USV Iasi en-fr-ro en ro fr


Servicii bibliometrice

Bibliometria este analiza cantitativă a publicațiilor unei instituții academice, fiind, în același timp, un mijloc de măsurare și evaluare a producției și difuzării lucrărilor, articolelor și a altor publicații realizate de o instituție sau de o echipă de cercetare.

Instrumentele bibliometrice au menirea de a asigura obiectivitate, ordine și imparțialitate, și de a minimiza subiectivismul și hazardul într-un domeniul ca cel al cercetării care este, prin definiție, calitativ și nu cantitativ. Sunt numeroase și continue eforturile ce s-au depus și se depun pentru a stabili ierarhii și priorități, pentru a aproxima matematic acest domeniu.

Tocmai de aceea, Biblioteca își propune să contribuie la creşterea prestigiului Universității de Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" din Iași prin:
- sporirea vizibilității lucrărilor științifice ale USV Iași și a autorilor săi;
- promovarea rezultatelor cercetărilor;
- creșterea prestigiului publicațiilor și al cercetătorilor USV – Iași.

În acest sens, prin studierea fluxului de publicații științifice, Biblioteca USV Iași oferă servicii de:
- ierarhizare a calității lucrărilor într-un anumit domeniu științific;
- evaluare a ritmului de dezvoltare a unui anumit domeniu științific;
- identificarea specialiștilor, a instituțiilor și țărilor recunoscute la nivel mondial într-un anumit domeniu de cercetare;
- identificarea numărului de publicații și a numărului de citări;
- calcularea factorului de impact al unei reviste/articol;
- calcularea "indicelui Hirsch" al unui cercetător.

facebook    facebook    youtube    telefon    
© 2024 | Ultima actualizare: 10.04.2024