Alege să fii student la
o universitate de prestigiu!


Criterii de admitere, după notele
de la Bacalaureat:

» 50% nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română,
» 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegere,
cu excepţia domeniului Medicină veterinară pentru care admiterea se face prin concurs (30% test grilă şi 70% media la examenul de Bacalaureat)

Candidaţii înscrişi la examenul de admitere la Facultatea de
Medicină Veterinară

Detalii +

Anunţ referitor la proba scrisă la examenul de admitere la Facultatea de
Medicină Veterinară

Detalii +

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Cifre de şcolarizare pentru admiterea din septembrie 2018:
 • » Facultatea de Agricultură: 116 de locuri
 • » Facultatea de Horticultură: 90 de locuri
 • » Facultatea de Zootehnie: 59 de locuri
 • » Facultatea de Medicină Veterinară: 42 de locuri
 • » Facultatea de Medicină Veterinară (limba engleză): 20 de locuri
 • » Locuri pentru absolvenţii de licee din mediul rural: 4 de locuri
 • » Locuri pentru rromi: 2 locuri
 • » Locuri pentru tineri români de pretutindeni: 25 de locuri

Perspective profesionale

Detalii +

La terminarea studiilor, absolvenţii USAMV pot opta pentru:

 • » societăţi şi asociaţii agricole;
 • » societăţi din domeniul industriei alimentare;
 • » societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole (material biologic, mijloace chimice, mijloace mecanice etc.);
 • » camere agricole;

şi multe altele.

Harta campusului

Detalii +
Harta campusului

Căminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun. Pentru mai multe detalii vezi harta campusului.