USV Iasi en-fr-ro en ro fr


Împrumutul la bibliotecile filiale

Biblioteca USV Iași are în subordine 32 de Biblioteci Filiale care deservesc diferite discipline din cadrul celor patru facultăți (Agricultură; Horticultură; Ingineria Resurselor Animale și Alimentare; Medicină Veterinară).

Publicațiile de specialitate repartizate acestor Biblioteci Filiale (prin încheierea unui proces verbal de predare-primire, între Serviciul Secretariat Științific și gestionarul fiecărei biblioteci filiale, pentru o perioadă de împrumut de 12 luni, stabilită prin Regulamentul bibliotecii centrale) se împrumută de către gestionarul bibliotecii filiale, conform Regulamentului Bibliotecii, studenților, cadrelor didactice și doctoranzilor care își desfășoară activitățile de studiu sau cercetare în spațiile laboratoarelor disciplinelor deservite de Bibliotecile Filiale.

facebook    facebook    youtube    telefon    
© 2024 | Ultima actualizare: 20.02.2024