USV Iasi en-fr-ro en ro fr


Informare bibliografică asistată pe e-mail

Mijloc de informare indispensabil în munca științifică, bibliografia este o listă de surse (cărți, articole, resurse electronice) consultate pentru documentarea asupra unui subiect specific, în vederea realizării unei lucrări.

Întocmirea unei bibliografii presupune realizarea unei cercetări bibliografice pentru identificarea acelor documente care răspund nevoii specifice a solicitantului. Această activitate implică realizarea de căutari complexe în baza de date a bibliotecii (după termeni specifici sau asociați subiectului căutat), folosirea documentelor de referință, căutari în documente tradiționale, cât și căutari în mediul electronic a resurselor accesibile pe Internet sau, eventual, în cataloagele electronice ale altor biblioteci.

Serviciul Bibliografic al Bibliotecii U.S.A.M.V. Iași realizează, la cerere, bibliografii specializate, pe teme diverse.
Solicitarea bibliografiilor la cerere se realizează prin intermediul unei cereri adresată Serviciului Bibliografic, prin e-mail, la adresa simonabotez@uaiasi.ro

Cererea trebuie să cuprindă:
- numele şi prenumele solicitantului, numărul permisului de bibliotecă, ocupaţia (student, masterand, doctorand, cadru didactic), datele de contact;
- delimitarea subiectului (geografic şi cronologic), destinaţia cercetării bibliografice, limba documentelor descrise bibliografic, termenul de predare a bibliografiei.facebook    facebook    youtube    telefon    
© 2024 | Ultima actualizare: 20.02.2024