USV Iasi en-fr-ro en ro fr


Strategie

Biblioteca USV Iași se numără printre bibliotecile unversitare ale orașului Iași, cu profil științific și enciclopedic, și este subordonată conducerii universității.

Principalul obiectiv al Bibliotecii USV Iași este acela de a susține procesul de educație și de cercetare, desfășurat în primul rând de către membrii comunității academice: studenți, cadre didactice, cercetători, etc. precum și de către utilizatorii externi.

În contextul mai larg al reformei învățământului și cercetării, misiunea bibliotecii s-a concentrat, întotdeauna, pe dezvoltarea și modernizarea serviciilor specifice, prin introducerea noilor tehnologii informaționale și pe integrarea, prin respectarea unor standarde naționale și internaționale, specifice domeniului, în rețeaua națională a bibliotecilor universitare.

Bazat pe aceste principii, programul de modernizare și dezvoltare al Bibliotecii a fost inclus în Planul Strategic de Dezvoltare al Universității ca și componentă cu caracter prioritar, începând cu anul 2007.

Biblioteca oferă acces nelimitat la toate colecțiile sale precum și la resursele disponibile în colecțiile altor biblioteci.

Viziune

"Biblioteca ne conectează cu înţelegerea şi cunoaşterea extrase dureros din natură, de cele mai strălucite minţi care au fost vreodată, cu cei mai buni profesori [...] pentru a ne instrui fără să obosească şi pentru a ne inspira să ne aducem propria contribuţie la cunoştinţele colective ale speciei umane."
Carl Sagan

Misiune

Biblioteca Universităţii de Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi are ca obiectiv principal asigurarea posibilităților de informare şi documentare a studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor din universitate, oferind acces nelimitat la fondul documentar propriu sau al altor instituții de profil, contribuind, prin mijloace specifice, la procesul de instruire, formare și cercetare al comunității academice.

Biblioteca are sarcini precise privind realizarea sistemului integrat al bibliotecilor din România, a catalogului național partajat precum şi a bibliotecii virtuale și participă la activităţi colective în domeniul bibliologiei și știintei informării, se preocupă de perfecționarea personalului propriu.

Valorile noastre

  • Lucrul în echipă: Încurajăm încrederea, colaborarea, respectul şi comunicarea în comunitatea academică pentru a avea eficienţă şi a crea plus valoare
  • Responsabilitate: Creăm rezultate pozitive măsurabile pentru comunitate
  • Comunicare : Încurajăm un dialog transparent în organizația noastră și între partenerii noștri și cei pe care îi deservim
  • Promptitudine: Anticipăm și răspundem nevoilor utilizatorilor
  • Colaborare: Respectăm cunoștințele și abilitățile celorlalți pe măsură ce ne reunim eforturile în proiectele de echipă
  • Servicii: Ne străduim să oferim cele mai bune idei, oameni, facilități și tehnologii
  • Inovare: Angajăm soluții creative pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor noștri
  • Diversitate: Căutăm o forță de muncă diversă și încurajăm toate ideile și perspectivele
facebook    facebook    youtube    telefon    
© 2024 | Ultima actualizare: 20.02.2024