USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2019-2020

Specializarea Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Matematică şi statistică 56 5 4
Chimie 56 - 4
Biofizică şi agrometeorologie 56 4 -
Geometrie descriptivă şi desen tehnic 56 5 -
Botanică 56 5 -
Elemente de ingineria materialelor 42 3 -
Principiile agriculturii durabile 28 2 -
Electrotehnică 42 - 3
Ecologie şi protecţia mediului în agricultură 42 - 4
Informatică 42 - 3
Rezistenţa materialelor 56 - 4
Practică tehnologică în domeniu 50 - 3
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 666 24 25
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Fiziologia plantelor 112 4 3
Microbiologie
  Pachet II
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)
56 2 2
Total II 168 6 5
TOTAL I + II 834 30 30
III. FACULTATIVE
A doua limbă străină 28 2 -
Conducerea tractorului 42 - 3
IV. DPPD
Psihologia educaţiei 56 5 -
Pedagogie I 56 - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Bază energetică 84 6 -
Pedologie 56 5 -
Agrochimie 56 4 -
Procese şi operaţii tehnice în industria alimentară 56 5 -
Organe de maşini şi mecanisme 56 5 -
Electrotehnică 42 4 -
Maşini agricole 56 - 4
Mecanica fluidelor şi hidraulică 42 - 3
Agrotehnică 56 - 4
Acţionări hidropneumatice 56 - 4
Îmbunătăţiri funciare 56 - 4
Elemente de acţionări electrice şi automatizări 42 - 3
Practică tehnologică în domeniu 100 - 4
Educaţie fizică 28 1 1
Total I 786 29 26
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Genetică 56 - 3
Proiectare pe calculator
  Pachet II
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
28 1 1
Total II 84 1 4
TOTAL I + II 870 30 30
III. DPPD
Pedagogie II 56 5 -
Didactica specialităţii 56 - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Utilaje în industria alimentară 56 5 5
Maşini agricole 56 5 -
Tehnologii generale în industria alimentară 56 5 -
Pratologie şi pratotehnică 56 4 -
Protecţia plantelor 112 4 5
Maşini şi instalaţii horticole 56 - 5
Fitotehnie 56 - 4
Tehnologii horticole 112 4 4
Practică 100 - 4
Total I 702 27 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Tehnică experimentală 42 3 -
Electronică aplicată
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Vibraţii mecanice 56 - 3
Senzori, traductori şi achiziţie de date
Total II 98 3 3
TOTAL I + II 800 30 30
III. FACULTATIVE
Conducerea autovehiculelor 42 3 -
Metodologia întocmirii proiectelor 42 - 3
Limba străină 28 1 1
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator 28 2 -
Managementul clasei de elevi 28 - 3
Practică pedagogică (1,2) 84 3 2
Examen de absolvire: nivelul 1 0 - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole 56 4 -
Exploatarea utilajelor agricole 70 5 -
Energii regenerabile 40 - 4
Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor 70 5 -
Management 42 4 -
Masini şi instalaţii zotehnice 40 - 4
Exploatarea utilajelor din industria alimentară 40 - 5
Zootehnie generală 56 4 -
Economie rurală şi contabilitate 40 - 4
Sisteme de transport autopropulsate 42 4 -
Instalaţii frigorifice şi de climatizare 56 4 -
Managementul proiectelor 40 - 3
Practică proiect 100 - 4
Total I 692 30 24
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Echipamente pentru agricultură de precizie 30 - 3
Marketing
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Drept si legislaţie 30 - 3
Etică şi integritate academică
Total II 60 - 6
TOTAL I + II 752 30 30
III. FACULTATIVE
Susţinerea proiectului de diplomă 0 - 10
 
Notă:
Pentru întocmirea proiectului de diplomă se alocă 2 săptămâni de practică.
Examen de licenţă - 10 credite, din care:
     Proba I (examen de specialitate) = 5 credite;
     Proba II (susţinerea lucrării de diplomă) = 5 credite.© 2020 | Ultima actualizare: 23 ian 2020