USV Iasi en-fr-ro en ro fr


Împrumut interbibliotecar

Împrumutul interbibliotecar este un serviciu prin care Biblioteca solicită, sub formă de imprumut, la cererea unui utilizator, de la o altă bibliotecă, pe o perioadă determinată, publicaţii care nu se găsesc în colecţiile sale. Împrumutul interbibliotecar se realizează între două biblioteci.

Biblioteca U.S.A.M.V. Iaşi împrumută, pentru utilizatorii săi, de la alte biblioteci din ţară (împrumut naţional) sau străinătate (împrumut internaţional) documente care nu se găsesc în colecţiile sale.
Beneficiarii serviciilor de împrumut interbibliotecar sunt: studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători ai U.S.A.M.V. Iaşi.

Solicitarea publicaţiilor se realizează prin intermediul unei cereri adresată Serviciului Împrumut interbibliotecar prin e-mail, la adresa simonabotez@uaiasi.ro
Cererea de împrumut interbibliotecar cuprinde:
- numele şi prenumele solicitantului, numărul permisului de bibliotecă, ocupaţia (student, masterand, doctorand, cadru didactic), datele de contact (adresă de e-mail, nr. de telefon);
- descrierea bibliografică exactă şi completă a publicaţiei monografice (autor, titlu, loc, editură şi an de apariţie, numărul standard ISBN) sau a articolului (autor, titlul articolului, titlul publicaţiei periodice, anul, numărul, intervalul de pagini, numărul standard ISSN) solicitat ale publicaţiei împrumutate.

Publicaţiile primite prin împrumut interbibliotecar de la bibliotecile din ţară sau din străinătate se consultă numai în sălile de lectură.
Persoanele din alte localităţi din ţară (împrumut naţional) sau străinătate (împrumut internaţional) care doresc să împrumute documente din colecţiile Bibliotecii U.S.A.M.V. Iaşi vor adresa cererea de împrumut celei mai apropiate biblioteci din localitatea de domiciliu, iar aceasta va face toate demersurile pentru a primi publicaţia de la Biblioteca U.S.A.M.V. Iaşi.
facebook    facebook    youtube    telefon    
© 2024 | Ultima actualizare: 20.02.2024