prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Studii universitare de doctorat > Teze de doctorat susţinuteTEZE DE DOCTORAT


Arhivă »  ¦ 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦ 2019  ¦ 2020  ¦ 2021  ¦ 2022  ¦ 2023  ¦ 2024


[ianuarie 2008]

Melinte Ion - 18 ianuarie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Petru Magazin
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion-Valeriu Ciurea (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Ion Dona (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Alexandru Tofan (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi).
Titlul tezei: "Studii privind determinanţii dezvoltării producţiei pomicole în Bazinul Zeletin, judeţul Bacău ¦ The study of factors of economic development of fruit production in Zeletin area, Bacau county"
Sala: Amfiteatrul A6, ora 10:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Blendea Liviu - 25 ianuarie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nicolae Vasilescu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion Dona (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Aurel Chiran (USAMVB Iaşi), Prof. dr. Alexandru Tofan (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind exploataţiile agricole pe zone naturale din judeţul Braşov, în vederea creşterii rentabilităţii ¦ Research regarding the natural agricultural exploitations of Brasov county in order to increase their profitableness"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 10:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Neştian Ioan - 25 ianuarie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail Axinte
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Valentin Roman (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Gheorghe David (USAMVB Timişoara), Prof. dr. Teodor Robu (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind influenţa unor factori ecologici, biologici şi tehnologici asupra producţiei şi calităţii seminţelor de in pentru ulei (Linum usitatissimum L.) ¦ Researches regarding the influence of the ecological, biological and technological factors on the yield and the quality of the oilflax seeds (Linum usitatissimum L.), in order to diversify the areas of utilization"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Ivanciu Sorin-Liviu - 25 ianuarie 2008
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boili Infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Tudor Perianu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Mihai Carp-Cărare
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Octavian Zaharie-Oprean (USAMV Iaşi), Prof. dr. Constatin Vasiu (USAMV Cluj-Napoca), Conf. dr. Ştefan Nicolae (Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti)
Titlul tezei: "Cercetări epidemiologice, clinice şi de diagnostic în anemia infecţioasă ecvină"
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 12:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Chiriţă (căs. Boroica) Elena - 26 ianuarie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Agrotehnică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Teodor Onisie
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe Sin (ASAS Bucureşti), Dr. ing. C S I Emilia Procopovici (SCDA Valu lui Traian, Constanţa), Prof. dr. Gerard Jităreanu (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Influenţa asolamentului asupra culturii porumbului irigat în condiţiile din Podişul Dobrogei ¦ The influence of crop rotation on irrigated maize under conditions of the Dobrogea Plateau"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 11:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

[martie 2008]

Macovei Valerica - 14 martie 2008
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan-Mircea Pop
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Paul Corneliu-Boisteanu
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan Stoica (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Dumitru Drăgotoiu (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Constantin Misăilă (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări cu privire la folosirea vegetaţiei acvatice de către unele specii de peşti ¦ Researches onto the usage of aquatic vegetation by several fish species"
Sala: Amfiteatrul E28 Zootehnie, ora 10:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Alistar Viorel - 21 martie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel Chiran
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Neculai Munteanu (USAMV Iaşi), Prof. dr. Ion Dona (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Alexandru Tofan (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi).
Titlul tezei: "Strategii privind dezvoltarea legumiculturii din microzona Lunca Siretului - judeţul Bacău ¦ Stratégies concernant le développement de la culture des légumes dans la microzone Lunca Siretului - le district de Bacău
Sala: Amfiteatrul A5, ora 10:00
rezumat romană   rezumat franceză   CV

Cîmpan Vasile - 27 martie 2008
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan Paul
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Mihai Carp-Cărare
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Octavian-Zaharie Oprean (USAMV Iaşi), Prof. dr. Manuela Militaru (USAMV Bucureşti), Cercet. pr. gr. I dr. Mihai Daneş (Institutul Naţional "Pasteur" Bucureşti).
Titlul tezei: "Contribuţii la morfopatologia vânatului de interes cinegetic şi sanitar-veterinar din nord-estul Moldovei"
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 14:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

[mai 2008]

Neaga Gheorghe - 15 mai 2008
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile Ujică
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Benone Păsărin
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe Mureşan (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Alexandru Şnea (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Ioan Gîlcă (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Contribuţii la studiul creşterii vacilor pentru lapte în unele exploataţii mici şi mijlocii din Dobrogea"
Sala: Amfiteatrul "Emil Roşu" (Zootehnie), ora 10:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Fleancu Nicolae - 15 mai 2008
Domeniu: Zootehnie
Specializare:Alimentaţia animalelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan-Mircea Pop
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Benone Păsărin
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe Mureşan (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Dumitru Drăgotoiu (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Paul-Corneliu Boişteanu (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări referitoare la influenţa conţinutului furajelor în unele minerale asupra producţiei şi sănătăţii vacilor"
Sala: Amfiteatrul "Emil Roşu" (Zootehnie), ora 12:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Marta Alina Elena - 17 mai 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fiziologia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin Milică
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Adelina Pop (USAMV a Banatului Timişoara), Prof. dr. Ioan Burzo (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Teodor Robu (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări fiziologice şi biochimice la unele specii de plante aromatice şi medicinale utilizate în cosmetică şi parfumerie"
Sala: Amfiteatrul A5 (Agricultură), ora 11:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Pricope Maria - 31 mai 2008
Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nistor Stan
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gică Grădinariu
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Viorel Berar (USAMV a Banatului Timişoara), Prof. dr. Nicolae-Eugen Atanasiu (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Neculai Munteanu (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări pentru îmbunătăţirea unor secvenţe tehnologice la cultura ciupercilor lignino-celulozice"
Sala: Amfiteatrul A6 (Horticultură), ora 10:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

[iunie 2008]

Antonescu Marius-Cornel - 6 iunie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail Axinte
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe David (USAMV a Banatului Timişoara), Prof. dr. Valentin Gheorghe Roman (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Teodor Robu (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind fertilizarea radiculară şi extraradiculară a unor soiuri de soia modificate şi nemodificate genetic şi efectul asupra producţiei şi calităţii seminţelor în condiţiile ecologice din Câmpia Jijiei inferioare şi Bahluiului"
Sala: Amfiteatrul A5 (Agricultură), ora 11:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Moraru Radu-Adrian - 13 iunie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nicolae Vasilescu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion Dona (USAMV Bucureşti), Ec. dr. C.P.I. Valentin Bohatareţ (ICE "Gh. Gane" Iaşi), Conf. dr. Stejărel Brezuleanu (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cooperaţia agricolă în Romania şi în ţări ale Uniunii Europene după al doilea război mondial"
Sala: Amfiteatrul A5 (Agricultură), ora 11:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Popşor Petrică Napolion - 26 iunie 2008
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile Ujică
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Benone Păsarin
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe Mureşan (USAMV Cluj-Napoca), DR.med.vet. C.P.I. Mircea Roman (SEMTEST BVN Tirgu Mureş), Prof. dr. Ioan Gîlcă (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Contribuţii la studiul precocităţii şi longevităţii productive a taurinelor de rasă Balţată romanească din zona Bistriţa Năsăud"
Sala: Amfiteatrul E28 (Agricultură), ora 10:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

[iulie 2008]

Fântânariu Mircea - 9 iulie 2008
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Patologie chirurgicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan Burtan
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian Zaharie Oprean
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Aurel Muste (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Gheorghe Solcan (USAMV Iaşi), Conf. dr. Traian Leau (USAMV Bucureşti)
Titlul tezei: "Contribuţii la studiul unor antibiotice utilizate în chirurgia veterinară"
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 10:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Stoleru Vasile - 22 iulie 2008
Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nistor Stan
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gică Grădinariu
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Victor Popescu (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Neculai Munteanu (USAMV Iaşi), Prof. dr. Alexandru-Silviu Apahidean (USAMV Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Cercetări privind oportunitatea culturii legumelor în sistemul de agricultură sustenabilă (durabilă)"
Sala: Amfiteatrul A6, ora 10:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

[septembrie 2008]

Stoian Florica (căs. Morar) - 9 septembrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail Axinte
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe Valentin Roman (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Gheorghe David (USAMVB Timişoara), Prof. dr. Teodor Robu (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind influenţa unor factori biologici, tehnologici şi ecologici asupra productivităţii rapiţei (Brassic napus L.spp. oleifera D.C.) cu scopul extinderii culturii şi diversificării utilizărilor"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 11:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Păunescu (căs Tilică) Oana-Maria - 25 septembrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Petru Magazin
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Aurel Chiran (USAMV Iaşi), Prof. dr. Emil Maxim (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi), Prof. dr. Georgeta Dragomir (Universitatea "Danubius" Galaţi)
Titlul tezei: "Studii şi cercetări privind formarea, caracteristicile şi dezvoltarea segmentului de consumatori pe piaţa berii municipiului Galaţi"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 10:00
rezumat romană   rezumat franceză   CV

Pavăl Ion - 25 septembrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu Ciurea
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihaela Onofrei (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi), Prof. dr. Ion Dona (USAMV Bucureşti), Conf. dr. Doina Cojoc (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Studii privind contribuţia fiscalităţii în dezvoltarea agriculturii judeţului Vaslui"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Hanciu (căs. Bacter) Ramona-Vasilica - 26 septembrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel Chiran
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Nicolae Vasilescu (USAMV Iaşi), Prof. dr. Victor Pekar (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi), Conf. dr. Ioan Chereji (Universitatea din Oradea)
Titlul tezei: "Studii privind marketingul produselor de origine animală pe piaţa municipiului Oradea"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 10:00
rezumat romană   rezumat franceză   lista de lucrări   CV

Goian (căs. Ruge) Maria - 26 septembrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel Chiran
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion-Valeriu Ciurea (USAMV Iaşi), Prof. dr. Ion Dona (USAMV Bucureşti), Conf. dr. Ioan Chereji (Universitatea din Oradea)
Titlul tezei: "Studii privind oferta, promovarea şi valorificarea turismului şi agroturismului în zona Valea Iadului, judeţul Bihor"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:00
rezumat romană   rezumat franceză   lista de lucrări   CV

[octombrie 2008]

Musteaţă Mihai - 10 octombrie 2008
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nicolae Hagiu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie Oprean
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Constantin Falcă (USAMVB Timişoara), Prof. dr. Lucian Ioniţă (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Gheorghe Solcan (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări clinice şi terapeutice în sindroamele epileptice la câine"
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 14:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Radu Oprea - 11 octombrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Paul Savu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Sorin Cîmpeanu (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Marcel Dîrja (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Daniel Bucur (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Contribuţii la studiul comportării în exploatare a sistemelor de desecare-drenaj executate în lunca râului Moldova, sectorul Păltinoasa-Drăguşeni"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 11:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Jităreanu Sergiu-Iulian - 11 octombrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nicolae Dumitrescu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Dr. Ing. CP-1 Dumitru Popovici (SCDA Suceava), Prof. dr. Ioanin Ionescu (Universitatea din Craiova), Conf. dr. Costică Ailincăi (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Valorificarea terenurilor în pantă erodate din sudul Câmpiei Moldovei cu unele culturi agricole anuale şi perene"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Popa Petru - 30 octombrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Petru Magazin
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Nicolae Vasilescu (USAMV Iaşi), Prof. dr. Emilian Merce (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Alexandru Tofan (Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi)
Titlul tezei: "Studii privind managementul strategic al producătorului de fructe (în Moldova)"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 10:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Dima Floricel-Marcel - 31 octombrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel Chiran
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Petru Magazin (USAMV Iaşi), Prof. dr. Liviu Sâmbotin (USAMVB Timişoara), Prof. dr. Marian Constantin (USAMV Bucureşti)
Titlul tezei: "Studii privind dezvoltarea agriculturii din zona agroeconomica Galaţi, în contextul integrării României în Uniunea Europeană"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 10:00
rezumat romană   rezumat franceză   CV

Hamureac Serghei - 31 octombrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel Chiran
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile Vîntu (USAMV Iaşi), Prof. dr. Marian Constantin (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Ioan Csösz (USAMVB Timişoara)
Titlul tezei: "Studii privind marketingul principalelor produse ecologice din agricultura Uniunii Europene în vederea implementării în condiţiile României"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

[noiembrie 2008]

Balan Mihaela-Gabriela - 14 noiembrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Adrian Ionel
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioanin Ionescu (Universitatea din Craiova), Dr. ing. CP-1 Vasile Cardaşol (ICPD Braşov), Prof. dr. Teodor Iacob (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări cu privire la comportarea unor pajişi temporare înfiinţate pe bază de amestecuri simple de graminee şi leguminoase perene în Câmpia Moldovei"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Talpan Irina-Vasilica - 21 noiembrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Adrian Ionel
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan Rotar (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Vasile Vî;ntu (USAMV Iaşi), Dr. ing. CP-1 Vasile Cardaşol (ICPD Braşov)
Titlul tezei: "Studiul comportării unor specii de graminee şi leguminoase perene pe pajişti temporare înfiinţate pe bază de amestecuri complexe în Câmpia Moldovei"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

[decembrie 2008]

Miroiu (Mistreanu) Carmen - 5 decembrie 2008
Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Viorica-Elena-Smaranda Iacob
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihai Mititiuc (Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi), Dr. ing. CP-1 Lucian Stoian (SCDL Bacău), Prof. dr. Eugen Ulea (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Contribuţii la studiul micoflorei parazite şi saprofite de pe tomatele cultivate în câmp şi în spaţii protejate în condiţiile judeţului Vaslui"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Drăgan Gicu - 5 decembrie 2008
Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai Carp-Cărare
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie Oprean
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe Răpunteanu (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Tudor Perianu (USAMV Iaşi), Prof. dr. Radu Trif (USAMVB Timişoara)
Titlul tezei: "Cercetări bacteriologice şi serologice asupra unor tulpini de Escherichia coli O157.H7 izolate din alimente de origine animală"
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 14:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Chelea (Serbu) Elena - 10 decembrie 2008
Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Boli Infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Tudor Perianu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie Oprean
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Doina Daneş (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Gheorghe Savuţa (USAMV Iaşi), Prof. dr. Nicolae Catană (USAMVB Timişoara)
Titlul tezei: "Contribuţii privind epidemiologia, diagnosticul şi prevenirea bursitei infecţioase aviare"
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 14:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Paşca Aurelian-Sorin - 11 decembrie 2008
Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. dr. h.c. Ioan Paul
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe Savuţa
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Octavian-Zaharie Oprean (USAMV Iaşi), Prof. dr. Manuela Militaru (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Ioan Olaru-Jurcă (USAMVB Timişoara)
Titlul tezei: "Contribuţii la studiul morfopatologic al nefropatiilor la câine"
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 14:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Humă (Beşleagă) Ramona - 12 decembrie 2008
Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Teodor Georgescu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gică Grădinariu
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan Roşca (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Mihai Talmaciu (USAMV Iaşi), Dr. ing. CP-1 Eugen Cîrdei (SCDP Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind biologia, ecologia şi combaterea principalilor dăunători din plantaţiile de măr, în condiţiile ecosistemului pomicol Iaşi"
Sala: Amfiteatrul A6, ora 11:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

Ciocîrlan Emilia - 12 decembrie 2008
Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Boli Infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Tudor Perianu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie Oprean
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Constantin Vasiu (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Mihai Carp-Cărare (USAMV Iaşi), Prof. dr. Iulian Togoe (USAMV Bucureşti)
Titlul tezei: "Cercetări privind patologia infecţioasă de incubaţie"
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 14:00
rezumat romană   rezumat engleză   CV

 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook