prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Studii universitare de doctorat > Teze de doctoratTEZE DE DOCTORAT


Arhivă » 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦ 2019  ¦ 2020  ¦ 2021  ¦ 2022  ¦ 2023  ¦ 2024


NOIEMBRIE 2017

DASCĂLU Mihaela-Anca - 17 noiembrie 2017
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Elena VELESCU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Mihai MAREŞ, prodecan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Cătălina LUCA (Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi),
C.Ş. gr. I, Evelyne PICARD-MEYER (ANSES Lab. Rage Nancy - Franţa)
Titlul tezei: "Cercetări privind metodologia de diagnostic, supraveghere, prevenire şi control în rabie"
Sala: Sala Verde, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


KÖNTÉS Ernö - 17 noiembrie 2017
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Ioan-Mircea POP
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Dumitru DRĂGOTOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Gheorghe MĂRGINEAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. Dr. Daniel SIMEANU (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Contribuţii la studiul alimentaţiei şi comportamentului alimentar la tineret cabalin"
Sala: Amfiteatrul E28 "Emil Roşu", ora 10:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


SEPTEMBRIE 2017

NECHIFOR Ionică - 29 septembrie 2017
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Constantin PASCAL
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Marius-Giorgi USTUROI, reprezentantul decanului
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ion CĂLIN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Ioan PĂDEANU (U.S.A.M.V.B. "Regele Mihai I al României" din Timişoara),
Prof. Dr. Vasile-Stelian DĂRĂBAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: "Cercetări privind ameliorarea genetică a rasei Karakul de Botoşani"
Sala: Amfiteatrul "E. H. Roşu", ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


PREDA (VOICU) Miia - 28 septembrie 2017
Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Liliana ROTARU, prodecan
    - Referenţi oficiali: CP I dr. Silvica AMBĂRUŞ (Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău),
CP I dr. Elena TROTUŞ (Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni-Neamţ),
Conf. Dr. Vasile STOLERU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Studiul principalelor caracteristici de calitate a seminţelor de legume în perioada depozitării, în vederea optimizării regimului de păstrare"
Sala: Laboratorul de Legumicultură, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


DUMA Vlad-Mihai - 25 septembrie 2017
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Elena VELESCU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Tudor PERIANU (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Viorel HERMAN (U.S.A.M.V.B. "Regele Mihai I al României" din Timişoara),
Conf. Dr. Stelian BĂRĂITĂREANU (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: "Cercetări privind metodologia de diagnostic, profilaxie şi combatere în unele boli respiratorii la curci crescute în sistem intensiv"
Sala: Sala Verde, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


ION (POPA) Emilia - 25 septembrie 2017
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN, prodecan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Mihai CARP-CĂRARE (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Viorel HERMAN (U.S.A.M.V.B. "Regele Mihai I al României" din Timişoara),
Conf. Dr. Stelian BĂRĂITĂREANU (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: "Epidemiologia şi diagnosticul infecţiilor cu pestivirusuri în zona de est a României"
Sala: Sala Verde, ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


COZMA Andreea-Paula - 5 septembrie 2017
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Nicodim-Iosif FIŢ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. Dr. Dorina TIMOFTE (Universitatea din Liverpool, Anglia),
Prof. Dr. Mihai MAREŞ (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Determinarea riscului de portaj şi a direcţiei de transmitere a enterobacteriaceelor producătoare de ESBL la animalele de companie şi proprietarii acestora"
Sala: Amfiteatrul A-1 MV, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


MARTIE 2017

ISTRATE Andrei - 31 martie 2017
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Liliana ROTARU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Lucia DRAGHIA, decan
    - Referenţi oficiali: Conf. Dr. Daniela Doloris CICHI (Universitatea din Craiova),
Conf. Dr. Mihai MUSTEA (USAMV Iaşi),
C.S. I Dr. ing. Doina DAMIAN (S.C.D.V.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Studiul caracterelor fenotipice ale unor soiuri autohtone de viţă de vie prin folosirea metodelor matematice, bazate pe ampelometrie"
Sala: Laboratorul de Viticultură, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


BARBACARIU Cristian-Alin - 31 martie 2017
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnică piscicolă
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Benone PĂSĂRIN
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ioan GÎLCĂ (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Ion IORDACHE (Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi),
Prof. Dr. Ştefan DIACONESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: "Contribuţii privind îmbunătăţirea tehnologiei de reproducere artificială şi de dezvoltare postembrionară la specia Polyodon spathula"
Sala: Laboratorul de Acvacultură, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


ROŞCA (căs. MELUŢ) Aurelia-Elena - 31 martie 2017
Domeniu: Horticultură
Specializare: Floricultură
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Lucia DRAGHIA
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Liliana ROTARU, prodecan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Maria CANTOR (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. Dr. Florin TOMA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. Dr. Elena-Liliana CHELARIU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Studii privind biologia, ecologia şi tehnologia unor taxoni de Allium cultivaţi în scop ornamental"
Sala: Laboratorul de Viticultură, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


COJOCARU Alexandru - 30 martie 2017
Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Lucia DRAGHIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Maria APAHIDEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. Dr. Ion SCURTU (Universitatea din Piteşti).
Titlul tezei: "Cercetări privind folosirea unor metode de intensivizare a culturii de revent (Rheum rhabarbarum L.)"
Sala: Laboratorul de Legumicultură, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


IPĂTIOAIE Dănuţ-Costel - 30 martie 2017
Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Liliana ROTARU, prodecan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Nistor STAN (USAMV Iaşi),
Prof. Dr. Victor POPESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Alexandru-Silviu APAHIDEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: "Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de înfiinţare a culturii de revent (Rheum rhabarbarum L.)"
Sala: Laboratorul de Legumicultură, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


GHERASIM (căs. LEONTE) Alexandra - 29 martie 2017
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Teodor ROBU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Gheorghe-Valentin ROMAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
C.P. I Dr. ing. Elena TROTUŞ (S.C.D.A. Secuieni-Neamţ),
Prof. Dr. Mihail AXINTE (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări cu privire la îmbunătăţirea tehnologiei de cultivare a cânepei monoice pentru fibră în vederea eficientizării culturii"
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


IACOB Cătălina-Ioana - 24 martie 2017
Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Eugen ULEA
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Cătălin TĂNASE (Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi),
Prof. Dr. Carmen PUIA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. Dr. Nela TĂLMACIU (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări privind principalii agenţi patogeni şi dăunători la o serie de plante ornamentale din Moldova"
Sala: Sala Verde, ora 13:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


CIOCAN (MOŢCO) Oana-Alexandra - 24 martie 2017
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
    - Referenţi oficiali: Conf. Dr. Eleonora GUGUIANU (USAMV Iaşi),
Conf. Dr. Carmen-Valentina PÂNZARU (Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi),
Prof. Dr. Nicodim-Iosif FIŢ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: "Caracterizarea rezistenţei la antibiotice a tulpinilor de Pseudomonas aeruginosa de origine umană şi animală în România"
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook