Calendar admitere


Calendarul, modalitatea de înscriere, organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere se stabilesc prin Norme specifice elaborate de CSUD şi aprobate de IOSUD.

Date Calendar
12.06.2020 Publicarea pe site-ul USAMV a numărului de granturi doctorale
22.06 - 10.07.2020 Înscrierea candidaţilor, la Secretariatul IOSUD
13-15.07.2020


Examenul de competenţă lingvistică la una din limbile străine de circulaţie internaţională:

Limba engleză
Luni, 13.07.2020: 9:00 - 12:00, în S4
Marţi, 14.07.2020: 9:00 - 12:00, în S4
Miercuri, 15.07.2020: 9:00 - 12:00, în S4
Contact:
  Lector dr. Olga PÂNZARU: opanzaru@yahoo.com
  Lector dr. Simona AVARVAREI: simona@uaiasi.ro

Limba franceză
Luni, 13.07.2020: 9:00 - 12:00, în Lab CRU
Marţi, 14.07.2020: 9:00 - 12:00, în Lab CRU
Miercuri, 15.07.2020: 9:00 - 12:00, în Lab CRU
Contact:
  Lector. dr. Elena VELESCU: elena_indra@yahoo.com

13-15.07.2020 Colocviu de admitere la specializarea de doctorat pentru care a optat candidatul
16.07.2020 Afişarea rezultatelor. Primirea şi rezolvarea contestaţiilor
17.07.2020 AfiČ™area rezultatelor la contestaţii
20-24.07.2020 Încheierea contractelor de studii doctorale

În cazul în care la prima sesiune nu sunt ocupate locurile programate, USAMV Iaşi poate organiza o a doua sesiune de admitere la studii universitare de doctorat.


Relaţii suplimentare


Secretariat Prorectorat Studii doctorale:
Secretar Ing. Carmencita Vîntu
Telefon: 0232 407.410 sau 0232 407.390
E-mail: secr_did@uaiasi.ro

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +