USAMV Iasi
flag_en
Departamentul de Pedotehnică
Şef lucr. dr. Oprea Radu

Şef lucr. dr.
Oprea RADU

Date de contact

Nume:   RADU
Prenume:   OPREA
Data naşterii   25 august 1966
Facultatea:   Agricultură
Departament:   Pedotehnică
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 744 786 124
Fax:   +40 232 260 650
E-mail:   opricaradu@yahoo.com

Lucrări ştiinţifice

- Lista completă de lucrări ştiinţifice
- Lista selectivă de lucrări ştiinţifice

Cărţi şi manuale universitare

Număr total: 4 (vizualizaţi lista selectivă de cărţi şi manuale universitare)

Granturi şi contracte de cercetare

Număr total: membru în colectivul de cercetare al 12 granturi CNCSIS, CEEX şi PNCDI.

Competenţe

 • Topografie şi desen tehnic;
 • Cadastru agricol;
 • Desecarea şi drenajul terenurilor agricole;
 • Evaluarea terenurilor agricole.

Domenii de cercetare

 • Comportarea în exploatare a sistemelor hidroameliorative de desecare - drenaj;
 • Determinarea principalelor modificări ale unor însuşiri fizice şi chimice ale solurilor afectate de excesul de umiditate, sub efectul conjugat al desecării, al tehnologiilor agropedoameliorative şi de cultivare agricolă;
 • Eficienţa modelării terenului în benzi cu coame rezultate în urma execuţiei lucrărilor solului pe parcele individuale asupra eliminării excesului de apă;
 • Elaborarea modelului experimental al cadastrului viticol tehnic şi calitativ;
 • Evaluarea calitativă a terenurilor agricole pe baza bonitării cadastrale şi, în special, a terenurilor ameliorate prin lucrări hidroameliorative şi agropedoameliorative.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale

 • Societatea Naţională Română pentru ştiinţa Solului (SNRSS), din anul 1994;
 • Asociaţia Naţională a Geodezilor din România - Filiala Asociaţiei Geodezilor din Iaşi, membru din anul 1994;
 • Societatea de ştiinţa Solului "Nicolae Bucur" - Filiala Iaşi, din anul 1998;
 • Societatea Inginerilor Agronomi din România - Filiala Iaşi, din anul 2000;
 • International Union of Soil Sciences (IUSS), din anul 2007.© 2023 | Ultima actualizare: 15 nov 2023