Tematica pentru
colocviul de admitere

- pagină în curs de actualizare -


A. Şcoala Doctorală de Ştiinţe inginereşti
A.1. Domeniul Agricultură
Conducător doctorat Specializare Tematică
Prof. dr. dr. H. c.
Gerard JITĂREANU
Agrotehnică afişează
Prof. dr. Costică AILINCĂI afişează
Prof. dr. Daniel BUCUR Exploatarea sistemelor
de îmbunătăţiri funciare
afişează
Prof. dr. Teodor ROBU Fitotehnie afişează
Prof. dr.
Doina Carmen JITĂREANU
Fiziologia plantelor afişează
Prof. dr. Ioan ŢENU Mecanizarea agriculturii afişează
Prof. dr. Vasile VÎNTU Producerea şi păstrarea furajelor afişează
Prof. dr. Costel SAMUIL afişează
Prof. dr. Eugen ULEA Fitopatologie afişează
Prof. dr. Culiţă SÎRBU Botanică afişează
A.2. Domeniul Horticultură
Conducător doctorat Specializare Tematică
Prof. dr. Lucia DRAGHIA Floricultură afişează
Prof. dr. Neculai MUNTEANU Legumicultură afişează
Prof. dr. Vasile STOLERU afişează
Prof. dr. Mihai TALMACIU Protecţia plantelor afişează
Prof. dr. Valeriu V. COTEA Viticultură şi oenologie afişează
Prof. dr. Liliana ROTARU afişează
Prof. dr. Liviu-Mihai IRIMIA afişează
Prof. dr. Mihai ISTRATE Pomicultură afişează
A.3. Domeniul Zootehnie
Conducător doctorat Specializare Tematică
Prof. dr. Ioan-Mircea POP Alimentaţia animalelor afişează
Prof. dr. Şteofil CREANGĂ Genetică afişează
Prof. dr. Ioan GîLCĂ Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor afişează
Prof. dr. Vasile MACIUC afişează
Prof. dr. Constantin PASCAL Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor afişează
Prof. dr. Marius USTUROI Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană afişează
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN Tehnologia exploatării suinelor
Tehnică piscicolă
afişează
Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU Tehnologia produselor animaliere
Fiziologia animalelor
afişează
A.4. Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Conducător doctorat Specializare Tematică
Prof. dr.
Stejărel BREZULEANU
Management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează
Prof. dr. Gavril ŞTEFAN afişează
Prof. dr. Elena LEONTE afişează

B. Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară
Domeniul Medicină veterinară
Conducător doctorat Specializare Tematică
Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA
Boli infecţioase afişează
Prof. dr. Elena VELESCU afişează
Prof. dr. Liviu MIRON Boli parazitare afişează
Prof. dr.
Mihai CARP-CĂRARE
Microbiologie - Imunologie afişează
Prof. dr. Mihai MAREŞ afişează
Prof. dr. Corneliu COTEA Morfologie normală şi patologică
Prof. dr. Carmen SOLCAN  
Prof. dr. Dan DRUGOCIU Obstetrică şi andrologie veterinară afişează
Prof. dr. Vasile VULPE
Semiologie şi patologie medicală afişează
Prof. dr. Gheorghe SOLCAN afişează

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +