prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Studii universitare de doctorat > Teze de doctoratTEZE DE DOCTORAT


Arhivă » 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦ 2019  ¦ 2020  ¦ 2021  ¦ 2022  ¦ 2023  ¦ 2024


SEPTEMBRIE 2020

Gelu NUŢU - 25 septembrie 2020
Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan ŢENU (CV)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis ŢOPA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Dănuţă COZMA, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (CV)
Prof. univ. dr. Vasile CRĂCIUN, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (CV)
Prof. univ. dr. Victor VÂLCU, USAMV Iaşi (CV)
Titlul tezei: "Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru tăierea tulpinilor plantelor agricole la momentul recoltării"
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 12:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Cezara-Valentina ZĂPODEANU - 25 septembrie 2020
Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan ŢENU (CV)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis ŢOPA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. dr. h.c. Valentin NEDEFF, Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău (CV)
Prof. univ. dr. Dănuţă COZMA, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (CV)
Conf. univ. dr. Petru Marian CÂRLESCU, USAMV Iaşi (CV)
Titlul tezei: "Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru condiţionarea grâului în vederea măcinării"
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Mădălina BRĂTEANU (TELIBAN) - 11 septembrie 2020
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN (CV)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU, USAMV Bucureşti (CV)
Conf. univ. dr. Gina BOTNARIU, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi (CV)
Conf. univ. dr. Geta PAVEL, USAMV Iaşi (CV)
Titlul tezei: "Efectul hepatoprotector al unor fitopreparate la carnivorele de companie"
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 11:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


IULIE 2020

Ştefania-Elida JITARIUC (căs. SAVA) - 31 iulie 2020
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi)
Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Simona PAŞCALĂU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Contribuţii la cunoaşterea producţiei de carne obţinute de la păsări din rasa Kabir"
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Andrei-Alexandru CÎMPAN - 14 iulie 2020
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Parazitologie şi boli parazitare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liviu-Dan MIRON
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Gheorghe DĂRĂBUŞ (U.S.A.M.V.B. "Regele Mihai I al României" din Timişoara)
Prof. univ. dr. Mariana IONIŢĂ (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Şef lucr. dr. Imre KALMAN (U.S.A.M.V.B. "Regele Mihai I al României" din Timişoara)
Titlul tezei: "Epidemiologia unor parazitoze transmise de vectori la câine în România"
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Claudiu-Dan ROŞCA - 2 iulie 2020
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi)
Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Simona PAŞCALĂU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Cercetări privitoare la producerea cărnii de bibilică şi la parametrii calitativi ai acesteia"
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Maricel VITĂNESCU - 2 iulie 2020
Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile STOLERU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi)
Prof. univ. dr. Monica BUTNARU (U.S.A.M.V.B. "Regele Mihai I al României" din Timişoara)
Prof. univ. dr. Maria APAHIDEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Contribuţii privind introducerea în cultură a speciei Chenopodium quinoa Willd, ca plantă legumicolă"
Sala şi ora: Sala Verde
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


IUNIE 2020

Beatrice-Alexandra MODIGA - 26 iunie 2020
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fiziologia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Carmenica Doina JITĂREANU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, prorector cu activitatea didactică
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Maria-Magdalena ZAMFIRACHE (Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi)
Prof. univ. dr. Liliana-Aurelia BĂDULESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile STOLERU (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind reacţia fiziologică a unor genotipuri de fasole la factorii de stres salin"
Sala şi ora: Sala Verde, ora 10:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Mirabela GACHE (căs. LUNGU) - 18 iunie 2020
Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ion SCURTU (A.S.A.S. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile STOLERU (USAMV Iaşi)
CS I dr. Silvica AMBĂRUŞ (Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău)
Titlul tezei: "Studii şi cercetări asupra posibilităţilor de cultivare a plantelor legumicole în ghivece şi containere"
Sala şi ora: Laboratorul de Legumicultură, ora 10:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


MAI 2020

Georgel ANDRON - 29 mai 2020
Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROŞCA (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion OLTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova)
Titlul tezei: Cercetări privind structura, dinamica şi indicii ecologici ai populaţiei de coleoptere epigee din plantaţiile pomicole de măr
Sala şi ora: Sala Verde, ora 11:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom.
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Valentin-Teodor TUDORACHE - 29 mai 2020
Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROŞCA (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Ionela DOBRIN (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Titlul tezei: Cercetări cu privire la fauna de Coccinelide (Coleoptera - Coccinellidae) existentă în unele culturi agricole din NE Moldovei
Sala şi ora: Sala Verde, ora 09:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom.
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Raluca MARDARE (MÎNDRU) - 14 mai 2020
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Parazitologie şi boli parazitare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liviu Dan MIRON
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Jaques GUILLOT (École Nationale Vétérinaire d'Alfort, Paris)
Prof. univ. dr. Ioan Liviu MITREA (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Sorin MORARIU (U.S.A.M.V.B. Timişoara)
Titlul tezei: "Sarcoptes scabiei infection in dogs: evaluation of new therapeutic options and modification of the skin"
("Caracterizarea microbiomului cutanat şi evaluarea unor opţiuni terapeutice în râia sarcoptică la câine")
Sala şi ora: Sala Verde, ora 15:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom.
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


MARTIE 2020

Ana SAMSON (căs. TUDOSE) - 6 martie 2020
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Tudor PERIANU (USAMV Iaşi)
Conf. univ. dr. Florica BĂRBUCEANU (Institutul de Sănătate Animală Bucureşti)
Conf. univ. dr. Sorin RĂPUNTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Cercetări privind epidemio-supravegherea bolii limbii albastre (Blue tongue) în unele judeţe din Sud-Estul României"
Sala şi ora: Amfiteatrul A1 MV, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


FEBRUARIE 2020

Simina-Mirela RĂILEANU - 15 februarie 2020
Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Sorin-Mihai CÎMPEANU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU (U.S.A.M.V.B. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Studiul modalităţilor de conservare a apei şi solului pe terenurile agricole înclinate din judeţul Iaşi"
Sala şi ora: Sala de conferinţe, Corp T.P.P.A., etaj II, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Simona-Gabriela CIOCAN - 15 februarie 2020
Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Sorin-Mihai CÎMPEANU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU (U.S.A.M.V.B. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Cercetări privind posibilităţile de prevenire şi combatere a eroziunii solului pe terenurile agricole din judeţul Suceava"
Sala şi ora: Sala de conferinţe, Corp T.P.P.A., etaj II, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook