Evenimente Recente
JOI 18 Oct

Congres internațional

Când: 18-19 Oct 2018 - Congresul "științele vieții, o provocare pentru viitor"

JOI 18 Oct

Zilele U.S.A.M.V. Iași

Când: 18-25 Oct 2018 - Zilele U.S.A.M.V. Iași

JOI 20 Sep

Prezentare publică de doctorat

Când: 20 Sept - Sala VERDE

MAR 5 Aug

Prezentare publică de doctorat

Când: 5 August - Sala VERDE

ADMITERE 2018

Află toate informațiile legate de sesiunea de admitere 2018 la USAMV Iași. Descarcă rezultatele sesiunii de admitere vară-toamnă 2017.


ZILELE USAMV IAȘI 2018

Congres Științific Internațional - 18-19 octombrie 2018. Evenimentele dedicate acestui eveniment au loc în Aula Magna „Haralamb Vasiliu” a USAMV Iași.


SIMPOZIONUL DE HORTICULTURĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI

Suntem onoraţi să vă invităm la cel de-al 64-lea Simpozion ştiinţific cu participare internaţională , organizat de Facultatea de Horticultură din Iaşi, în perioada 18-19 octombrie 2018.

Bine aţi venit!

Facultatea de Horticultură, una din cele patru facultăţi care alcătuiesc Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, nu a apărut întâmplător în constelaţia facultăţilor de profil din România. înfiinţarea ei a reprezentat consecinţa firească a preocupărilor horticole de secole ale românilor din această parte de ţară.

Chiar dacă documentele oficiale atestă înfiinţarea Facultăţii de Horticultură din Iaşi în anul 1951, se poate afirma, fără teama de a greşi, că actul de naştere al învăţământului superior horticol la Iaşi datează de la 1912, când s-a înfiinţat Secţia de ştiinţe Agricole din cadrul Facultăţii de ştiinţe a Universităţii din Iaşi iar disciplinele horticole deţineau o pondere importantă în pregătirea specialiştilor.

Prin strădania dascălilor care au slujit-o cu credinţă, facultatea a avut o dezvoltare spectaculoasă de-a lungul timpului, prezentându-se astăzi, celor care sunt interesaţi de cunoaştere în domeniul horticol, cu o bază materială de excepţie şi cu o ofertă educaţională diversificată prin înfiinţarea unor specializări atractive şi utile, atât la studiile de licenţă, cât şi la cele de masterat şi doctorat.

Facultatea oferă trei programe de studiu de licenţă (Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului) şi cinci programe de studiu de masterat (Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol, Horticultură ecologică, Protecţia plantelor, Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor, Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale). La acestea se adaugă specializările horticole pentru studiile de doctorat (Pomicultură, Floricultură, Viticultură şi Oenologie, Protecţia plantelor, Tehnologia produselor agroalimentare, Genetica şi ameliorarea plantelor).

Învăţământul superior horticol şi de ingineria mediului ocupă un rol important în sistemul educaţional agricol şi ingineresc, obiectul activităţii sale fiind studentul cu înalte calităţi ale cunoaşterii şi creaţiei, ale practicării unei profesiuni complexe şi a unei atitudini civice elevate. Misiunea de bază a Facultăţii de Horticultură din Iaşi o reprezintă formarea specialiştilor cu înaltă competenţă în horticultură, peisagistică şi ingineria mediului, capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din pomicultură, viticultură, oenologie, legumicultură, floricultură, arhitectura peisajului, tehnologia produselor horticole, ingineria mediului etc.

De asemenea, activitatea de cercetare ştiinţifică este prioritară pentru Facultatea de Horticultură din Iaşi şi are un rol important în recunoaşterea naţională şi internaţională. Preocuparea principală a conducerii facultăţii a constituit-o îmbunătăţirea permanentă a performanţei şi prestaţiei ştiinţifice, prin identificarea domeniilor prioritare de cercetare pe plan naţional şi elaborarea unei politici de cercetare la nivelul facultăţii şi al departamentelor.

Întreaga experienţă didactică şi de cercetare a facultăţii se află sub semnul şcolii horticole cu tradiţie în Moldova, dar reprezintă, în egală măsură, un simbol al modernităţii şi parte integrantă în complexul strategiilor de interes naţional care să asigure dezvoltarea viitoare.

În speranţa că veţi găsi în această facultate izvorul nesecat al ştiinţei, calitatea formării ca specialişti şi oameni, diversitatea informaţiei şi armonia specifică horticulturii, vă aşteptăm să păşiţi cu încredere pragul şcolii noastre şi să vă alăturaţi frumoasei familii a horticultorilor, sub deviza:

"HORTICULTURA - ŞTIINŢĂ, CALITATE, DIVERSITATE ŞI ARMONIE"

Sunteţi bineveniţi în citadela horticulturii ieşene şi vă invităm să ne cunoaşteţi pentru a deveni partenerii noştri în educaţia, cercetarea şi practica horticolă!

Decan,


Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA

 

Calitate în educație

Cercetare

Cercetare

Horticultură

Peisagistică

 

Repere în cadrul Universității