Acte necesare înscrierii


Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor prezenta la Prorectorat - Studii doctorale, în termenul stabilit, un dosar (cu şină) cu următoarele acte:

 • » Cerere tip de înscriere, care se procură de la secretariat Prorectorat - Studii doctorale;
 • » Fişa de înscriere, care cuprinde datele necesare pentru evidenţa candidaţilor, care se procură de la secretariat Prorectorat - Studii doctorale;
 • » Copii în două exemplare, după următoarele acte:
  • - certificatul de naştere;
  • - certificatul de căsătorie (dacă este cazul sau de eventuala schimbare a numelui);
  • - diploma de bacalaureat;
  • - diploma de învăţământ superior (sau echivalenta) însotită de foaia matricolă;
  • - diploma de master şi foaia matricolă;
 • » C.I.;
 • » două fotografii tip buletin;
 • » Curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate de candidat (dacă este cazul);
 • » Chitanţa de plată a taxei de concurs, 150 lei.

Relaţii suplimentare


Secretariat Prorectorat Studii doctorale:
Secretar Ing. Carmencita Vîntu
Telefon: 0232 407.410 sau 0232 407.390
E-mail: secr_did@uaiasi.ro

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +