USV Iasi en-fr-ro en ro fr


Departamente

Numărul angajaților cu normă întragă, cu studii postuniversitare de specializare în Știința informării și documentării este de 11. Principalele departamente ale Bibliotecii sunt:

Director Bibliotecă
Serviciul: Managementul Resurselor (Achiziţii şi politici de dezvoltare şi modernizare)

Telefon: +40-232-407455

Prof. Dr. Eleonora Gilda Drăgănescu
E-mail: gildad@uaiasi.ro

Serviciul: Secretariat Ştiinţific şi dezvoltarea colecţiilor

Telefon: +40-232-407381

Ec. Adriana Crăița Tuleașcă
E-mail: adrianatuleasca@yahoo.ro

Serviciul: Prelucrarea fondului de carte şi revistă

Telefon: +40-232-407353

Prof. Liliana Boncu
E-mail: lilia_boncu@yahoo.com

Dr. Simona Botez
E-mail: simonabotez@yahoo.com

Ing. Lia Mirela Robu
E-mail: mirelalia.robu@gmail.com

Prof. Matilda Maria Moisa
E-mail: moisa.matilda@yahoo.com

Prof. Romana-Anca Rădulescu
E-mail: romanarad@gmail.com

Serviciul: Evidența Cititorilor şi Comunicarea documentelor

Telefon: +40-232-407384
Bibliotecar Adina-Gabriela Mustaţă
E-mail: adina1309@yahoo.com

Telefon: +40-232-407353
Prof. Laura Livanu
E-mail: laura_livanu@yahoo.com

Telefon: +40-232-407373
Bibliotecar Diana Lăcrămioara Rotaru
E-mail: diana_monica_irina@yahoo.com

Ing. Elena Stavarache
E-mail: elenapricop123@yahoo.com


Biblioteca își desfășoară toate activitățile și serviciile specifice în sistemul informatizat de bibliotecă, Liberty5 (cu modulele: Achiziție, Catalogare, Clasificare, Circulație, Împrumut și Rezervare online, Rapoarte statistice, Managementul serialelor, Împrumutul interbibliotecar, e-mail alert).
Biblioteca Centrală are în structura sa 32 Biblioteci filiale, organizate în cadrul unor discipline a celor patru facultăți.
facebook    facebook    youtube    telefon    
© 2022 | Ultima actualizare: 02.06.2022