Bibliografii anuale ale documentelor
intrate în Bibliotecă

- Bibliografia cărţilor şi a tezelor de doctorat intrate în Biblioteca USAMV în anul 2006 (.pdf)

- Bibliografia cărţilor şi a tezelor de doctorat intrate în Biblioteca USAMV în anul 2007 (.pdf)

- Bibliografia cărţilor, a tezelor de doctorat şi a publicaţiilor seriale intrate în Biblioteca USAMV în anul 2008 (.pdf)

- Bibliografia cărţilor, a tezelor de doctorat şi a publicaţiilor seriale intrate în Biblioteca USAMV în anul 2009 (.pdf)

- Bibliografia cărţilor, a tezelor de doctorat şi a publicaţiilor seriale intrate în Biblioteca USAMV în anii 2010-2011 (.pdf)

- Bibliografia cărţilor, a tezelor de doctorat şi a publicaţiilor seriale intrate în Biblioteca USAMV în anii 2012-2013 (.pdf)

- Bibliografia cărţilor, a tezelor de doctorat şi a publicaţiilor seriale intrate în Biblioteca USAMV în anii 2014, 2015, 2016 (.pdf)