Domenii abordate

Cercetări fundamentale,
economice şi umaniste

Botanică
Fiziologie vegetală
Genetica şi ameliorarea plantelor
Chimie
Biochimie
Biofizică
Informatică
Statistică biologică şi matematică aplicată în biologie
Pedagogie şi metodică
Limbi străine
Ştiinţe economice

Tehnologii horticole

Legumicultură
Pomicultură
Viticultură
Oenologie
Tehnologia produselor horticole
Floricultură
Arboricultură ornamentală
Construcţii horticole
Horticultură ecologică

Peisagistică

Dezvoltarea durabilă în peisagistică
Evoluţia istorică a peisajului
Estetica, filozofia şi psihologia peisajului
Managementul mediului în peisagistică
Peisagistica în restaurarea, reabilitarea şi conversia urbană
Reconstrucţia ecologică şi amenajarea peisajului
Compoziţie şi design peisagistic

Ştiinţele solului

Protecţia plantelor
Agrochimie
Agrotehnică
Fitotehnie
Mecanizarea agriculturii
Pedologie
Topografie
Cadastru agricol
Îmbunătăţiri funciare
Amenajarea şi gospodărirea surselor de apă
Regularizări de râuri şi îndiguiri
Hidrologie şi hidrogeologie
Biologia solului
Microbiologie
Fitopatologie
Entomologie
Zoologie

Ingineria mediului

Ecologie
Climatologie
Agrometeorologie
Chimia mediului
Poluarea apei şi solului
Inginerie eoliană şi poluarea aerului
Surse de radiaţii şi securitate nucleară
Vibraţii şi poluare fonică
Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului
Depozitarea şi reciclarea deşeurilor
Tehnologii şi instalaţii pentru depoluare
Studii de bilanţ şi impact de mediu
Ecotoxicologie
Igiena mediului