USV Iasi en-fr-ro en ro fr


Plagiat

Conform DEX, plagiatul este o "operă literară, artistică sau ştiinţifică a altcuiva, însuşită (integral sau parţial) şi prezentată drept creaţie personală".

Plagiatul reprezintă o formă de fraudă academică şi face parte din contextul eticii academice, reprezentând o problemă de educaţie etică. Frauda academică reprezintă un concept mai larg, care cuprinde: falsificarea unor date sau informaţii provenite din procesul de cercetare; sabotarea lucrărilor altora prin împiedicarea acestora să-şi finalizeze lucrarea; înşelarea sau coruperea în vederea obţinerii unor avantaje academice; favoritismul aplicat unei persoane în dauna alteia.

Plagiatul poate fi involuntar, prin utilizarea unor idei sau cuvinte, fără a preciza sursa, citarea greşită a sursei, fără intenţie (graba de a realiza un material nu reprezintă o scuză), sau voluntar, când ideile şi/sau rezultatele cercetării sau muncii altei persoane sunt însuşite conştient de către plagiator.

Pentru a preveni plagiatul este necesar să se cunoască cât mai multe lucruri referitoare la acest subiect şi să se respecte o serie de reguli:
- citarea textuală a cuvintelor exprimate de altcineva se va pune întotdeauna între ghilimele şi va fi însoţită de o referinţă completă;
- relatarea ideii altei persoane va fi însoţită de o referinţă completă. Chiar dacă un text este prelucrat şi cuvintele sunt înlocuite prin sinonime, citarea sursei este obligatorie;
- dacă există dubii în privinţa sursei, a originii ei, chiar și în cazul în care citatul sau ideea este utilă, recomandarea este de a renunţa la ea;
- citatele care cuprind mai mult de câteva rânduri succesive, se trec în text cu alte caractere şi cu spaţiere diferită, iar dacă depăşesc o pagină se utilizează anexele;
- nu constituie plagiat folosirea unor sintagme sau definiţii scurte considerate ca aparţin noţiunilor de bază din specialitatea respectivă, sau folosirea unor noţiuni de cultură generală.

Soluţia acestei fraude academice grave numită plagiat presupune recunoaşterea paternităţii lucrărilor originale care au constituit baza documentării, prin specificarea exactă a sursei, recunoscând astfel, onest, meritul autorilor lucrărilor studiate.

facebook    facebook    youtube    telefon    
© 2024 | Ultima actualizare: 26.06.2024