Specializarea
HORTICULTURĂ


Profilul inginerului horticultor

Inginerii horticultori sunt specialiști în cultura viței de vie, a speciilor pomicole, floricole, legumicole, în depozitarea și prelucrarea fructelor și legumelor, în producția de vin și producția de material săditor horticol. Calificarea lor complexă le permite alegerea soiurilor adaptate zonelor de cultură, a amplasamentelor favorabile și tehnologiilor de cultură corespunzătoare. Competențele profesionale ale inginerilor horticultori se bazează pe noțiuni fundamentale de biologie, ecologie și fiziologie a plantelor horticole, la care se adaugă noțiuni de agrometeorologie, botanică, genetică, agrotehnică, pedologie, topografie, informatică, management, marketing și contabilitate, dobândite pe parcursul celor patru ani de studiu universitar.

Perspective profesionale

Pe lângă competențele de bază, respectiv înființarea și managementul exploatațiilor horticole, absolvenții specializării Horticultură au o calificare ce le permite să activeze în:

 • agenții de plăți și intervenții pentru agricultură;
 • poliție vamală fitosanitară;
 • învățământ;
 • institute de cercetare;
 • pepiniere horticole;
 • depozite de legume și fructe;
 • agenții și oficii de dezvoltare rurală;
 • oficii și laboratoare zonale de pedologie, agrochimie și protecția plantelor;
 • primării, societăți horticole, oficii de consultanță agricolă;
 • industria legumelor și fructelor;
 • crame și combinate de vinificație.

Responsabil de specializarea

HORTICULTURĂ - ID

Roberto Renato BERNARDIS

Șef lucr. dr.

(40) 232-407532

Birou: Etaj 2

Discipline:

- Arboricultură ornamentală

- Reconstrucție ecologică și amenajarea peisajului

- Producerea materialului săditor dendrologicPlanuri de învățământ


Specializarea HORTICULTURĂ / Specialization HORTICULTURE

Anul I / 1st Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Matematică

Mathematics

4

-

2

Baza energetică şi maşini horticole

Energetic bases and horticultural machines

5

4

3

Chimie

Chemistry

4

-

4

Biochimie

Biochemistry

-

4

5

Botanică

Botany

4

4

6

Genetică

Genetics

4

-

7

Biofizică şi agrometeorologie

Biophysics and Agrometeorology

4

-

8

Informatică

Informatics

3

-

9

Topografie și cadastru

Topography and survey

-

5

10

Educaţie fizică*

Physical education *

(1)

(1)

11

Practică**

Practical training

-

4

DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)

12

Economie politică

Political economy

-

3

Etică şi integritate academică

Ethics and academic integrity

13

Bazele horticulturii

The basics of horticulture

-

4

Istoria horticulturii

History horticulture

14

Limba străină (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

2

2

SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)

1

Psihologia educaţiei

Psychology of education

5

-

2

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)

Pedagogy I (Basis of  pedagogy + Theory and methodology of curricula)

-

5Anul II / 2nd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Fiziologia plantelor

Plant physiology

3

2

2

Agrochimie

Agricultural chemistry

4

2

3

Îmbunătăţiri funciare

Land improvement

-

3

4

Pedologie

Pedology

4

3

5

Entomologie

Entomology

5

3

6

Fitopatologie

Phitopathology

4

4

7

Ecologia şi protecţia mediului

Ecology and environmental protection

-

2

8

Agrotehnică

Agrotechnology

4

-

9

Arboricultura

Arboriculture

-

3

10

Microbiologie

Microbiology

4

-

11

Educaţie fizică*

Physical education*

(1)

(1)

12

Practica**

Practical training**

-

5

DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)

13

Limba străină (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

2

1

14

Aplicatii GIS în horticultură

GIS applications in horticulture

-

2

Introducere în cartografiere digitală

Introduction to digital mapping

SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)

1

Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+Teoria şi metodologia evaluarii)

Pedagogy II (Training theory and methodology+Estimation theory and methodology)

5

-

2

Didactica specialităţii

Didactics of speciality

-

5Anul III / 3rd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Legumicultură

Vegetable growing

6

3

2

Pomicultură

General fruit – tree growing

5

4

3

Viticultura

Viticulture

5

4

4

Floricultură

Flower growing

5

4

5

Oenologie

Oenology

-

4

6

Ameliorarea plantelor

Plant breeding

2

2

7

Arhitectura peisajului

Landscape architecture

5

-

8

Fitotehnie

Phytotechnology

-

2

9

Management

Management

2

-

10

Practica*

Practical training

-

5

DISCIPLINE OPŢIONALE  / OPTIONAL COURSES

11

Contabilitate

Accountancy

-

2

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

12

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

1

-

SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)

1

Instruire asistată de calculator

Computer assisted instruction

2

-

2

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I

Teaching practice in compulsory school education I

3

-

3

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu II

Teaching practice in compulsory school education II

-

2

4

Managementul clasei de elevi

Classroom management

-

3

5

Examen de absolvire Nivelul I

Graduation exam, level I

-

5Anul IV / 4th Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Legumicultură specială

Specialized vegetable growing

5

4

2

Pomologie

Pomology

5

4

3

Ampelografie

Ampelography

6

4

4

Oenologie

Oenology

5

-

5

Tehnologia produselor horticole

Technology of horticultural products

4

5

6

Tehnică experimentală

Experimental techniques

-

3

7

Construcții horticole

Horticultural buildings

-

3

8

Practica*

Practical training*

-

7

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

9

Marketing

Marketing

3

-

Antreprenoriat în horticultura ecologică

Entrepreneurship in organic horticulture

10

Exploataţii horticole

Horticultural holdings

2

-

Tehnologii horticole în spaţii protejate

Horticultural technologies in protected areas

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

10

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

1

1