prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Studii universitare de doctoratStudii universitare de doctorat


Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare, din cadrul celor trei cicluri de organizare a învăţământului superior, în acord cu Procesul Bologna (1999). La nivelul acestora, învăţarea - ca formă de acumulare de cunoştinţe, competenţe şi abilitate, se realizează prin cercetare ştiinţifică. Scopul studiilor doctorale sau doctoratului este dezvoltarea resursei umane cu cel mai înalt grad de calificare în domenii profesionale specifice, de la nivelul întregii societăţi. În conformitate cu European Qualifications Framework - EQF (Cadrul European al Calificărilor) şi Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC), studiile universitare de doctorat asigură o calificare de nivelul opt, care înseamnă cunoştinţe la cel mai avansat nivel într-un domeniu de muncă sau studii şi la interfaţa dintre domenii.

Studiile de doctorat asigură o înaltă calificare, în mod deosebit, pentru activitatea de cercetare ştiinţifică sau cea din învăţământul superior; de asemenea asigură o înaltă calificare pentru activităţi de producţie şi servicii din orice domeniu al vieţii economico-sociale.

Cunoştinţele şi competenţele profesionale sunt acumulate prin studii avansate în domenii specifice şi prin cercetare ştiinţifică.

Finalizarea studiilor de doctorat este realizată prin elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat şi acordarea titlului de doctor.

Accesul la doctorat se face pe baza unui concurs, la care pot participa absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.

Doctoratul este organizat în cadrul instituţional al şcolilor doctorale, sub îndrumarea unui conducător de doctorat - profesor universitar cu performanţe didactice şi de cercetare deosebite, atestate de MECTS. Şcolile doctorale funcţionează în cadrul instituţiilor organizatoare a studiilor de doctorat - IOSUD.

Studiile universitare de doctorat sunt organizate şi se desfăşoară pe baza regulamentelor proprii, elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi se încheie cu o teză susţinută public şi evaluată de o comisie de specialişti, aprobată de USV Iaşi. Titlul ştiinţific de doctor este acordat de USV şi confirmat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) din ME. Diploma de doctor este acordată de USV, pe baza ordinului Ministerului Educaţiei. 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook