prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Studii universitare de doctorat > Teze de doctoratTEZE DE DOCTORAT


Arhivă » 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦ 2019  ¦ 2020  ¦ 2021  ¦ 2022  ¦ 2023  ¦ 2024


NOIEMBRIE 2019

Simona-Carmen CABA (INCULEŢ) - 29 noiembrie 2019
Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile STOLERU,
Conf. univ. dr. Gianluca CARUSO (conducător de doctorat co-tutelă; Universitatea din Napoli, Italia)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. Dr. Lucia DRAGHIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU (USAMV Iaşi)
Prof. univ. dr. Monica BUTNARIU (U.S.A.M.V.B. Timişoara)
Prof. univ. dr. Maria APAHIDEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Contribuţii la îmbunătăţirea calităţii fructelor de tomate obţinute în spaţii protejate prin unele măsuri tehnologice de cultivare"
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


OCTOMBRIE 2019

Ionela-Ecaterina DIACONICĂ (MOCANU) - 25 octombrie 2019
Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. Dr. Lucia DRAGHIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROŞCA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. univ. dr. Ion OLTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova)
Titlul tezei: "Cercetări privind dăunătorii semnalaţi în culturile de grâu, tratamentele chimice aplicate şi entomofauna existentă"
Sala: Sala Verde, ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


SEPTEMBRIE 2019

Alexandru-Cătălin TARŢIAN - 27 septembrie 2019
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. Dr. Neculai MUNTEANU
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Nicolae GIUGEA (Universitatea din Craiova),
Dr. CS I Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, Filiala Iaşi)
Prof. univ. dr. Liliana ROTARU (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Studiul compuşilor fenolici şi volatili din vinul Busuioacă de Bohotin în vederea stabilirii tipicităţii soiului"
Sala: Sala Verde, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Ana-Maria MOROŞANU - 27 septembrie 2019
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. Dr. Liliana ROTARU, prodecan
    - Referenţi oficiali: Conf. univ. dr. Mihaela BEGEA (Universitatea Politehnica Bucureşti),
Dr. CS I Cristinel ZĂNOAGĂ (Academia Română, Filiala Iaşi)
Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Studiul compuşilor fenolici din vinurile Fetească albă şi Fetească regală în urma aplicării unor tratamente de condiţionare"
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Liviu-Gabriel GRIGORICĂ - 26 septembrie 2019
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. Dr. Neculai MUNTEANU
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Nicolae GIUGEA (Universitatea din Craiova),
Conf. univ. dr. Mihaela BEGEA (Universitatea Politehnica Bucureşti)
Dr. ing. CS II Ancuţa NECHITA (S.C.D.V.V. Iaşi)
Titlul tezei: "Studii privind influenţa tratamentelor cu unele materiale oenologice asupra caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinurilor din regiunea viticolă Dealurile Olteniei"
Sala: Sala Verde, ora 16:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


IUNIE 2019

Dragoş-Florin COSTĂCHESCU - 29 iunie 2019
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Fiziologie animală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. Dr. Benone PĂSĂRIN, prorector
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Prof. univ. dr. Ilie VAN (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind caracterizarea statusului morfofiziologic la prepeliţă (Coturnix coturnix) - linia de carne"
Sala: Sala E-28, ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Carmen IRIMIA (GAVRILESCU) - 29 iunie 2019
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. Dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ilie VAN (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. univ. dr. Elena POPESCU-MICLOŞAN (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Contribuţii la elaborarea tehnologiei de creştere lentă a broilerului de găină"
Sala: Sala E-28, ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Andrei-Cristian LUPU - 21 iunie 2019
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli parazitare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liviu Dan MIRON
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. Dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Liviu MITREA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. univ. dr. abilitat Mariana IONIŢĂ (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Sorin MORARIU (USAMVB Timişoara)
Titlul tezei: "Nanoconjugate utilizate în profilaxia şi tratamentul unor boli ale peştilor"
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Vasile BUNDUC - 03 iunie 2019
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Ion-Mircea POP
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Paul BOIŞTEANU (USAMV Iaşi), decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Dumitru DRĂGOTOIU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Daniel MIERLIŢĂ-PANTEA (Universitatea din Oradea),
Prof. Dr. Marius-Giorgi USTUROI (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Soluţii nutriţionale inovative pentru obţinerea de ouă cu caracter de aliment funcţional"
Sala: Amfiteatrul "Emil Roşu" (Sala E-28), ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


MAI 2019

Ioana-Alexandra ANTON (RĂŢOI) - 13 mai 2019
Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gheorghe SAVUŢA
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi)
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Doina DANEŞ (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. dr. Viorel HERMAN (U.S.A.M.V.B. "Regele Mihai I al României" din Timişoara),
Conf. Dr. Eleonora GUGUIANU (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Identificarea, caracterizarea şi încadrarea taxonomică a tulpinilor de micobacterii nontuberculoase izolate de la om şi animale"
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Andrei-Mihai GAFENCU - 10 mai 2019
Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Eugen ULEA
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL (USAMV Iaşi), Decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Stelica CRISTEA (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Rodi MITREA (Universitatea din Craiova),
Conf. dr. Florin-Daniel LIPŞA (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind rezistenţa unor soiuri de grâu la atacul bolilor în regiunea de Nord-Est a Moldovei"
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


APRILIE 2019

Liana-Crina RADU (GRĂDINARU) - 25 aprilie 2019
Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Eugen ULEA
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL (USAMV Iaşi), Decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Cătălin TĂNASE (Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi),
Prof. Dr. Vasile-Constantin FLORIAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. dr. Florin-Daniel LIPŞA (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind influenţa atacului agenţilor patogeni asupra calităţii grâului"
Sala: Sala Verde, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


MARTIE 2019

Constantin-Dragoş MOŢCO - 30 martie 2019
Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Daniel BUCUR
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Costel SAMUIL (USAMV Iaşi), decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Sorin-Mihai CÎMPEANU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Prof. Dr. Marcel DÎRJA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Cercetări privind evaluarea impactului asupra mediului produs de centralele hidroelectrice de mică putere amenajate pe râuri din judeţul Suceava"
Sala: Sala de Conferinţe, etaj II, TPPA, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Tarek Şady - 29 martie 2019
Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Vasile VULPE (USAMV Iaşi), Director Şcoala Doctorală
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Walther BILD (UMF Iaşi),
Prof. Dr. Mario-Darius CODREANU (U.S.A.M.V. Bucureşti),
Conf. dr. Ioan-Sorin BEŞCHEA (USAMV Iaşi)
Titlul tezei: "L'hypertension arteriélle chez les carnivores domestiques et les maladies associées / Hipertensiunea arterială la carnivorele domestice şi bolile asociate"
Sala: Sala Verde, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [FR]


Paula-Viorela DRUC (GAFENCU) - 29 martie 2019
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Paul BOIŞTEANU (USAMV Iaşi), decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. Dr. Simona PAŞCALĂU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Contribuţii la cunoaşterea calităţii organelor comestibile de pasăre"
Sala: Sala E-28, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Cristian SPRIDON - 29 martie 2019
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Paul BOIŞTEANU (USAMV Iaşi), decan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (USAMV Iaşi),
Prof. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca),
Conf. Dr. Simona PAŞCALĂU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Cercetări cu privire la performanţele găinilor ouătoare exploatate în sistem tip volieră"
Sala: Sala E-28, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Iuliana MIHAI - 22 martie 2019
Domeniu: Medicină Veterinară
Specializare: Boli infecţioase
Conducător de doctorat: Prof. Dr. Elena VELESCU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. Dr. Gheorghe SOLCAN (USAMV Iaşi), prodecan
    - Referenţi oficiali: Prof. Dr. Mihai MAREŞ (USAMV Iaşi),
Conf. dr. Florica BĂRBUCEANU (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti),
Conf. Dr. Stelian BĂRĂITĂREANU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Titlul tezei: "Cercetări privind Artrita - encefalita caprină în estul României"
Sala: Amfiteatrul A1 - MV, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook