Orar FHI, semestrul II, 2020-2021

Orarul specializării HORTICULTURĂ, sem. II, 2020-2021

Orarul specializării PEISAGISTICĂ, sem. II, 2020-2021

Orarul specializării INGINERIA MEDIULUI, sem. II, 2020-2021

Orarul specializării BIOTEHNOLOGII AGRICOLE, sem. II, 2020-2021


Planificarea restantelor din sesiunea iarna, semestrul I, 2020-2021

Planificare restantelor, ciclul de LICENTA;

Planificare restantelor, ciclul de MASTER;

Planificare restantelor - învățământ la distanță.


ANUNȚ SUSȚINERE EXAMEN DE DIPLOMĂ, FHI FEBRUARIE 2021

anunt


Planificarea examenelor, semestrul I, 2020-2021

Planificare examene specializarea HORTICULTURĂ;

Planificare examene specializarea PEISAGISTICĂ;

Planificare examene specializarea INGINERIA MEDIULUI;

Planificare examene specializarea BIOTEHNOLOGII AGRICOLE;

Planificare examene MASTER.


Orar FHI, semestrul I, 2020-2021 (saptamana 8-14)

Orarul specializării HORTICULTURĂ, sem. I, 2020-2021

Orarul specializării PEISAGISTICĂ, sem. I, 2020-2021

Orarul specializării INGINERIA MEDIULUI, sem. I, 2020-2021

Orarul specializării BIOTEHNOLOGII AGRICOLE, sem. I, 2020-2021


Temele pentru proiectele de diplomă

Temele pentru proiectele la diploma pentru anii III de studiu, specializarile Horticultura si Peisagistica și anul II specializarea Ingineria mediului. Data limită pentru alegerea temei și predarea cererii semnate de către domnul profesor îndrumător: 28 oct 2020.


Orar Master - FHI, semestrul I, 2020-2021

Orar Master Facultatea de Horticultura, sem I, 2020-2021


Anunț începere an universitar
2020-2021

Anul universitar 2020 – 2021 la USAMV Iași va începe luni, 14 septembrie 2020.

Datorită restricțiilor și condiționărilor impuse de pandemia COVID-19, festivitatea de deschidere va fi una restrânsă, la ea putând participa numai studenții din anul I toate specializările, anul III Horticultură – Peisagistică și anul II Ingineria Mediului. Ceilalți studenți ai Facultății de Horticultură vor putea urmări festivitatea on-line.

În perioada 14 septembrie – 31 octombrie (primele șapte săptămâni) anul I de la toate specializările, anul II Ingineria mediului, anul III Horticultură și anul III Peisagistică vor efectua activități didactice practice în laboratoarele Universității. În data de 31 octombrie, studenții de la specializările și anii de studiu menționați se vor decaza (dacă este cazul) și își vor continua activitatea didactică de la domiciliu, în modul on-line, până la data de 18 decembrie 2020.

În perioada 14 septembrie – 31 octombrie (primele șapte săptămâni), anul IV de la toate specializările, anul II Horticultură și anul II Peisagistică vor efectua activități didactice on-line de la domiciliu. La sfârșitul lunii octombrie 2020, studenții din acești ani de studii și specializări se vor caza (dacă este cazul) și în perioada 2 noiembrie – 18 decembrie 2020 vor efectua activitățile didactice practice în laboratoarele Universității.

Pentru toți anii de studii și toate specializările, cursurile se vor desfășura în modul on-line, pe platformele ZOOM sau MICROSOFT Team, ceea ce impune familiarizarea studenților, într-un timp scurt, cu lucrul pe aceste platforme.

Orarul semestrului I este adaptat situației impuse de pandemia COVID – 19 și va fi comunicat prin postare pe site-ul facultății până la data de 14 septembrie 2020.

Pentru informații suplimentare privind începerea anului universitar 2020-2021 și parcurgerea activităților didactice, vă puteți adresa telefonic și prin e-mail Secretariatului FHI și îndrumătorilor de an.


Structura anului universitar
2020-2021

Desfășurarea anului universitar 2020-2021 pentru ciclul de LICENȚĂ

Desfășurarea anului universitar 2020-2021 pentru ciclul de MASTER

Publicat: 1 Mai 2020


PREÎNSCRIERE ADMITERE ONLINE 2020

Începând de pe 14 aprilie 2020, cei care doresc să se înscrie pentru a studia la USAMV Iași, se pot preînscrie online. Mult succes!

ADMITERE ONLINE

Află toate informațiile legate de sesiunea de admitere 2020 la USAMV Iași. Descarcă rezultatele sesiunii de admitere vară-toamnă 2019.

Formulare de înscriere

Intră şi descarcă formularele pentru admiterea din vară 2020.


  • Fructele și legumele reprezintă alimente pentru consum cotidian și materie primă pentru industria alimentară. Nevoia de hrană a societății omenești este permanentă, ceea ce asigură horticulturii o piață de desfacere cu funcționare continuă. Aceasta este motorul eficienței exploatațiilor horticole. Pe de altă parte, condițiile naturale extrem de favorabile pentru speciile horticole, de pe întreg teritoriul României, fac ca eficiența economică a unei exploatații să fie în general ridicată. Susținerea, prin fonduri europene, a dezvoltării acestor exploatații, încurajează inițiativa antreprenorială din domeniul horticulturii.

  • Dincolo de latura productivă a horticulturii, urbanizarea în creștere și modernizarea spațiului rural fac necesară tot mai mult amenajarea peisagistică. Facultatea de Horticultură Iași are între specializările sale și Peisagistica, respectiv amenajarea parcurilor, grădinilor și spațiilor urbane. Dezvoltarea unei afaceri în peisagistică este, comparativ cu alte inițiative antreprenoriale, mai ușor de realizat. Proiectele de amenajare peisagistică au grade de complexitate diferită și sunt solicitate de instituții, companii și persoane private.

  • O a treia specializare a Facultății de Horticultură este Ingineria Mediului. În contextul creșterii populației și avansului schimbărilor climatice, cererea de ingineri de mediu devine tot mai accentuată. Acești specialiști sunt solicitați de agențiile guvernamentale, companiile industriale, societățile agricole și companiile de consultanță în probleme de mediu.

  • Biotehnologii agricole este cea mai tânără specializare a Facultăţii de Horticultură Iași. Biotehnologiile sunt susţinute de nevoia societăţii de a rezolva problemele cu care se confruntă pe fondul creșterii populației, cum ar fi criza energetică, criza alimentară, problemele ecologice şi de bioremediere. Deşi este considerată o ştiinţă a viitorului, biotehnologia stă la baza unor procese comune, cum ar fi producerea pâinii, vinului, brânzeturilor, sau reproducerea şi creşterea selectivă a plantelor şi animalelor, procese vitale pentru societatea actuală.

ARTICOLE - FHI

Patras, A., 2019. Stability and colour evaluation of red cabbage waste hydroethanolic extract in presence of different food additives or ingredients. Food Chemistry, 275, 539-548. doi: 10.1016/j.foodchem.2018.09.100, IF = 5,399

Trincă L.C., Mareci D., Souto R.M., Lozano-Gorrín A.D., Izquierdo J., Burtan L., Motrescu I., Vulpe V., Pavel G., Strungaru S., Stoleriu I., 2019. Osseointegration evaluation of ZrTi alloys with hydroxyapatite-zirconia-silver layer in pig's tibiae. Applied Surface Science. 1;487:127-37, IF=5,155

Motrescu I., Ciolan M.A. , Sugiyama K., Kawamura N., Nagatsu M., 2018. Use of preionization electrodes to produce large-volume, densely distributed filamentary dielectric barrier discharge for materials surface processing, Plasma Sources Science and Technology 27(11), doi: 10.1088/1361-6595/aae8fd, IF 4.128

PROIECTE - FHI

PROIECTUL NanoPlant LA FINAL: un succes în obţinerea nanoparticulelor de aur şi folosirea lor ca tratament pentru tomate !

Proiectul NanoPlant “Utilizarea nanomaterialelor proiectate în ştiinţa plantelor” finanţat de UEFISCDI cu suma de 450 mii lei, coordonat de lect. dr. Ana CAZACU, cadru didactic la disciplina Biofizică a Facultății de Horticultură Iași, se apropie de final.

NanoPlant aduce noi cunoştinţe legate de înţelegerea interacţiunii dintre nanomateriale şi plante, precum şi interacţiunea lor cu microorganismele din sol.


Proiectul ROSE “PERFORMA” - sprijinind studenţii din anul I

Proiectul tip ROSE „Îmbunătățirea performanţelor academice a studenţilor din anul I ai Facultăţii de Horticultură predispuşi la abandon şcolar – PERFORMA”, manageriat de conf. dr. Elena Liliana CHELARIU, are ca obiectiv reducerea abandonului școlar şi îmbunătăţirea performanțelor academice a studenților din anul I ai Facultății de Horticultură.


CENTRUL DE CERCETĂRI HORTICOLE

Află toate informațiile despre CENTRUL DE CERCETĂRI HORTICOLE din cadrul Facultăţii de Horticultură, Iaşi

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC 2020

USAMV Iași organizează - Simpozion științific studențesc


SIMPOZIONUL DE HORTICULTURĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI

Suntem onoraţi să vă invităm la cel de-al 66-lea Simpozion ştiinţific cu participare internaţională , organizat de Facultatea de Horticultură din Iaşi.

LIFE SCIENCES TODAY FOR TOMORROW

Section: HORTICULTURE AND ENVIRONMENT ENGINEERING

PREÎNSCRIERE ADMITERE ONLINE 2020

Începând de pe 14 aprilie 2020, cei care doresc să se înscrie pentru a studia la USAMV Iași, se pot preînscrie online. Mult succes!

ADMITERE ONLINE

Află toate informațiile legate de sesiunea de admitere 2020 la USAMV Iași. Descarcă rezultatele sesiunii de admitere vară-toamnă 2019.

Formulare de înscriere

Intră şi descarcă formularele pentru admiterea din vară 2020.
Formular înscriere domeniul HORTICULTURĂ
Formular înscriere domeniul INGINERIA MEDIULUI
Formular înscriere domeniul BIOTEHNOLOGII
Formular înscriere domeniul HORTICULTURĂ - ID
Formular înscriere MASTER

Repere în cadrul Universității

Calitate în educație