USAMV Iasi
flag_en
Examen finalizare studii
Examen de finalizare studii în anul universitar 2019-2020
Tur virtual al Facultăţii (imagini generale, laboratoare, câmpuri experimentale)

 

SESIUNEA IUNIE 2020

Susţinere examen de licenţă

- Specializările Agricultură și Montanologie

- Specializarea EMIAIA - Specializarea Inginerie economică în agricultură - Specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole - Specializarea Protecţia consumatorului şi a mediului - Specializarea Biologie

Susţinere disertaţie

- Domeniul Agronomie

- Domeniul IMADR - Domeniul IPA

Regulament

Tematică - pentru examenul de diplomă/licenţă

Mai jos sunt disponibile tematica şi bibliografia recomandate candidaţilor la examenul de diplomă (proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate) pentru specializările:

Teste grilă - pentru examenul de diplomă/licenţă

Comisii pentru examenul de diplomă/licenţă/disertaţie

Date generale - Forme de examen de finalizare a studiilor

La Facultatea de Agricultură, din cadrul USAMV Iași, se organizează și se desfășoară următoarele forme de examen de finalizare a studiilor:

  • examen de diplomă la specializările Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi inginerie alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole şi Protecţia consumatorului şi a mediului.
  • examen de licență la specializarea Biologie;
  • examen de disertație la învățământul universitar de masterat;
  • examen de diplomă pentru studenții înmatriculați înainte de aplicarea Legii 288/2004, care beneficiază de Hotărârea Consiliului de Administrație al USAMV Iași din 15 martie 2012, privind finalizarea studiilor în maximum trei ani de la ultima promoție cu acest tip de examen;
  • examenul de selecție anterior susținerii examenelor de finalizare a studiilor pentru absolvenții de învățământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate, precum și pentru absolvenții care provin de la programe de studii care au intrat în lichidare/lichidate.© 2020 | Ultima actualizare: 30 iul 2020