USAMV Iasi
flag_en
Examen finalizare studii
Examen de finalizare studii în anul universitar 2017-2018
Tur virtual al Facultăţii (imagini generale, laboratoare, câmpuri experimentale)

 

Forme de examen de finalizare a studiilor

La Facultatea de Agricultură, din cadrul USAMV Iași, se organizează și se desfășoară următoarele forme de examen de finalizare a studiilor:

  • examen de diplomă la specializările Agricultură, Montanologie, Inginerie economică în agricultură și Tehnologia prelucrării produselor agricole.
  • examen de licență la specializarea Biologie;
  • examen de disertație la învățământul universitar de masterat;
  • examen de diplomă pentru studenții înmatriculați înainte de aplicarea Legii 288/2004, care beneficiază de Hotărârea Consiliului de Administrație al USAMV Iași din 15 martie 2012, privind finalizarea studiilor în maximum trei ani de la ultima promoție cu acest tip de examen;
  • examenul de selecție anterior susținerii examenelor de finalizare a studiilor pentru absolvenții de învățământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate, precum și pentru absolvenții care provin de la programe de studii care au intrat în lichidare/lichidate.

SESIUNEA IUNIE 2018

Comisii pentru examenele de finalizare a studiilor

Documente importante

Tematică - pentru examenul de diplomă/licenţă

Mai jos sunt disponibile tematica şi bibliografia recomandate candidaţilor la examenul de diplomă (proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate) pentru specializările:

SESIUNEA FEBRUARIE 2018

Programarea probelor de examen

SESIUNEA IUNIE 2017

Documente importante

Tematică - pentru examenul de diplomă/licenţă

Mai jos sunt disponibile tematica şi bibliografia recomandate candidaţilor la examenul de diplomă (proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate) pentru specializările:

Comisii pentru examenele de finalizare a studiilor

Programarea probelor de examen©2018 | Ultima actualizare: 09 mai 2018