucr. dr.

(40) 232-40744

Birou: Etaj 2 - corp TPPA

Discipline:

- Poluarea apei și solului

- Monitorizarea și diagnoza calității mediului

- Studii de bilanț și impact de mediu


De ce să aleg INGINERIA MEDIULUI?

Oportunități de carieră- Specializarea Ingineria Mediului

🧑‍🎓🎓🧑🏿‍🤝‍🧑🏼🌬️💧🌳 🧑🏼‍🏫🌳🌲Perspective profesionale! Competențele obținute pe parcursul celor patru ani de studii universitare, le permit absolvenților specializării Ingineria Mediului să activeze în agenții guvernamentale, învățământ și cercetare științifică, industrie, agricultură, consultanță și management, construind cariere precum: 🎓🎓🎓🎓🎓 ✔️responsabil de mediu; ✔️inspector în protecția mediului; ✔️consilier de mediu pentru instituții publice; ✔️cercetător în protecția mediului; ✔️auditor sau analist de mediu; ✔️specialist în managementul deșeurilor; ✔️cadru didactic. #studentlaUSVIasi #research #researchlife #researchlab #science #laboratory #laboratorylife #laboratorywork #experiment #expérience #usviasi #studentlaHorti #studentlife #studentsuccess #study #studentblogger #studentslife #university #universitystudent #universitylife #IngineriaMediului

Publicată de Facultatea de Horticultură USV Iași 2022

Specializarea INGINERIA MEDIULUI / Specialization ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Anul I / 1st Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

Linear algebra, analytical and differential geometry

5

-

2

Analiză matematică

Mathematical analysis

-

4

3

Teoria probabilității și statistică matematică

The probability theory and mathematics statistics

4

-

4

Informatică aplicată

Applied informatics

4

3

5

Fizică

Physics

4

2

6

Chimie

Chemistry

4

4

7

Meteorologie și climatologie

Meteorology and climatology

4

2

8

Botanică

Botany

3

-

9

Ecofiziologie

Ecpphysiology

-

3

10

Ecologie

Ecology

-

3

11

Topografie

Topography

-

4

12

Educaţie fizică*

Physical education and youth sport*

(1)

(1)

13

Practică de domeniu**

Practical training**

-

3

DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)

 

14

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

2

2

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

SEMINAR PEDAGOGIC/ PEDAGOGY MODULE

1

Psihologia educaţiei

Psychology of education

5

-

2

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)

Pedagogy I (Basis of  pedagogy + Theory and methodology of curricula)

-

5Anul II / 2nd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Grafică asistată de calculator

Computer based graphics

5

3

2

Geologie

Geology

2

-

3

Pedologie

Pedology

-

3

4

Microbiologie şi Zoologie

Microbiology and Zoology

2

2

5

Mecanică şi organe de maşini

Mechanics and machine elements

5

-

6

Mecanica fluidelor

Fluid mechanics

-

2

7

Hidrologie şi hidrogeologie

Hydrology and hydrogeology

3

-

8

Chimia mediului

Environmental chemistry

5

3

9

Protecția plantelor și mediul

Protection of plants and the environment

-

4

10

Managementul sistemelor ecologice legumicole

Management of ecological vegetable systems

-

5

11

Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei ornamentale

Conservation and capitalization of ornamental flora byodiversity

6

-

12

Educaţie fizică*

Physical education and youth sport*

(1)

(1)

13

Practică de domeniu**

Practical training**

-

4

DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)

14

Protecţia ecosistemelor

Protection of ecosystems

-

2

15

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

2

2

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

SEMINAR PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE

1

Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+Teoria şi metodologia evaluării)

Pedagogy II (Training theory and methodology+Estimation theory and methodology)

5

-

2

Didactica specialităţii

Didactics of speciality

-

5Anul III / 3rd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Managementul integrat al deșeurilor

Integrated waste management

4

-

2

Aparate şi sisteme de măsură şi control în protecţia mediului

Measurement and control devices and system in envirinnmental protection

2

-

3

Tehnologii cu impact redus asupra mediului

Technologies with low environmental impact

5

-

4

Surse de radiaţii şi tehnici de protecție

Sources of radiation and protection techniques

-

3

5

Amenajări și construcții hidrotehnice

Hydrotechnical planning and construction

4

-

6

Regularizări de râuri şi îndiguiri

Regularization of rivers and dams

-

4

7

Poluarea apei şi solului

Water and soil pollution

5

4

8

Ecopratologie

Meadow ecosystems

4

-

9

Ecotehnologii pomicole

Fruit-growing ecotechnologies

-

6

10

Managementul sistemelor ecologice viticole

Management of ecological wine-growing systems

-

6

11

Practică de specialitate*

Practical training*

-

4

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

12

Termodinamică

Thermodynamics

4

-

13

Management ecologic

Environmental management

-

3

14

Comunicare

Comunication

2

-

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

15

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

1

1

SEMINAR PEDAGOGIC (FACULTATIVE) / PEDAGOGY MODULE (ELECTIVE)

1

Instruire asistată de calculator

Computer assisted instruction

2

-

2

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I

Teaching practice in compulsory school education I

3

-

3

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu II

Teaching practice in compulsory school education II

-

2

4

Managementul clasei de elevi

Classroom management

-

3

5

Examen de absolvire Nivelul I

Graduation exam, level I

-

5Anul IV / 4th Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Ingineria vântului

Wind engineering

4

-

2

Vibraţii şi poluare fonică

Vibration and noise pollution

-

3

3

Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului

Monitoring and diagnosis of environmental quality

5

3

5

Reconstrucţia ecologică şi amenajarea peisajului

Ecological restoration and landscape planning

3

3

6

Ecotoxicologie

Ecotoxicology

5

-

7

Studii de bilanţ şi impact de mediu

Survey and environmental impact studies

4

3

8

Ingineria apelor subterane

Groundwater Engineering

5

-

 

Practică de specialitate

Practical training

-

3

9

Practică pentru proiectul de diplomă

Practice drafting a diploma project

-

5

10

Elaborare proiect diplomă

Drawing up a diploma project

-

4

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

11

Reglementări legislative și tehnice în protecția mediului

Legislation and environmental policies

4

2

12

Tehnologii ecologice în cultura plantelor de câmp

Environmental technologies applied to field crops

-

2

13

Tehnologii ecologice în creşterea animalelor

Environmental technologies in animal husbandry

-

2

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

14

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

1

1