USV Iasi en-fr-ro en ro fr


Prelucrare date personale

Notă informativă cu privire la prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență, elaborat în vederea implementării în cadrul Bibliotecii USV Iași a Regulamentului (UE) 679/2016 (Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale).

Biblioteca USV Iași prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale incidente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

Datele personale prelucrate de către Biblioteca USV Iași sunt:
- nume, prenume
- CNP
- serie si număr act identitate, semnătura
- adresa email personală
- număr telefon
- domiciliu
- orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor mai jos enumerate, comunicate de către dumneavoastră (ex: nivelul studiilor, statut ocupaţional etc.)

Scopul şi baza juridică a prelucrării

Biblioteca USV Iași va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, dobândite pentru realizarea următoarelor scopuri:

 • Înregistrarea utilizatorilor în Baza de date
 • Eliberarea Permisului de intrare în Biblioteca USV Iași
 • Completarea Fişei cititorului, ce include nume, prenume, număr de telefon, adresa, domiciliu, adresa e-mail, profesia, semnătura
 • Înștiințarea utilizatorilor prin mesaje e-mail, SMS privind apropierea termenului de expirare a împrumutului, expirarea împrumutului, sosirea documentelor solicitate
 • Oferirea informaţiilor tuturor utilizatorilor sau potenţialilor utilizatori ai serviciului prin email, SMS, telefon sau fizic, urmărindu-se satisfacerea solicitărilor utilizatorilor
 • Desfăşurarea unor sondaje pentru a identifica nevoile și cerințele utilizatorilor privind serviciile oferite și dezvoltarea unor servicii noi
 • Gestionarea tuturor schimbărilor în situaţia utilizatorilor
 • Evidenţa utilizatorilor
 • Reînregistrarea anuală pentru utilizatori
 • Cercetări bibliografice la cerere efectuate de bibliotecari în cataloagele bibliotecii, internet, biblioteci / instituţii informaţionale, baze de date
 • Redactarea listelor bibliografice; scanarea informaţiilor/imaginilor din arhival Bibliotecii USV Iași
 • Furnizarea / asigurarea accesului la servicii de lectură şi informare, servicii culturale, directe şi la distanţă, conform legislaţiei în vigoare
 • Garantarea drepturilor utilizatorilor bibliotecii, în acord cu prevederile legale
 • Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor utilizatorilor bibliotecii, în acord cu prevederile legale, inclusiv recuperarea eventualelor pagube produse patrimoniului public
 • Studii şi cercetări statistice de nivel local şi naţional pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor
 • Arhivare în acord cu prevederile legale
 • Gestionarea serviciului de referinţe prin e-mail Întreabă bibliotecarul pe site-ul Bibliotecii.

Aveţi dreptul ca în orice moment să vă retrageţi consimţământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului poate restricţiona accesul dvs. la unele servicii, conform Regulamentului de utilizare a serviciilor bibliotecii. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi dezvăluite, în scopurile amintite mai sus, următorilor destinatari:

 • societăţilor terţe sau altor destinatari, precum partenerii contractuali sau societăţile de recuperare creanţe ("Terţe Părţi") care desfăşoară activităţi în favoarea Operatorului (ex.: societăţi din domeniul IT etc.)

Durata de stocare

Datele cu caracter personal ce fac obiectul reglementării prezentului Regulament vor fi stocate de către responsabilii din cadrul Bibliotecii USV Iași astfel încât să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt prelucrate, iar la expirarea termenului respectiv, respectând prevederile legale, înregistrările se vor anula, în funcție de suportul pe care au fost efectuate.

Datele cu caracter personal conținute în sistemul de evidență se prelucrează și se stochează atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie. Evidența cititorilor pe suport de hârtie este păstrată pe o perioadă indicată de legislația în vigoare, în spații special amenajate.

Stocarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență este permisă pe perioada contractului utilizatorului Bibliotecii USV Iași (din momentul semnării contractului până la finalizarea efectuării acțiunilor prevăzute în actele legislative). După încetarea contractului, datele cu caracter personal se păstrează o perioadă indicată de legislația în vigoare.

Orice utilizare a datelor cu caracter personal introduse în sistemului de evidență, în alte scopuri decât cele menționate mai sus, este interzisă.

Drepturile persoanelor vizate

Potrivit art. 15 - 21 din GDPR, referitor la datele cu caracter personal comunicate, aveţi dreptul:
a) să aveţi acces la acestea şi să solicitaţi o copie;
b) să solicitaţi rectificarea acestora;
c) să solicitaţi ştergerea acestora;
d) să primiţi datele într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit de pe un dispozitiv automat.

Pentru exercitarea drepturilor şi/sau retragere consimţământului dumneavoastră veţi putea înainta o cerere scrisă, datată si semnată:
• prin e-mail
• prin poștă sau personal la adresa adinamustata@uaiasi.ro

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal numit de către Conducerea Bibliotecii USV Iași poate fi contactat la adresa de e-mail adinamustata@uaiasi.ro
facebook    facebook    youtube    telefon    
© 2024 | Ultima actualizare: 10.04.2024