Frecvenţa

Revista Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi seria Horticultură a avut aparitie anuală până în 2009 (inclusiv), iar din 2010 semestrială (iunie şi decembrie)