USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

Date generale

Studiile universitare de licenţă sunt prima treaptă a studiilor universitare şi asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.

Specializări

Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în biologie.

Domeniu Specializare Titlu Credite Durată Responsabil program
Agronomie Agricultură (A) inginer 240 4 ani Conf. dr. Dănuţ SIMIONIUC
Montanologie (A) inginer 240 4 ani Prof. dr. Costică AILINCĂI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară (AP) inginer 240 4 ani Prof. dr. Radu ROŞCA
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Ingineria şi managementul
afacerilor agricole
(A)
inginer 240 4 ani Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole (A) inginer 240 4 ani Conf. univ. dr.
Florin Daniel LIPŞA
Protecţia consumatorului şi a mediului (AP) inginer 240 4 ani Conf. univ. dr.
Petru CÂRLESCU
Biologie Biologie (A) licenţiat 180 3 ani Conf. univ. dr.
Florin Daniel LIPŞA

Structură an universitar 2020-2021

- Desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2020-2021, studii de licenţă

Îndrumători de an

- Îndrumători de an 2019-2020

Orar

- Orar pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2019-2020© 2020 | Ultima actualizare: 30 iul 2020