USV Iasi en-fr-ro en ro fr


Obţinere permis

Important! În contextul situației actuale, dar și al digitizării accelerate a bibliotecii, multe operațiuni se vor efectua online prin intermediul contului de utilizator.

Documentul în baza căruia se permite accesul la serviciile oferite de Biblioteca USV Iași este permisul de acces.
Pentru obținerea permisului de acces trebuie completat (fizic sau on-line) un formular de înscriere.

Documente necesare înscrierii:
- carnetul de student vizat pe anul in curs,
- BI/CI (copie xerox),
- o fotografie color.

Solicitantul permisului de acces se poate prezenta personal la Bibliotecă cu documentele necesare pentru a completa formularul de înscriere, numai dacă nu are acces la internet, sau poate completa formularul de înscriere online, în sistemul de bibliotecă (Liberty 5). Apoi va încărca documentele necesare ca atașamente (fotografie color, foto viză carnet student, foto BI/CI), iar dupa validarea înscrierii de către bibliotecarul autorizat, va fi chemat prin email să semneze contractul de înscriere și să-și ridice permisul, la o dată și într-un interval orar stabilit de Bibliotecă.

Tutorial obținere permis
facebook    facebook    youtube    telefon    
© 2024 | Ultima actualizare: 20.02.2024