Număr de locuri septembrie

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea din septembrie va avea loc în perioada 7-10 septembrie 2020.

Proba de interviu se va desfăşura în data de 11 septembrie 2020.

Domeniul Programul de studii universitare de masterat Nr. locuri
buget taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Analiză şi diagnoză în agricultură 4 5
Managementul şi conservarea solurilor
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Ingineria
produselor
alimentare
Expertiză pe filiera produselor alimentare 5 5
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi
management
în agricultură
şi dezvoltare rurală
Administrarea afacerilor agricole 5 5
Managementul dezvoltării rurale
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Total Agricultură 14 15
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 8 5
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Total Horticultură 8 5
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 10 5
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
Total Zootehnie 10 5
Locuri pentru tineri români de pretutindeni, buget fara bursa 10 -
TOTAL GENERAL 42 25

Observaţie:
În funcţie de opţiunile candidaţilor, locurile se pot realoca pe domenii şi facultăţi.

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +