Precizări pentru tehnoredactare

Lucrările vor avea număr par de pagini (maximum 6 pagini) şi vor fi întocmite cu respectarea următoarelor cerinţe:

 • Pagina: Custom size (16,8 x 24 cm).
 • Margini: Portret: Top 2 cm; Bottom 1,5 cm; Left 2 cm; Right 2 cm; Header 2 cm; Footer 1,5 cm; Landscape: Top 2 cm; Bottom 2 cm; Left 2,4 cm; Right 2,8 cm; Header 1 cm; Footer 1 cm.
 • Textul din lucrare: Justify, indent (Tab) de paragraf: 1 cm, normal "style".
 • Referinţe bibliografice în text: Arial 9.
 • Denumiri ştiinţifice (in limba latină): Italic.
 • Tabele: Arial, 9, Titlul, Bold, Center; - număr (Tabelul ...) Arial 9, Italic, Right; - border outside şi linia de sub capul tabelului să fie de grosime 1 ½, în rest de ¾; - textul din cap tabel se scrie cu Bold.
 • Figuri: Arial, 9, Center (numărul şi titlul), iar figura trebuie adusă în text.

Structura lucrării

 • Titlu engleză: Majuscule Times New Roman, 13, Bold, Center (urmat de un rând liber).
 • Titlu română: Majuscule Times New Roman, 11, Bold, Center (urmat de un rând liber).
 • Autori: Majuscule, Times New Roman, 11, Bold, Italic, Right.
 • Instituţia: Times New Roman, 11, Right (urmat de un rând liber).
 • Rezumat în engleză: Times New Roman, 9,5 Italic, 2 Indent (Tab) spre dreapta.
 • Cuvinte cheie engleză: Times New Roman 9,5; 2 Indent (Tab) spre dreapta (urmat de un rând liber).
 • Rezumat în română: Times New Roman, 9,5 Italic, 2 Indent (Tab) spre dreapta.
 • Cuvinte cheie română: Times New Roman 9,5; 2 Indent (Tab) spre dreapta (urmat de un rând liber).
 • Introducere: Times New Roman, 11.
 • Material şi metodă: Titlul: Arial, 11, Bold, Center, majuscule, Text: Arial, 9,5.
 • Rezultate şi discuţii: Titlul: Times New Roman, 12, Bold, Center, cu majuscule; Textul: Times New Roman, 11.
 • Concluzii: Titlul: Times New Roman, 12, Bold, Center, cu majuscule; Textul: Times New Roman, 11, first line (1).
 • Bibliografie: Titlul: Arial, 10, Bold, Center, cu majuscule; Textul: Arial, 9, Hanging (1), (alfabetic); Nr. crt., autori (Bold, cu litere mici), anul, - titlul lucrării, (Italic) ... . Editura (caractere normale).