Cod CNCSIS

422


Frecvenţa

Revista Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi seria Horticultură a avut aparitie anuală până în 2009 (inclusiv), iar din 2010 semestrială (iunie şi decembrie)


Indexare

Revista Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi seria Horticultură este indexată în baza de date internaţionale (BDI):


ISSN

Lucrările se publică în variantă printată, on-line şi pe CD, la fiecare dintre ele existând ISSN transmis de BIBLIOTECA NATIONALA A ROMANIEI - Centrul National ISSN:

 • ISSN - L = 1454 - 7376
 • (Print) ISSN = 1454 - 7376
 • (Online) = ISSN 2069 - 8275
 • (CD-ROM) = ISSN 2069 - 847X

Recenzare

 • Recenzarea lucrărilor se efectuează de o comisie de referenţi ştiinţifici, specialişti în domeniul horticol şi agricol.
 • Fiecare lucrare este recenzată de câte doi referenţi, iar recomandările se trimit electronic primului autor.
 • După revizuirea materialului, conform recomandărilor referenţilor, lucrarea este retrimisă la redacţie, pe adresa julia@uaiasi.ro.
 • Autorii pot formula obiecţii la adresa recomandărilor referenţilor, care vor fi analizate de redactori. Decizia finală în privinţa publicării aparţine comitetului editorial.
 • Lucrările acceptate pentru publicare se redactează în limba engleză, conform instrucţiunilor transmise.

Taxa de publicare

Taxa de publicare este de 200 lei şi se achită la Trezoreria Iaşi (cu specificarea: "Revista Lucrări ştiinţifice seria Horticultură"):

 • cod IBAN: RO93TREZ406504601X000728
 • cod fiscal: 4541840