Număr de locuri

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Admiterea va avea loc în luna iulie 2024. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2024.


Înscrierea candidaţilor

Perioada de înscriere a candidaţilor este 20 iunie-11 iulie 2024, iar pentru eventuala admitere din luna septembrie: 2-5 septembrie 2024.

În perioada  29.04.2024 - 18.07.2024  este deschisa platforma de preînscriere online, pentru toate programele de studii, din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (10 iulie, respectiv 04 septembrie 2024).

Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 - 16:00 de luni până vineri şi 09:00 - 13:00 pentru sâmbătă şi duminică

Afişarea rezultatelor pentru studiile de masterat va avea loc în data de 12 iulie 2024, respectiv 6 septembrie 2024.


Repartizarea locurilor

» Repartizarea locurilor la admitere pe domenii şi facultăţi «

Domeniul Programul de studii
universitare de masterat
Domenii prioritare Rromi Români de pretutindeni
buget taxă buget cu bursă fără bursă taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Managementul şi conservarea solurilor 95 25 1 2 2 1
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Ingineria
produselor
alimentare
Expertiză pe filiera produselor alimentare 65 25 1 0 3 0
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi
management
în agricultură
şi dezvoltare rurală
Administrarea afacerilor agricole 62 25 0 0 3 1
Managementul dezvoltării rurale
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Total Agricultură 222 75 2 2 8 2
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 69 20 1 2 2 1
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Ingineria mediului Managementul şi protecţia mediului 15 5 0 0 0 0
Total Horticultură 84 25 1 2 2 1
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 20 10 1 1 2 1
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
Ingineria
produselor
alimentare
Managementul proiectelor şi antreprenoriat în domeniul agroalimentar 15 5 0 0 0 0
Inginerie şi
management
în agricultură
şi dezvoltare rurală
Management în industria ospitalităţii 15 5 0 0 0 0
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare 50 20 1 1 2 1
TOTAL GENERAL 356 120 4 5 12 4


După afişarea rezultatelor

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare (100 lei), în perioada 12-17 iulie 2024, respectiv 6-11 septembrie 2024. Un candidat poate fi înmatriculat la o singură specializare. Programul orar zilnic pentru înmatriculare: 08:00 - 16:00.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.
Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +