USAMV Iasi en-fr-ro en ro frInformația specializată formează profesioniști
Perseverența asigură succesul
Susținem reușita voastră de la distanță
Informația specializată formează profesioniști
Get started

Catalog

Baze de date


Baze de date cu acces liber

Baze de date: Teze de doctorat / Repozitorii

Baze de date: Open Access Journals & Books

Jurnale online abonate - Acces mobil

Baze de date bibliometrice

Free trials - Baze de date în testare

Resurse gratuite COVID-19

Training Baze de date

ANELIS

Biblioteca virtuală

Repozitoriu ALSE

Proiecte de digitizare

Link-uri utile

"Emerald Publishing și consorțiul Anelis Plus au încheiat un acord pentru a pune la dispoziție mediului academic și științific din România peste 1.300 de cărți electronice
Acces Anelis Plus
Acces la Depozitul Digital Național ANELIS PLUS
Acces gratuit
DeGruyter
DeGruyter și Enformation vă oferă o perioadă de ACCES GRATUIT la colecțiile de reviste publicate.
Perioada de desfășurare: 01.10.2021 – 30.11.2021
Acces gratuit
Oxford University Press
Oxford University Press oferă în perioada 1.10.2021 - 31.12.2021 acces gratuit la revistele electronice incluse în Full Journals Collection, disponibilă pe platforma Oxford Academic.
Tarife
Taxe Bibliotecă
(conform Deciziei Senatului USV Iași nr. 134 din 15.06.2021)
Acces Web of Science
la distanţă
Pagina Libguides a Clarivate Web of Science oferă detalii şi informaţii referitoare la accesarea corespunzătoare a bazelor de date puse la dispoziţie prin platforma ANELIS, accesul mobil, accesarea soluţiilor Web of Science la distanţă (InCites, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators).

Strategie

Biblioteca Universităţii de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iași se numără printre bibliotecile universitare ale orașului Iași cu profil științific și enciclopedic și este subordonată conducerii universității. Principalul obiectiv al Bibliotecii este acela de a susține procesul de educație și de cercetare, desfășurat în primul rând de către membrii comunității academice: studenți, cadre didactice, cercetători, etc. precum și de către utilizatorii externi.

În contextul mai larg al reformei învățământului și cercetării, misiunea bibliotecii s-a concentrat, întotdeauna, pe dezvoltarea și modernizarea serviciilor specifice, prin introducerea noilor tehnologii informaționale și pe integrarea, prin respectarea unor standarde naționale și internaționale, specifice domeniului, în rețeaua națională a bibliotecilor universitare.

Bazat pe aceste principii, programul de modernizare și dezvoltare al Bibliotecii a fost inclus în Planul Strategic de Dezvoltare al Universității ca și componentă cu caracter prioritar, începând cu anul 2007.
Biblioteca oferă acces nelimitat la toate colecțiile sale precum și la resursele disponibile în colecțiile altor biblioteci.

Viziune. Misiune

"Biblioteca ne conectează cu înţelegerea şi cunoaşterea extrase dureros din natură, de cele mai strălucite minţi care au fost vreodată, cu cei mai buni profesori [...] pentru a ne instrui fără să obosească şi pentru a ne inspira să ne aducem propria contribuţie la cunoştinţele colective ale speciei umane."
Carl Sagan

Biblioteca Universităţii de Ştiinţele Vieţii din Iași are ca obiectiv principal asigurarea posibilităților de informare şi documentare a studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor din universitate, oferind acces nelimitat la fondul documentar propriu sau al altor instituții de profil, contribuind, prin mijloace specifice, la procesul de instruire, formare și cercetare al comunității academice.

Biblioteca are sarcini precise privind realizarea sistemului integrat al bibliotecilor din România, a catalogului național partajat precum şi a bibliotecii virtuale și participă la activităţi colective în domeniul bibliologiei și știintei informării, se preocupă de perfecționarea personalului propriu.

Valorile noastre

• Lucrul în echipă: Încurajăm încrederea, colaborarea, respectul şi comunicarea în comunitatea academică pentru a avea eficienţă şi a crea plus valoare
• Responsabilitate: Creăm rezultate pozitive măsurabile pentru comunitate
• Comunicare : Încurajăm un dialog transparent în organizația noastră și între partenerii noștri și cei pe care îi deservim
• Promptitudine: Anticipăm și răspundem nevoilor utilizatorilor
• Colaborare: Respectăm cunoștințele și abilitățile celorlalți pe măsură ce ne reunim eforturile în proiectele de echipă
• Servicii: Ne străduim să oferim cele mai bune idei, oameni, facilități și tehnologii
• Inovare: Angajăm soluții creative pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor noștri
• Diversitate: Căutăm o forță de muncă diversă și încurajăm toate ideile și perspectivele

facebook     youtube     telefon    
© 2021 | Ultima actualizare: 19.11.2021