prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Studii universitare de doctorat » Teze de doctoratTEZE DE DOCTORAT


Arhivă » 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦ 2019  ¦ 2020  ¦ 2021  ¦ 2022  ¦ 2023  ¦ 2024


DECEMBRIE 2023

Cipriana-Maria CUCIUREANU - 8 decembrie
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, reprezentantul decanului Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Simona PAŞCALĂU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Răzvan-Mihail RADU-RUSU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind tehnica de obţinere a claponilor şi calitatea cărnii rezultate"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala E28 (indicativ sală: D39), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Bianca-Maria MĂDESCU - 7 decembrie
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia produselor animaliere
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan Mircea POP, decanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Gheorghe-Emil MĂRGINEAN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ioan GÎLCĂ, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind caracterizarea parametrilor de calitate a cărnii de bovine din rasa Aubrac"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala E28 (indicativ sală: D39), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


NOIEMBRIE 2023

Tudoriţa POALELUNGI (PRODAN) - 3 noiembrie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Eugen ULEA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: C.S. I dr. Elena TROTUŞ, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni, judeţul Neamţ
C.S. I dr. Danela MURARIU, Banca de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" din Suceava
Prof. univ. dr. Florin-Daniel LIPŞA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind dinamica principalilor agenţi patogeni la floarea-soarelui în condiţiile de Sud-Est ale României"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala A-5, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


SEPTEMBRIE 2023

Mariana NISTOR (ANTON) - 29 septembrie
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile MACIUC (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP, decanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Prof. univ. dr. Ion CĂLIN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Conf. univ. dr. Toma-Ludovic CZISZTER, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I" din Timişoara
Titlul tezei: "Cercetări privind îmbunătăţirea managementului creşterii taurinelor din judeţul Neamţ"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Tehnologia creşterii bovinelor, la ora 11:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Ionuţ-Vasile UNGUREANU - 29 septembrie
Domeniu: Horticultură
Specializare: Pomicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, reprezentanta decanului Facultăţii de Horticultură, directorul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti (SDSI)
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Dorel HOZA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
C.S. I dr. ing. Gelu CORNEANU, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi
C.S. I dr. ing. Mădălina-Maria BUTAC, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti, Mărăcineni
Titlul tezei: "Cercetări privind evaluarea potenţialului agroproductiv al unor soiuri noi de cireş autohtone şi străine, ˆn vederea valorificării sustenabile a resurselor pedoclimatice din zona de N-E a României"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Pomicultură (etajul 1), la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


André CRÎŞMARU - 29 septembrie
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Constantin PASCAL (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP, decanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ion CĂLIN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Stelian-Vasile DĂRĂBAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Octavian-Sorin VOIA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I" din Timişoara
Titlul tezei: "Cercetări privind influenţa factorilor tehnologici asupra creşterii şi dezvoltării corporale la tineretul ovin de rasă Karakul de Botoşani"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Tehnologia creşterii ovinelor, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Ioana-Alexandra IOSUB - 7 septembrie
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia produselor animaliere
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP, decanul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Conf. univ. dr. Roxana LAZĂR, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Caracterizarea parametrilor de calitate şi valoare nutritivă a cărnii de nutrie (Myocastor coypus)"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala E-28, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Silvia-Ioana PETRESCU - 6 septembrie
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Daniel SIMEANU, reprezentantul decanului Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Monica-Paula MARIN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Contribuţii la studiul posibilităţilorde combatere prin alimentaţie a obezităţii la animalele de companie (câini şi pisici)"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala E-28, la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Mădălina MATEI - 6 septembrie
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Alimentaţia animalelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, reprezentantul decanului Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Dumitru DRĂGOTOIU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Monica-Paula MARIN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Daniel SIMEANU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Contribuţii la evaluarea transferului unor poluanţi din nutreţuri în laptele de vacă"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala E-28, la ora 10:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Adrian BONDAR - 5 septembrie
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Morfologie normală şi patologică
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Carmen SOLCAN (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Dragoş-Constantin ANIŢĂ, prodecan, Facultatea de Medicină Veterinară
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ştefania-Mariana RAIŢĂ, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. habil. Vasile MACRI, Universitatea Tehnică a Moldovei
Conf. univ. dr. Constantin SPĂTARU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Efectul unor antioxidanţi naturali asupra ţesutului limfoid asociat tubului digestiv la păsări crescute în sistem gospodăresc"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A1, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


IULIE 2023

Costinela PATROLEA (ATODIRESEI) - 31 iulie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Eugen ULEA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Florin-Daniel LIPŞA, prodecan al Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Simona-Izabela DUNCĂ, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Prof. univ. dr. Irina VOLF, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
C.S. I dr. ing. Doina DAMIAN, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi
Titlul tezei: "Studii privind influenţa tratamentelor fitosanitare asupra diversităţii şi distribuţiei levurilor în condiţiile Centrului Viticol Iaşi"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Fitopatologie, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Teodor-Constantin ZUS - 25 iulie
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan GÎILCĂ (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Constantin PASCAL, prodecan al Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Gheorghe-Emil MĂRGINEAN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ioan CHEREJI, Universitatea din Oradea
Prof. univ. dr. Vasile MACIUC, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Studiul tehnologiilor de exploatare şi a unor indici de reproducţie la taurinele de rasă Bălţată cu Negru Româmească în ferme de medie capacitate din zona Moldovei"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Tehnologia creşterii bovinelor, ovinelor şi caprinelor, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Adriana-Mihaela TOTOLEA (HUŢANU) - 18 iulie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Maria HARJA, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind eficienţa amenajărilor pentru irigaţii în cadrul OUAI "Aqua" Soloneţ Nord Bivolari, judeţul Iaşi"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Mihai-Cristian FOCEA - 14 iulie
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, directorul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti (SDSI)
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TINCĂ, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Prof. univ. dr. Gabi DROCHIOIU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
C.S. I dr. ing. Ancuţa NECHITA, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi
Titlul tezei: "Studii privind influenţa diferitelor suşe de levuri asupra calităţii vinurilor spumante obţinute prin metoda tradiţională"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Andreea-Cătălina TURCU - 12 iulie
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile VULPE (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decanul Facultăţii de Medicină Veterinară
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mario Darius CODREANU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Conf. univ. dr. Cristian Robert PURDOIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Bogdan Alexandru VIȚĂLARU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Titlul tezei: "Modificări hemodinamice la pacientul dispneic"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde (mansardă), la ora 10:30
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Ana-Maria TOADER - 6 iulie
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Laurian VLASE, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Conf. univ. dr. Gheorghe NICOLAIESCU, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Titlul tezei: "Studii asupra compoziţiei şi a calităţii unor vinuri biodinamice şi ecologice produse în România"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A6, la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Maria-Iulia CERBU - 6 iulie
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, directorul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti (SDSI)
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Laurian VLASE, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Lucia-Carmen TRINCĂ, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Conf. univ. dr. Gheorghe NICOLAIESCU, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Titlul tezei: "Cercetări privind influenţa utilizării unor produse oenologice la maturarea vinurilor albe şi rosé obţinute în podgoria Iaşi-Copou"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A6, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


IUNIE 2023

Sorin CĂPŞUNĂ - 30 iunie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Agrotehnică
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan PĂCURAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Teodor RUSU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Feodor FILIPOV, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Efectul cumulat al unor sisteme de lucrare a solurilor asupra stării de calitate a terenurilor agricole din Ferma Ezăreni"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala A-5, la ora 16:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Cristina-Vasilica CUCONOIU (căs. CUIBĂREANU) - 30 iunie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Agrotehnică
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Teodor RUSU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Ioan PĂCURAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Eugen ULEA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Influenţa sistemului de lucrare aplicat la cultura grâului de toamnă asupra unor componente ale populaţiei solului"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala A-5, la ora 14:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Miruna-Andreea BUIUC - 29 iunie
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Dragoş-Constantin ANIŢĂ, prodecan al Facultăţii de Medicină Veterinară
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Liviu-Dan MIRON, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Prof. univ. dr. Ioan-Liviu MITREA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Titlul tezei: "Cercetări privind dermatopatiile la caprine"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în A-1 MV, la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Elena PATROLEA - 23 iunie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Teodor ROBU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mihail AXINTE, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
C.S. I dr. Creola BREZEANU, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău
Conf. univ. dr. Adrian-Gheorghe BĂŞA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Titlul tezei: "Cercetări privind influenţa unor factori tehnologici asupra producţiei şi calităţii acesteia la specia Foeniculum vulgare Mill."
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Ionica BOSOI - 16 iunie
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultur; şi oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Prof. univ. dr. Claudiu-Ioan BUNEA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
C.S. II dr. ing. Marian ION, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească
Titlul tezei: "Cercetări privind potenţialul agrobiologic şi tehnologic al soiurilor de viţă de vie pentru vinuri albe create la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Daniela COADĂ (căs. NENCIU) - 14 iunie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. George UNGUREANU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Studiul eficacităţii sistemului de ecocondiţionalitate în asigurarea protecţiei calităţii apei şi solului în Câmpia Brăilei"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Cătălina Ionela PREPELIŢĂ (căs. POPOVICI) - 13 iunie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Conf. univ. dr. Nicolae MARCOIE, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind eficienţa amenajării de irigaţie în cadrul S.C. Triticum S.R.L. Săvineşti, judeţul Neamţ"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


MARTIE 2023

Denis-Gabriel BORCEA - 31 martie
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Dragoş-Constantin ANIŢĂ, prodecanul Facultăţii de Medicină Veterinară
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Radu LĂCĂTUŞ, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Mihai MUSTEAŢĂ, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind diagnosticul şi tratamentul bolilor măduvei spinării la câine"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A1 MV, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Constantin LUNGOCI - 31 martie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Teodor ROBU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Georgeta POP, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I" din Timişoara
Prof. univ. dr. Viorel ION, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Mihail AXINTE, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind biologia şi tehnologia unor specii ale genului Nepeta pentru creşterea producţiei şi a calităţii acesteia în condiţiile din Silvostepa Moldovei"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala A-5, Facultatea de Agricultură, la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Bogdan MÎRZAN - 31 martie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fitotehnie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Teodor ROBU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Matei-Marcel DUDA, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
CS I dr. ing. Danela MURARIU, Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
Conf. univ. dr. Dănuţ-Petru SIMIONIUC, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiei de cultivare a ricinului (Ricinus communis L.) în vederea cultivării în zona centrală a Moldovei"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Laboratorul de Fitotehnie, Facultatea de Agricultură, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Alexandra-Andreea SIKRA (căs. CHERŞUNARU) - 3 martie
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Obstetrică şi andrologie veterinară
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Dan-Gheorghe DRUGOCIU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Aurelian-Sorin PAŞCA, prodecanul Facultăţii de Medicină Veterinară
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Marian-Liviu BOGDAN, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Alexandru-Ilie DIACONESCU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Conf. univ. dr. Petru ROŞCA, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Influenţa ginecopatiilor puerperale asupra desfăşurării funcţiei de reproducţie la vaci"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Amfiteatrul A1 MV, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]
 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook