prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Studii universitare de doctorat > Teze de doctoratTEZE DE DOCTORAT


Arhivă » 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦ 2019  ¦ 2020  ¦ 2021


IULIE 2021

Claudia PÂNZARU - 8 iulie 2021
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan GÎLCĂ (CV)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Constantin PASCAL, prodecanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Gheorghe-Emil MĂRGINEAN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ioan CHEREJI, Universitatea din Oradea
Conf. univ. dr. Marius-Gheorghe DOLIŞ, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Studiu privind dinamica unor parametri morfologici şi de reproducţie existenţi la populaţia de cabaline din rasa Shagya de la Herghelia Rădăuţi"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Elena Cristina SCUTARAŞU - 2 iulie 2021
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA (CV)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, director Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Arina ANTOCE, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Gabi DROCHIOIU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Conf. univ. dr. Antoanela PATRAŞ, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Studii privind influenţa folosirii unor preparate enzimatice în tehnologia de obţinere a vinurilor albe în Podgoria Iaşi"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Adelina IACOBACHE (căs. LUNGU) - 1 iulie 2021
Domeniu: Inginerie şi mangament în agricultură şi dezvoltare rurală
Specializare: Management; Managementul fermei
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU (CV)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Felix-Horaţiu ARION, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Silvius STANCIU, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
Prof. univ. dr. Gavril ŞTEFAN, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Studii privind eficientizarea managementului schimbării prin leadership în sistemele agroalimentare"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


MAI 2021

Luciana-Alexandra CRIVEI - 21 mai 2021
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Doina DANEŞ, USAMV Bucureşti
Prof. univ. dr. Doina AZOICĂI, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi
Conf. univ. dr. Adriana-Elena ANIŢĂ, USAMV Iaşi
Titlul tezei: "Arboviroze cu caracter zoonotic transmise de ţânţari în România"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5429411025?pwd=K1huRmlzR0ZEY0VKU2IxdHh5aVhVUT09
(Meeting ID: 542 941 1025; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Adrian-Ilie NAZARE - 20 mai 2021
Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROTAR, USAMV Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Florin-Simion PĂCURAR, USAMV Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, USAMV Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind valoarea de utilizare a principalelor specii din unele pajişti permanente"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 11:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5480726186?pwd=Q3U2YWdkREVKbVhsdE9oTkYwSTgzUT09
(Meeting ID: 548 072 6186; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Iulian MIHĂILĂ - 19 mai 2021
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile VULPE
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU, USAMV Bucureşti
Conf. univ. dr. Alexandru DIACONESCU, USAMV Bucureşti
Conf. univ. dr. Petru ROŞCA, USAMV Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind diagnosticul imagistic şi valoarea terapeutică a tehnicilor chirurgicale utilizate în tratamentul afecţiunilor uterine la căţea şi pisică"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/3703285149?pwd=MjY1Qm9QaHI2S3FINEcxZGQ1RVZ1Zz09
(Meeting ID: 370 328 5149; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


APRILIE 2021

Alina TEODORESCU - 26 aprilie 2021
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ilie VAN, USAMV Bucureşti
Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN, USAMV Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Răzvan-Mihail RADU-RUSU, USAMV Iaşi
Titlul tezei: "Contribuţii la cunoaşterea indicilor de calitate şi a performanţelor de incubaţie la ouăle de bibilică cenuşie (Numida meleagris)"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 11:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4939482654
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Cătălina BOUREANU (căs. CIOBANU) - 22 aprilie 2021
Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis ŢOPA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROTAR, USAMV Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Neculai DRAGOMIR, USAMVB "Regele Mihai I al României" Timişoara
Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, USAMV Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări cu privire la comportarea speciilor de obsigă nearistată (Bromus inermis Leyss)
şi sparcetă (Onobrychis viciifolia Scop.) în cultură pură şi amestecuri simple în condiţiile din Depresiunea Jijia-Bahlui"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5480726186?pwd=Q3U2YWdkREVKbVhsdE9oTkYwSTgzUT09
(Meeting ID: 548 072 6186; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


MARTIE 2021

Liliana-Margareta GHINEȚ (căs CIORNEI) - 30 martie 2021
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU (CV)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Alexandru ŞONEA, USAMV Bucureşti
Prof. univ. dr. Liviu BOGDAN, USAMV Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Petru ROŞCA, USAMV Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind implementarea unor metode biotehnice de stimulare a funcţiei de reproducere la bivoliţe (Bivol Indigen Carpatin)"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/3566319447?pwd=b2dUQkVPejI5MlVEZWQyeGFyY1lmdz09
(Meeting ID: 356 631 9447; Passcode: TEZA)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Ioana MINEA (căs PIPIRIG) - 25 martie 2021
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Elena VELESCU (CV)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Emil TÂRZIU, USAMVB "Regele Mihai I al României" din Timişoara
Conf. univ. dr. Stelian BĂRĂITĂREANU, USAMV Bucureşti
Conf. univ. dr. Oana-Irina TĂNASE, USAMV Iaşi
Titlul tezei: "Consideraţii privind rolul statusului imun în prevenirea bolilor infecţioase la viţei"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 14:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5480726186?pwd=cTdnOE9ScnZOU290akQ0VGN1enNBZz09
(Meeting ID: 903 030 6591; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Minodora AILENEI (căs RADU) - 12 martie 2021
Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (CV)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA, USAMV Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Nicolae PETRESCU, Universitatea "Valahia" din Târgovişte
Prof. univ. dr. habil. Maria HARJA, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind valorificarea durabilă a terenurilor agricole amenajate cu lucrări de desecare-drenaj din lunca râului Moldova"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5480726186?pwd=Q3U2YWdkREVKbVhsdE9oTkYwSTgzUT09
(Meeting ID: 548 072 6186; Passcode: doctorat)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


FEBRUARIE 2021

Sergiu BUHĂIANU - 19 februarie 2021
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fiziologia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Carmenica-Doina JITĂREANU (CV)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Maria-Magdalena ZAMFIRACHE, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi
Prof. univ. dr. Liliana-Aurelia BĂDULESCU, USAMV Bucureşti
Prof. univ. dr. Teodor ROBU, USAMV Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări ecofiziologice privind conţinutul în principii active şi valorificarea unor specii de plante medicinale utilizate în terapiile Hildegard von Bingen"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5480726186?pwd=cTdnOE9ScnZOU290akQ0VGN1enNBZz09
(Meeting ID: 548 072 6186; Passcode: fiziologie)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


IANUARIE 2021

Mitică-Tiberiu ANDRIEŞ - 22 ianuarie 2021
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA (CV)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu IRIMIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ, USAMV Iaşi
CS II dr. Ancuţa NECHITA, S.C.D.V.V. Iaşi
Prof. univ. dr. Nicolae GIUGEA, Universitatea din Craiova
Titlul tezei: "Studii privind obţinerea unor vinuri cu grad alcoolic scăzut"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00,
fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
https://zoom.us/j/92780490306?pwd=RjU0M2pEZU40MG1jaktibXFoV3lQQT09
(Meeting ID: 927 8049 0306; Passcode: mnFN3T)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Cezar BAHRIM - 22 ianuarie 2021
Domeniu: Horticultură
Specializare: Floricultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA (CV)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu IRIMIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Maria CANTOR, USAMV Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Florin TOMA, USAMV Bucureşti
Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU, USAMV Iaşi
Titlul tezei: "Comportarea unor specii şi cultivare de plante floricole perene, în condiţiile ecologice din NE României"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/4925314532
(Meeting ID: 492 531 4532; Passcode: bahrim)
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


 
 
Copyright © 2021 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 18 iunie 2021

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook