USAMV Iasi
flag_en
Departamentul de Pedotehnică
Prof. dr. Ioan Tenu

Prof. dr. Ioan ŢENU

Date de contact

Nume:   ŢENU
Prenume:   IOAN
Data naşterii:   5 martie 1950
Facultatea:   Agricultură
Departament:   Pedotehnică
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 558
Fax:   +40 232 260 650
E-mail:   itenu@uaiasi.ro

Lucrări ştiinţifice

Număr total - 235, din care:
- lucrări publicate în reviste/volume cotate/indexate ISI - 25;
- lucrări publicate în reviste şi anale universitare recenzate în BDI - 110;
- lucrări publicate în volume ale unor congrese/conferinţe internaţionale - 42;
- lucrări publicate în volume ale altor congrese/conferinţe naţionale - 36;
- lucrări publicate în diverse reviste de specialitate din țară - 22.
Lista selectivă de lucrări științifice

Cărţi şi manuale universitare

Număr total: 16
- Lista completă de cărți și manuale universitare

Granturi şi contracte de cercetare

Număr total: 27.
- Listă de granturi și contracte de cercetare din ultimii 10 ani

Brevete de invenţie

Număr total: 10

Competenţe

 • Inginerie mecanică pentru agricultură;
 • Inginerie mecanică pentru industria alimentară;
 • Tribologie.

Domenii de cercetare

 • Masini şi instalaţii pentru agricultură;
 • Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară;
 • Tribologie - cu aplicații la mașinile și instalațiile pentru agricultură și industria alimentară;
 • Sisteme de maşini pentru agricultura sustenabilă

Coordonare organisme administrative sau academice

 • Prorector al USAMV, 2012-2016
 • Directorul Școlii Doctorale, 2008-2012
 • Șef catedră (Catedra Mecanizarea Agriculturii), 2005-2010
 • Vicepreşedinte al Filialei Iaşi a Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice, 2012-2016
 • Vicepreședinte al Societății Inginerilor Mecanici Agricoli din Romania-SIMAR, din 2014

Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale naţionale şi internaţionale

 • ASAS Bucureşti, membru titular, 2018;
 • ASAS Bucureşti, membru corespondent, 2005-2018;
 • European Society of Agricultural Engineers, 2000;
 • Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli din Romania-SIMAR, 2010
 • Asociaţia Specialiştilor din Morărit - Panificaţie din România, 1998;
 • Asociaţia Absolvenţilor Facultăşii de Mecanică din Iaşi, 2004.© 2024 | Ultima actualizare: 7 mar 2024