USV Iasi en-fr-ro en ro fr


Patrimoniu

Fondul documentar al Bibliotecii Universităţii de Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi este de 102.196 unităţi de bibliotecă, are un caracter enciclopedic, fiind constituit din:

  • colecții speciale: cărți vechi de specialitate (începând cu secolul al XVIII-lea), manuscrise, teze de doctorat de la începutul secolului XX, publicații seriale vechi,
  • colecții specializate: monografii, dicționare, enciclopedii, publicații seriale, standarde, documente audiovizuale, documente electronice, alte tipuri de documente,
  • baze de date,
  • literatură beletristică clasică și contemporană.
Dezvoltarea colecțiilor Bibliotecii Universităţii de Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi se realizeaza prin: achizitie, schimb interbibliotecar național și internațional, donații. Fondurile destinate dezvoltării colecțiilor Bibliotecii precum și cele destinate funcționării și modernizării acesteia sunt alocate anual, prin Hotărârea Senatului, ca obiectiv prioritar al Planului Strategic de Dezvoltare a Universității.

Achiziția, evidența, prelucrarea, circulația, conservarea și eliminarea publicațiilor se realizează în conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor, nr.334/2002, actualizată și republicată.

Biblioteca Universităţii de Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi îsi desfășoară activitatea în conformitate cu propria strategie de dezvoltare, elaborată în concordanță cu strategia universității.
facebook    facebook    youtube    telefon    
© 2024 | Ultima actualizare: 20.02.2024