Comitetul editorial

Colectivul de coordonare al Revistei "Lucrări Ştiinţifice", Seria Horticultură

Redactor şef: Prof. dr. Gerard JITĂREANU - USAMV Iaşi, România
Redactor adjunct: Prof. dr. Liviu MIRON - USAMV Iaşi, România
Membri: Conf. dr. Denis Constantin ŢOPA - USAMV Iaşi, România
Prof. dr. Liviu-Mihai IRIMIA - USAMV Iaşi, România
Prof. dr. Mihai MAREŞ - USAMV Iaşi, România
Prof. dr. Ioan Mircea POP - USAMV Iaşi, România

Colegiul de redacţie al Seriei "Horticultură"

Redactor şef: Prof. dr. Liviu-Mihai IRIMIA - USAMV Iaşi, România
Redactor adjunct: Conf. dr. Elena Liliana CHELARIU - USAMV Iaşi, România
Membri: Acad., Prof. dr. Valeriu V. COTEA - USAMV Iaşi, România
Acad., Prof. dr. Gheorghe CIMPOIEŞ - UASM Chişinău, R. Moldova
Acad., Prof. dr. Doru PAMFIL – USAMV Cluj-Napoca, Romania
Prof. dr. Valerian BALAN - UASM Chişinău, R. Moldova
Prof. dr. Monica Teresa BOŞCAIU NEAGU – Universidad Politècnica de València, Spania
Prof. dr. Carlos CARBONELL CARRERA – Universidad de La Laguna, Spania
Prof. dr. Gianluca CARUSO – University of Neaples Federico II, Italia
Prof. dr. Monika CHRISTMANN - Forschungsamstalt Geisenheim University, Germania
Prof. dr. Zeynel DALKILIÇ - Adnan Menderes University, Turcia
Prof. dr. Carmelo DAZZI - Università di Palermo, Italia
Prof. dr. Athanasios ECONOMOU - Aristotle Univ. Thessaloniki, Grecia
Prof. dr. Gheorghe GLĂMAN - ASAS Bucureşti, Romania
Prof. dr. Stefano GREGO - Univ. Tuscia-Viterbo, Italia
Prof. Dr. Luis Gonzaga SANTESTEBAN, Universidad Pública de Navarra, Spania
Prof. dr. Gonca GÜNVER DALKILIÇ - Adnan Menderes University, Turcia
Prof. dr. Neculai MUNTEANU - USAMV Iaşi, Romania
Prof. dr. Vicente SOTÉS RUIZ - Universidad Politécnica de Madrid, ETSIA, Spania
Assoc. Prof. dr. Lidia FAVIER – Ecole Nationale Superieure de Chimie de rennes, Franţa
Conf. dr. Gheorghe NICOLAESCU - UASM Chişinău, R. Moldova
Dr. Hervé QUÉNOL - CNRS - Université de Haute Bretagne - Rennes 2, Franţa
C.S. I dr. arh. Mariana ŞLAPAC - Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a R. Moldova

Comisia de referenţi ştiinţifici

Prof. dr. Maria CANTOR - USAMV Cluj-Napoca
Prof. dr. Valeriu V. COTEA - USAMV Iaşi
Prof. dr. Doina DASCĂLU USAMV Iaşi
Prof. dr. Alin DOBREI - USAMVB Timişoara
Prof. dr. Lucia DRAGHIA - USAMV Iaşi
Prof. dr. Liviu-Mihai IRIMIA - USAMV Iaşi
Prof. dr. Mihai ISTRATE - USAMV Iaşi
Prof. dr. Doina JITĂREANU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Mihail LUCA – UTI Iaşi
Prof. dr. Neculai MUNTEANU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Daniela POPA - Facultatea de Horticultură din Craiova
Prof. dr. Teodor ROBU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Liliana ROTARU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Culiţă SÎRBU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Vasile STOLERU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Mihai TĂLMACIU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Lucia TRINCĂ - USAMV Iaşi
Prof. dr. Ioan ŢENU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Eugen ULEA - USAMV Iaşi
Prof. dr. Ana VÎRSTA - USAMV Bucureşti
Conf. dr. Elena Liliana CHELARIU - USAMV Iaşi
Conf. dr. Feodor FILIPOV - USAMV Iaşi
Conf. dr. Mihai MUSTEA - USAMV Iaşi
Conf. dr. Antoanela PATRAŞ - USAMV Iaşi
Conf. dr. Cornelia PRISĂCARU - USAMV Iaşi
Şef lucr. dr. Roberto Renato BERNARDIS - USAMV Iaşi
Şef lucr. dr. Ciprian CHIRUŢĂ - USAMV Iaşi
Şef lucr. dr. Alina TROFIN - USAMV Iaşi
CS I dr. Gelu CORNEANU - SCDP Iaşi
CS I dr. Doina DAMIAN - SCDVV Iaşi


© Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi
ISSN-L = 1454-7376
(Print) = ISSN 1454-7376
(Online) = ISSN 2069-8275
(CD-ROM) = ISSN 2069-847X