Specialization of
LANDSCAPE ENGINEERING


The profile of the landscape engineer

The landscape engineer, through his/her multidisciplinary formation, is specialized in projecting, executing and maintaining urban and landscape sites. Over the four years, the future landscape engineer gains knowledge in fundamental fields of botany, plant protection and physiology, but also in speciality fields, such as: computer-assisted computer, 3D modeling, urbanism and land management, urban and landscape planning, restoration and landscape rehabilitation, flower and tree ornamental cultivation, techniques of landscape sketching.

Professional prospects

The landscape engineer possesses the necessary competences to become specialists within:

  • architectural companies;
  • interior and flower design companies;
  • companies based on production and distribution of ornamental plants;
  • horticultural farms and harvesting grounds;
  • consultancy, evaluation and phytosanitary control societies;
  • urbanism and landscape planning departments of city halls;

After graduating from master's and PhD programs, landscape engineers are active in horticultural research and university education.

Your contact for degree program

Liliana CHELARIU

Conf. univ. dr.

(40) 232-407534

Birou: Etaj 2

Discipline:

- Floricultură

- Artă florală şi Bonsai

- Istoria artei grădinilor şi parcurilor

- Design vegetalPlanuri de învățământ / Curricula


Specializarea PEISAGISTICĂ / Specialization LANDSCAPE DESIGN

Anul I / 1st Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Matematică

Mathematics

5

-

2

Baza energetică şi maşini horticole

Energetic bases and horticultural machines

-

4

3

Biochimie

Biochemistry

-

4

4

Botanică

Botany

5

3

5

Biofizică şi agrometeorologie

Biophysics and Agrometeorology

4

-

6

Ecologie şi protecţia mediului

Ecology and environmental protection

-

2

7

Informatică și digitalizare

Informatics and digitalization

3

-

8

Istoria grădinilor şi peisajelor

History of garden and landscape

5

-

9

Topografie și cadastru

Topography and survey

-

4

10

Reprezentări peisagistice

Landscape representations

6

-

11

Compoziţia şi studiul formei

Composition and study of form

-

4

12

Educaţie fizică*

Physical education*

(1)

(1)

13

Practică**

Practical training**

-

4

DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)

14

Geometrie descriptivă şi perspectivă

Descriptive and perspective geometry

-

3

15

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

2

2

SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)

1

Psihologia educaţiei

Psychology of education

5

-

2

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)

Pedagogy I (Basis of  pedagogy+Theory and methodology of curricula)

-

5Anul II / 2nd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Fiziologia plantelor

Plant physiology

3

3

2

Agrochimie

Agricultural chemistry

4

-

3

Pedologie

Pedology

4

-

4

Entomologie

Entomology

4

-

5

Fitopatologie

Phitopathology

4

-

7

Urbanism și Amenajarea teritoriului

Urbanism and Spatial Planning

5

-

8

Istoria grădinilor şi peisajelor

History of garden and landscape

-

5

9

Arboricultură

Arboriculture

-

5

10

Ambientări peisagistice

Ambiental landscape

-

5

11

Compoziţia şi studiul formei

Composition and study of form

4

-

12

Îmbunătăţiri funciare

Land improvement

-

3

13

Educaţie fizică*

Physical education*

(1)

(1)

14

Practică**

Practical training**

-

5

DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)

15

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

2

2

16

Comunicare

Comunication

-

2

SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)

1

Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+Teoria şi metodologia evaluării)

PedagogyII (Training theory and methodology+Estimation theory and methodology)

5

-

2

Didactica specialităţii

Didactics of speciality

-

5Anul III / 3rd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Arboricultură

Arboriculture

5

-

2

Arhitectura peisajului

Landscape architecture

5

-

3

Floricultură

Flower growing

5

5

4

Design în peisagistică

Landscape design

-

4

5

Proiectare asistată de calculator

Computer-based design

3

3

6

Peluze în parcuri şi grădini

Garden and park turfs

-

5

7

Materiale şi construcţii în peisagistică

Construction and landscape materials in landscape design

5

-

8

Pomicultură şi Viticultură

Fruit tree growing and viticulture

3

3

9

Legumicultură

Vegetable growing

-

3

10

Ameliorarea plantelor

Plant breeding

4

-

11

Practică*

Practical training*

-

5

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

12

Contabilitate

Accountancy

-

2

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

13

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

1

1

SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)

1

Instruire asistată de calculator

Computer assisted instruction

2

-

2

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I

Teaching practice in compulsory school education I

3

-

3

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu II

Teaching practice in compulsory school education II

-

2

4

Managementul clasei de elevi

Classroom management

-

3

5

Examen de absolvire Nivelul I

Graduation exam, level I

-

5Anul IV / 4th Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Artă florală

Floral art

4

-

2

Bonsai

Bonsai

-

4

3

Peisagistică teritorială şi urbană

Territorial and urban landscape

5

-

4

Tehnica lucrărilor peisagistice

Techniques of landscape works

3

3

5

Restaurare şi reabilitare peisagistică

Landscape restoration and rehabilitation

5

4

6

Drumuri, terasamente şi sistematizare verticală

Earthworks, roads and vertical systematization

2

-

7

Reţele edilitare

Utility networks

-

3

8

Gestionarea amenajărilor peisagistice

Landscape management

-

3

9

Modelare 3D

Modelling 3D

4

2

10

Compoziţii vegetale în amenajări peisagistice

Plant compositions in landscape design

4

-

11

Management

Management

3

-

12

Practică*

Practical training*

-

7

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

11

Marketing

Marketing

-

4

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

12

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

1

1