prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Studii universitare de doctorat > Teze de doctoratTEZE DE DOCTORAT


Arhivă »  ¦ 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦ 2019  ¦ 2020  ¦ 2021  ¦ 2022  ¦ 2023  ¦ 2024


[ianuarie 2009]

Dănăilă Rodica — 15 ianuarie 2009

Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării boviinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile Ujică
Comisia de doctorat:
    Preşedinte: Prof. dr. Benone Păsărin
    Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe Mureşan (USAMV Cluj-Napoca),
Prof. dr. Alexandru Şonea (USAMV Bucureşti),
Conf. dr. Vasile Maciuc (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Contribuţii la studiul producţiei de lapte a vacilor exploatate în unele ferme private din zona de est a ţării"
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 9:00
rezumat română    rezumat engleză

Radu-Rusu Răzvan Mihail - 15 ianuarie 2009
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vacaru-Opriş
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Benone Păsărin
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ilie Van (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Vasile Teuşan (USAMV Iaşi), Conf. dr. Ana Driha (USAMVB Timişoare).
Titlul tezei: "Contribuţii la cunoaşterea morfologiei, structurii şi a însuşirilor fizico-chimice ale unor muşchi somatici proveniţi de la puii broiler de găină"
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 10:30
rezumat română   rezumat engleză

Hoha Gabriel Vasile - 15 ianuarie 2009
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării suinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Gheorghe Tărăboanţă
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Ioan Gîlcă
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ştefan Diaconescu (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Ilie Cornoiu (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Benone Păsărin (USAMVB Iaşi).
Titlul tezei: "Studiul performanţelor de producţie ale hibridului PIG IMPROVMENT COMPANY (P.I.G.) exploatat în sistem intensiv de creşterea suinelor"
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 12:00
rezumat română   rezumat engleză

Burlacu (Popa) Mariana - 23 ianuarie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail Axinte
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Valentin Roman (USAMV Bucureşti), Dr. ing. CS-1 Emilia Procopovici (SCDA Valu lui Traian), Prof. dr. Teodor Robu (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări privind productivitatea unor cultivare de grâu şi calitatea de panificaţie în condiţiile ecologice din Dobrogea"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

Drobotă Ionuţ - 23 ianuarie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Viorica-Elena-Smaranda Iacob
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Viorel Florian (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Stelica Cristea (USAMV Bucureşti), Dr. ing. CP-1 Costică Savin (SCDVV Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări privind biologia, ecologia, epidemiologia, prevenirea şi combaterea patogenului Botryotinia fuckeliana (De Bary) Whetzel, în plantaţiile viticole din zona centrală a Moldovei"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:00
rezumat română   rezumat engleză

Şestaliuc (Radu-Rusu) Cristina-Gabriela - 23 ianuarie 2009
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan-Mircea Pop
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Benone Păsărin
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan Stoica (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Aurel Şara (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Marius-Giorgi Usturoi (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări referitoare la posibilităţile de îmbunătăire prin alimentaţie a calităţii cojii oului de găină"
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

Darie Adi-Cristian - 23 ianuarie 2009
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan-Mircea Pop
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Ioan-Mircea Pop
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Dumitru Drăgotoiu (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Aurel Şara (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Benone Păsărin (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări referitoare la îmbunătăţirea alimentaţiei sturionilor crescuţi în condiţiile unui bazin piscicol din zona Iaşi"
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 13:00
rezumat română   rezumat engleză

Gruber Adrian - 23 ianuarie 2009
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan-Mircea Pop
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Ioan Gîlcă
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Dumitru Drăgotoiu (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Aurel Şara (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Benone Păsărin (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări referitoare la potenţialul nutriţional al unor surse de hrană de origine animală folosite la peştii de acvariu"
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 11:30
rezumat română   rezumat engleză

[februarie 2009]

Danalache Cristina Loredana - 6 februarie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail Axinte
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasilică Constantin (USAMV Iaşi), Prof. dr. Roman Gheorghe Valentin (USAMV Bucureşti), Prof. dr. David Gheorghe (USAMV Timişoara).
Titlul tezei: "Influenţa fertilizării şi desimii plantelor asupra producţiei de achene şi ulei la câţiva hibrizi de floarea-soarelui în condiţiile ecologice din Câmpia Jijiei"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 11:00
rezumat română   rezumat engleză

Alexa (Airinei) Ramona - 14 februarie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu Ciurea
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Toma Adrian Dinu (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Alexandru Tofan (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi), Conf. dr. Stejărel Brezuleanu (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Studii privind perfecţionarea managementului resurselor umane în agricultura judeţului Iaşi"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

Dăscălescu Marian - 14 februarie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu Ciurea
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Toma Adrian Dinu (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Victor Pekar (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi), Conf. dr. Cecilia Pop (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Studii privind strategiile de dezvoltare a exploataţiilor agricole din arealul judeţului Iaşi în contextul integrării în Uniunea Europeană"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:00
rezumat română   rezumat engleză

Postolache-Cujbă Ştefan-Mugurel - 20 februarie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Teodor Iacob
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile Vîntu (USAMV Iaşi), Prof. dr. Ioan Rotar (USAMV Cluj-Napoca), Dr. ing. CP I Iosif Razec (ICDP Măgurele-Braşov)
Titlul tezei: "Studiul biodiversităţii şi calităţii fitocenozelor praticole în corelaţie cu elementele pratotehnice din silvostepa Moldovei"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 11:00
rezumat română   rezumat engleză

Busuioc (Cristea) Doina - 21 februarie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu Ciurea
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Nicolae Vasilescu (USAMV Iaşi), Prof. dr. Emilian Merce (USAMV Cluj-NApoca), Dr. ing. C.P. I Ion Talabă (Academia Romană, Filiala Iaşi, ICES "Gh. Zane")
Titlul tezei: "Studii privind dezvoltarea agroturismului şi perfecţionarea managementului acestuia în zona litorală a Mării Negre"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

Sîrbu Răzvan-Lucian - 21 februarie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu Ciurea
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Emilian Merce (USAMV Cluj-NApoca), Prof. dr. Alexandru Tofan (Univ. "Al.I.Cuza" Iaşi), Prof. dr. Aurel Chiran (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Studiul sistemelor economice integrate în producţia vegetală pe microzone în Podişul Central Moldovenesc"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:00
rezumat română   rezumat engleză

Cozma Cătălina - 27 februarie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Teodor Iacob
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Nicolae Dumitrescu (USAMV Iaşi), Prof. dr. Toade Chifu (Univ. "Al.I.Cuza" Iaşi), Prof. dr. Ioanin Ionescu (Universitatea din Craiova)
Titlul tezei: "Reconstrucţia ecologică a pajiştilor permanente degradate de salinitatea solului, din N-E Silvostepei Moldovei"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:30
rezumat română   rezumat engleză

[martie 2009]

Tănase Irina-Oana - 25 martie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Tudor Perianu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie Oprean
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Constantin Vasiu (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Nicolae Catană (USAMVB Timişoara), Prof. dr. Elena Velescu (USAMV Iaş).
Titlul tezei: "Cercetări privind sindromul respirator şi de reproducţie la porcine (PRRS)"
Sala: Amfiteatrul A1 MV, ora 12:00
rezumat română   rezumat engleză

Macsim Dănuţ - 28 februarie 2009
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan Vacaru-Opriş
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Benone Păsărin
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ilie Van (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Marius-Giorgi Usturoi (USAMV Iaşi), Prof. dr. Ioan Chereji (Universitatea din Oradea).
Titlul tezei: "Contribuţii la cunoaşterea influenţei unor factori de nutriţie asupra creşterii puilor broiler de găină şi a calităţii cărnii obţinută de la aceştia"
Sala: Amfiteatrul E28, ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

[aprilie 2009]

Zarconea (Dascălu) Marea - 3 aprilie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fiziologia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin Milică
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan Burzo (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Rodica Segal (Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi ), Prof. dr. Teodor Robu (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări botanice, fiziologice şi biochimice la plante aromatice din Familia Lamiaceae, utilizabile în terapia naturistă, alimentaţie, cosmetică şi parfumerie"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 13:00
rezumat română   rezumat engleză

Abărgăoniţei Sorin - 4 aprilie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ionel Bostan
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Tiberius Epure (Universitatea "Ovidius" din Constanţa), Conf. dr. Alexandru Nedelea (Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava), Prof. dr. Ion-Valeriu Ciurea (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Analiza-diagnostic privind oferta agroturistică a Judeţului Suceava"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

Nancu Dumitru - 4 aprilie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ionel Bostan
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Tiberius Epure (Universitatea "Ovidius" din Constanţa), Conf. dr. Alexandru Nedelea (Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava), Prof. dr. Aurel Chiran (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Implicarea IMM în dezvoltarea agroturismului din Zona Deltei Dunării"
Sala: Amfiteatrul A5, ora 12:00
rezumat română   rezumat engleză

Voicu (căs. Ungureanu) Elena - 29 aprilie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai Carp-Cărare
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie Oprean
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Tudor Perianu (USAMV Iaşi), Prof. dr. Iulian Ţogoe (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Marian Mihaiu (USAMV Cluj-Napoca).
Titlul tezei: "Cercetări privind citomorfologia laptelui de vacă, oaie şi capră şi calitatea igienică a acestuia"
Sala: Amfiteatrul A1(MV), ora 14:00
rezumat română   rezumat engleză

Mursa Dumitru - 30 aprilie 2009
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin Ţârdea
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gică Grădinariu
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Aurel Popa (Universitatea din Craiova), Conf. dr. Liliana Rotaru (USAMV Iaşi), Dr. ing. CP-1 Gheorghe Calistru (S.C.D.V.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Comportarea unor soiuri de viţă de vie pentru vinuri roşii de calitate, altoite pe diferiţi portaltoi în Centrul viticol Cozmeşti, podgoria Huşi"
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

[mai 2009]

Condurat (căs. Duminică) Claudia-Gabriela - 8 mai 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Tehnologie şi expertiză sanitar-veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Eusebie Şindilar
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie Oprean
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Constantin Savu (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Ovidiu Rotaru (USAMV Cluj-Napoca ), Prof. dr. Mihai Carp-Cărare (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări privind calitatea şi igiena brânzei telemea"
Sala: Amfiteatrul A1 (MV), ora 14:00
rezumat română   rezumat engleză

Dorneanu (căs. Anton) Ramona - 14 mai 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. dr. h. c. Liviu Runceanu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie Oprean
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan-Ştefan Groza (USAMV Cluj-Napoca), Prof. dr. Alin Bîrţoiu (USAMVB Bucureşti), Prof. dr. Dan-Gheorghe Drugociu (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări privind patologia uterului puerperal la carnivorele domestice"
Sala: Amfiteatrul A1 (MV), ora 14:00
rezumat română   rezumat engleză

Moglan Costel - 15 mai 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail Axinte
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe-Valentin Roman (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Marin Ştefan (Universitatea din Craiova), Prof. dr. Teodor Robu (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări privind acumularea de biomasă la grâu sub influenţa fertilizării şi combaterii buruienilor în condiţiile ecologice din Câmpia Văcăreni, judetul Tulcea"
Sala: Amfiteatrul A8 (Facultatea de Agricultură), ora 12:00
rezumat română   rezumat engleză

Neagu (căs. Nicodim) Constanţa - 16 mai 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fiziologia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin Milică
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan Burzo (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Mircea Leonte (Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi), Prof. dr. Teodor Robu (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Studiul fiziologic al speciilor medicinale autohtone utilizate în fitoterapia şi homeopatia bolilor hepatobiliare"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

Puiu Costel - 30 mai 2009
Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Teodor Georgescu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gică Grădinariu
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan Roşca (USAMV Bucureşti), Prof. dr. Mihai Tălmaciu (USAMV Iaşi), Prof. dr. Ion Mitrea (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: "Contribuţii la studiul sistematic, morfologic, biologic şi ecologic al nematozilor cu chişti ai cartofului şi combaterea lor"
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 12:00
rezumat română   rezumat engleză

[iunie 2009]

Zamfir Cătălin-Ioan - 11 iunie 2009
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Valeriu V. Cotea
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gică Grădinariu
  Referenţi oficiali: Dr. Ing. C.S.-1 Cristinel Zănoagă (Academia Română - Centrul de Cercetări Oenologice, Iaşi), Prof. dr. Ion Neacşu (Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi), Conf. dr. Liliana Rotaru (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Studiul autenticităţii şi tipicităţii vinurilor roşii obţinute din soiuri autohtone"
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 12:30
rezumat română   rezumat engleză

Gîţan Dănuţ - 16 iunie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Petru Magazin
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Victor Pekar (Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi), Prof. dr. Toma-Adrian Dinu (USAMVB, Bucureşti), Conf. dr. Gavril Ştefan (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Strategii de dezvoltare durabilă în Bazinul Dornelor"
Sala: Amfiteatrul A3 (Facultatea de Agricultură)
rezumat română   rezumat engleză

Ilişescu (căs. Druţu) Cătălina-Adina - 26 iunie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail Axinte
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Solovăstru Cernea (USAMV Cluj-Napoca), Dr. Ing. C.S.-1 Elvira Gille (I.N.C.D.S.B. Bucureşti - Centrul de Cercetări Biologice "Stejarul", Piatra Neamţ), Prof. dr. Teodor Robu (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări privind influenţa unor parametri tehnologici la realizarea cantitativă şi calitativă a producţiei de biomasă la Echinacea purpurea (L) Moench, în condiţiile ecologice de la Secuieni-Neamţ"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 12:00
rezumat română   rezumat engleză

Bercovici Cătălin - 26 iunie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Victor Vîlcu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile Neculăiasa (Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi), Dr. Ing. C.S.-1 Nicolae Bria (I.N.M.A. Bucureşti), Prof. dr. Ioan Ţenu (USAMV Iaşi).
Titlul tezei: "Studii şi cercetări privind perfecţionarea constructivă şi funcţională a morilor de măcinat grâu destinate gospodăriilor private"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

[iulie 2009]

Răchiteanu (căs. Neică) Mihaela - 3 iulie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Nicolae Vasilescu
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin Leonte
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Toma-Adrian Dinu (U.S.A.M.V.B. Bucureşti), Prof. dr. Victor Pekar (Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi), Conf. dr. Stejărel Brezuleanu (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Gândirea şi mişcarea cooperatistă în agricultura României înainte de 1918"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

Viziteu Constantin - 3 iulie 2009
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile Ujică
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Benone Păsărin
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe Mureşan (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Alexandru Şonea (U.S.A.M.V. Bucureşti), Conf. dr. Şteofil Creangă (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Contribuţii la îmbunătăţirea producţiei de carne la taurine prin folosirea încrucişărilor industriale cu rase de carne specializate"
Sala: Amfiteatrul E 28 (Facultatea de Zootehnie), ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

Popovici (căs. Dodoloi) Florina - 11 iulie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Emil MAXIM (Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi), Prof. dr. Nicoleta MATEOC-SÎRB (U.S.A.M.V.B. Timişoara), Prof. dr. Constantin PASCAL (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Strategii privind dezvoltarea creşterii taurinelor şi ovinelor pentru lapte în zona preorăşenească a municipiului Iaşi, pentru asigurarea cererii de consum a populaţiei locale la lapte şi produse lactate"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

Stăncescu Gheorghe-Lucian - 14 iulie 2009
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile STAN
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile TAFTĂ (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Ioan PĂDEANU (U.S.A.M.V.B. Timişoara), Prof. dr. Constantin PASCAL (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări cu privire la influenţa unor factori de mediu asupra însuşirilor de reproducţie şi producţie la merinosul de Palas, linia de Perieni"
Sala: Amfiteatrul E 28 (Facultatea de Zootehnie), ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

Zlati Cristina - 21 iulie 2009
Domeniu: Horticultură
Specializare: Pomicultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Victor CIREAŞĂ
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihai ISTRATE (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Florin STĂNICĂ (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Adrian BACIU (Universitatea din Craiova).
Titlul tezei: "Influenţa unor procese fiziologice şi biochimice asupra asociaţiei altoi-portaltoi la unele specii pomicole în vederea creşterii agroproductivităţii"
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

Popa Ana-Maria - 23 iulie 2009
Domeniu: Horticultură
Specializare: Genetică şi ameliorarea plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin LEONTE
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
  Referenţi oficiali: Acad. Constantin TOMA (Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi), Prof. dr. Radu SESTRAŞ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Gheorghe TÎRDEA (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări privind efectul unor agenţi mutageni asupra caracterelor morfo-fiziologice şi biochimice la specia Papaver somniferum L."
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

[septembrie 2009]

Ciornei Ştefan-Gregore - 25 septembrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. dr. h. c. Liviu RUNCEANU
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. dr. h. c. Horia CERNESCU (U.S.A.M.V.B. Timişoara), Prof. dr. Ioan GROZA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Dan DRUGOCIU (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Fertilitatea la suine în condiţiile însămânţării artificiale intrauterine, în funcţie de valoarea biologică a materialului seminal"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 12:00
rezumat română   rezumat engleză

[octombrie 2009]

Balint (căs. Blaj) Valerica - 2 octombrie 2009
Domeniu: Horticultură
Specializare: Genetică şi ameliorarea plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin LEONTE
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
  Referenţi oficiali: Acad. Constantin TOMA (Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi), Prof. dr. Gogu GHEORGHIŢĂ (Universitatea din Bacău), Prof. dr. Gheorghe TÎRDEA (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Contribuţii la crearea unor linii de armurariu (Silybum marianum (L.) Gaertn.) prin folosirea unor agenţi mutageni"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 11:00
rezumat română   rezumat engleză

Popescu Raluca-Cornelia - 2 octombrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Tudor PERIANU
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Doina DANEŞ (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Constantin VASIU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: "Cercetări privind Maedi - Visna"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Agricultură), ora 14:00
rezumat română   rezumat engleză

Bârzu Ana-Maria - 3 octombrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile VÎNTU
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan ROTAR (USAMV Cluj-Napoca), Dr. ing. CP I Iosif RAZEC (I.C.D.P. Braşov), Prof. dr. Nicolae DUMITRESCU (U.S.A.M.V. Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări cu privire la producerea seminţelor la unele graminee furajere perene în condiţiile din Silvosepa Moldovei"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 10:00
rezumat română   rezumat engleză

Călin Florin - 3 octombrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Teodor IACOB
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Vasile VÎNTU (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Ioan ROTAR (USAMV Cluj-Napoca), Dr. ing. CP I Iosif RAZEC (I.C.D.P. Braşov)
Titlul tezei: "Studiul florisitic şi productiv al tipurilor de pajişti din partea de sud-vest a judeţului Brăila - posibilităţi de îmbunătăţire"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 11:00
rezumat română   rezumat engleză

Tiron (căs. Topală) Roxana Elena Marinela - 7 octombrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Patologie chirurgicală
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan BURTAN
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Aurel MUSTE (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Gheorghe SOLCAN (U.S.A.M.V. Iaşi), Conf. dr. Traian LEAU (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: "Contribuţii la studiul şi tratamentul otitei la carnivore"
Sala: Amfiteatrul A1(MV), ora 14:00
rezumat română   rezumat engleză

Ţigaieru (căs. Trifan) Daniela - 9 octombrie 2009
Domeniu: Horticultură
Specializare: Genetică şi ameliorarea plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin LEONTE
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
  Referenţi oficiali: Acad. Constantin TOMA (Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi), Prof. dr. Lizica SHILAGYI (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Neculai MUNTEANU (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Studiul variabilităţii în cadrul unor populaţii hibride la fasolea de grădină (Phaseolus vulgaris L.)"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 11:00
rezumat română   rezumat engleză

Filimon (căs. Cojocaru) Cătălina - 16 octombrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Viorica-Elena-Smaranda IACOB
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Viorel FLORIAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Stelica CRISTEA (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Eugen ULEA (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări cu privire la îmbunătăţirea metodelor de luptă integrată aplicată la cultura tomatelor cultivate în câmp şi în spaţii protejate"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 12:00
rezumat română   rezumat franceză

Moşoiu Alina-Emilia-Maria - 24 octombrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Emilian MERCE (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Ioan CHEREJI (Universitatea din Oradea)
Titlul tezei: "Studii privind dezvoltarea producţiei agricole în zona preorăşenească a municipiului Oradea, la orizontul anului 2012"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
rezumat română   rezumat franceză

Guţu Robert-Florian - 24 octombrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Petru MAGAZIN (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Emilian MERCE (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Ion DONA (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Titlul tezei: "Optimizarea producţiei de legume şi a structurii acesteia pe principalele specii cultivate în bazinul Berceni-Bărcăneşti-Balta Doamnei, judeţul Prahova"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
rezumat română   rezumat franceză

Pavli Constantin - 27 octombrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. dr. h. c. Liviu RUNCEANU
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Alexandru BOGDAN (Academia Română), Prof. dr. Alexandru ŞONEA (U.S.A.M.V.B. Bucureşti), Prof. dr. Dan-Gheorghe Drugociu (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Ginecopatiile la scroafe, ca factor de infertilitate"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1400
rezumat română   rezumat engleză

Creţu Carmen-Petronela - 29 octombrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Iulian ŢOGOE (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Gheorghe RĂPUNTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Conf. dr. Ionel BONDOC (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări privind dinamica microflorei din carnea de pasăre proaspătă, refrigerată şi congelată în functie de pH şi temperatură"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1400
rezumat română   rezumat engleză

Frăsilă (căs. Pandelea) Monica-Ionela - 31 octombrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Margareta CHIŞ (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Victor PEKAR (Universitatea "Al. I. Cuza")
Titlul tezei: "Studii şi cercetări privind marketingul cărnii şi a preparatelor din carne de pasăre în condiţiile unităţilor zootehnice integrate"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
rezumat română   rezumat franceză

Cazacu (căs. Antonescu) Cristina - 31 octombrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Aurel CHIRAN
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Toma-Adrian DINU (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Victor PEKAR (Universitatea "Al. I. Cuza"), Prof. dr. Gheorghe TîRDEA (U.S.A.M.V. Iaşi)
Titlul tezei: "Optimizarea tehnologiilor de cultivare a principalelor specii de cereale boabe pentru sămânţă şi a structurii acestora în microzona Bivolari din lunca Prutului"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
rezumat română   rezumat franceză

[noiembrie 2009]

Mitulescu Mirela-Salvia - 6 Noiembrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Toma Adrian DINU (U.S.A.M.V. Bucureşti), C. P. I dr. Ion TALABĂ (I.C.E.S. "Gh. Zane" Iaşi), Conf. dr. Stejărel BREZULEANU (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Studii privind managementul agroturistic în zonele montane şi premontane ale judeţului Bihor"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
rezumat română   rezumat engleză

Bulancea Sorin - 6 Noiembrie 2009
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile UJICĂ
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe MUREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Gheorghe MĂRGINEAN (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Ioan GÎLCĂ (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Contribuţii la studiul creşterii vacilor de lapte din rasa Bălţată cu negru românească în Dobrogea"
Sala: Amfiteatrul "Emil ROŞU" (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
rezumat  

Cristea Rodica - 6 Noiembrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihail AXINTE
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe ROMAN (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Solovăstru CERNEA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Teodor ROBU (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări privind introducerea unor secvenţe tehnologice de agricultură ecologică la cultura porumbului în condiţiile din depresiunea Tazlău-Caşin, judeţul Bacău"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1100
rezumat română   rezumat engleză

Bîrzoi (căs. Apetrei) Ingrid-Cezara - 10 Noiembrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Traian MIHĂESCU (Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi), Prof. dr. Gheorghe RĂPUNTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Conf. dr. Eleonora GUGUIANU (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Cercetări privind influenţa sporilor fungici aeropurtaţi, din spaţii închise, asupra sănătăţii omului şi animalelor"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1400
rezumat română   rezumat engleză

Popovici Constantin-Iulian - 12 Noiembrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Vasile VÎNTU
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Alexandru MOISUC (U.S.A.M.V.B. Timişoara), Prof. dr. Ioan ROTAR (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Conf. dr. Costel SAMUIL (U.S.A.M.V. Iaşi)
Titlul tezei: "Studiul comportării unor specii de graminee perene în amestecuri pentru obţinerea gazonului"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
rezumat română   rezumat engleză

Cantemir Mihai - 12 Noiembrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi Andrologie Veterinară
Conducător ştiinţific: Prof. dr. dr. h. c. Liviu RUNCEANU
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ioan-Ştefan GROZA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Alin BÎRŢOIU (U.S.A.M.V.B. Bucureşti), Prof. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Metropatiile cronice la vaci şi influenţa acestora asupra fertilităţii"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
rezumat română   rezumat engleză

Volf Mircea - 12 Noiembrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Teodor IACOB
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Teodor ROBU
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Alexandru MOISUC (U.S.A.M.V.B. Timişoara), Prof. dr. Ioan ROTAR (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Conf. dr. Costel SAMUIL (U.S.A.M.V. Iaşi)
Titlul tezei: "Îmbunătăţirea tehnologiei de cultivare a sorgului furajer în condiţiile din Câmpia Moldovei"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1130
rezumat română   rezumat engleză

Vasile Ancuţa - 27 noiembrie 2009
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Valeriu V. COTEA
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Aurel POPA (Universitatea din Craiova), Prof. dr. Ion NEACŞU (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi), Prof. dr. Eugen ULEA (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Optimizarea tehnologiei de producere a vinurilor albe în podgoria Iaşi prin utilizarea unor levuri selecţionate din flora indigenă"
Sala: Laboratorul de Viticultură (Facultatea de Horticultură), ora 1200
rezumat română   rezumat engleză

Puşcaşu (căs. Lazăr) Roxana - 27 noiembrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Fiziologie Normală şi Patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Elena MARCU
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Nicolae CONSTANTIN (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Costică MISĂILĂ (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi), Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Corelaţiile profilului metabolic matern cu dezvoltarea extrauterină şi postnatală a produşilor de concepţie la iepuroaică"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 14:00
rezumat română   rezumat engleză

Nanea (căs. Lukacs) Camelia - 28 noiembrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Agrochimie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. dr. h. c. Ioan AVARVAREI
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Romulus MOCANU (Universitatea din Craiova), Prof. dr. Mihai RUSU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Conf. dr. Mihai MUSTEA (U.S.A.M.V. Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind influenţa fertilizării foliare şi minerale asupra producţiei viţei de vie în condiţiile Podgoriei Copou-Iaşi"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1000
rezumat română   rezumat engleză

[decembrie 2009]

Roşca Cătălin - 4 decembrie 2009
Domeniu: Agronomie
Specializare: Management şi marketing în agricultură
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Constantin LEONTE
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Victor PEKAR (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi), Prof. dr. Mihai ISTRATE (U.S.A.M.V. Iaşi), C. P. I dr. Gheorghe LAZĂR (S.C.D.P. Fălticeni)
Titlul tezei: "Studii privind optimizarea producţiei la principalele specii pomicole din compartimentul de sud al Podişului Sucevei"
Sala: Amfiteatrul A5 (Facultatea de Agricultură), ora 1200
rezumat română   rezumat engleză

Lazăr Mircea - 4 decembrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Morfologie Normală şi Patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Manuella MILITARU (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Cornel CĂTOI (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Vasile VULPE (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Bazele morfologice în maladiile peştilor dulcicoli din amenajările sistematice"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1400
rezumat română   rezumat engleză

Arsene Marian - 5 decembrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Tudor PERIANU
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Doina DANEŞ (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Gheorghe RĂPUNTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: "Observaţii privind orthomyxovirozele aviare în judeţul Tulcea"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
rezumat română   rezumat engleză

Bolboacă (căs. Arsene) Marinela - 5 decembrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Tudor PERIANU
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Iulian ŢOGOE (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Elena VELESCU (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Constantin VASIU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca).
Titlul tezei: "Etiologia şi epidemiologia leptospirozelor în condiţiile Deltei Dunării"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
rezumat română   rezumat engleză

Năstase (căs. Roşca) Liliana - 12 decembrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Gheorghe RĂPUNTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Conf. dr. Elena MITRĂNESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: "Cercetări privind evoluţia indicatorilor bacteriologici cantitativi şi calitativi la apele potabile, în corelaţie cu parametrii fizico-chimici"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1000
rezumat română   rezumat engleză

Sibeche Gabriela - 12 decembrie 2009
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Tudor PERIANU (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Marian MIHAIU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Conf. dr. Gabriel GÂJÂILĂ (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: "Cercetări bacteriologice, serologice şi de patogenitate privind prezenţa specie Clostridium perfringens în alimentele de origine animală"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 1200
rezumat română   rezumat engleză

Roşoga Dumitru - 15 decembrie 2009
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ilie VAN (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Ioan CHEREJI (Universitatea din Oradea).
Titlul tezei: "Contribuţii la cunoaşterea potenţialului productiv al unor hibrizi comerciali de găină pentru ouă, exloataţii în condiţii de producţie"
Sala: Amfiteatrul E28 (Facultatea de Zootehnie), ora 1000
rezumat română   rezumat engleză

Ioia (căs. Horşia) Claudia-Adriana - 15 decembrie 2009
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Constantin ŢÂRDEA
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Gică GRĂDINARIU
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ion NĂMOLOŞANU (U.S.A.M.V. Bucureşti), Dr. ing. C. P. 1 Petre BADEA (I.C.D.V.V. Valea Călugărească), Prof. dr. Valeriu V. COTEA (U.S.A.M.V. Iaşi).
Titlul tezei: "Optimizarea tehnologiei de producere a vinurilor albe seci în centrul viticol Jidvei - podgoria Târnave"
Sala: Amfiteatrul A6 (Facultatea de Horticultură), ora 1100
rezumat română   rezumat engleză

Simion Ani - 15 decembrie 2009
Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Fiziologie Normală şi Patologică
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Elena MARCU
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Octavian-Zaharie OPREAN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Gheorghe RĂPUNTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), Prof. dr. Corneliu COTEA (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Nicolae CONSTANTIN (U.S.A.M.V. Bucureşti).
Titlul tezei: "Contribuţii privind implicarea mecanismului imunologic în leucocitoza malignă la taurine"
Sala: Amfiteatrul A1 (Facultatea de Medicină Veterinară), ora 14:00
rezumat română   rezumat engleză

Şteflea (căs. Zainea) Madlen Lăcrămioara - 15 ianuarie 2010
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ
Comisia de doctorat:
  Preşedinte: Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
  Referenţi oficiali: Prof. dr. Ilie VAN (U.S.A.M.V. Bucureşti), Prof. dr. Marius-Giorgi USTUROI (U.S.A.M.V. Iaşi), Prof. dr. Ioan CHEREJI (Universitatea din Oradea).
Titlul tezei: "Contribuţii la îmbunătăţirea calităţii componentelor structurale ale oualelor de găină pentru consum"
Sala: Amfiteatrul Emil Roşu (Facultatea de Zootehnie), ora 1200
rezumat română   rezumat engleză

 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook