USV Iasi en-fr-ro en ro fr


Condiţii de împrumut

Important! În contextul situației actuale, dar și al digitizării accelerate a bibliotecii, multe operațiuni se vor efectua online prin intermediul contului de utilizator.
Documentul în baza căruia se permite accesul la serviciile oferite de Biblioteca USV Iași este permisul de acces.

Împrumutul se poate solicita, prin prezență la Bibliotecă sau on-line. Utilizatorul care se prezintă la Bibliotecă trebuie să aibă asupra sa permisul de acces vizat pe anul în curs și să completeze un formular de împrumut model print. Comanda se onorează pe loc, în funcție de numărul de exemplare disponibile la raft.

Utilizatorul care solicită on-line comenzi de împrumut la domiciliu se va loga (barcod permis/ parolă personală) în contul său, va căuta publicațiile în câmpul de căutare de bază (SEARCH) și va bifa titlul dorit, click pe butonul "Cerere", iar apoi pe "Send" (Tutorial imprumut). Comanda va fi onorată în baza solicitării online, la o dată și într-un interval orar stabilite de Serviciul Împrumut și comunicate utilizatorului prin email.

Cursurile universitare pot fi împrumutate pe perioada anului universitar (octombrie-iulie).
Monografiile pot fi împrumutate pentru o perioada de 14 zile, în funcție de numărul de exemplare disponibile la raft.
Publicațiile de referință precum și cele cu regim special (reviste, documente rare și teze de doctorat) pot fi consultate în Sălile de lectură.

Dacă aveți nelămuriri sau întâmpinați greutăți în a vă loga, accesați adresa de email biblioteca@uaiasi.ro.

facebook    facebook    youtube    telefon    
© 2024 | Ultima actualizare: 20.02.2024