Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.

Click aici

Număr de locuri propuse

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Admiterea va avea loc în luna iulie. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea iulie 2017 este 12-21 iulie 2018 în cazul depunerii actelor la sediul facultăţii şi între 5-19 iulie 2018 în situaţia înscrierii online, în ambele situaţii interviul având loc în ziua de 20 iulie 2018. Pentru eventuala admitere din septembrie, perioada de înscriere este 6-11 septembrie 2018

Domeniu Specializare Locuri români Locuri tineri români de pretutindeni*
buget cu taxă
Agronomie Analiză şi diagnoză în agricultură 85 40 5
Managementul şi conservarea solurilor
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Biologie Evaluarea şi conservarea biodiversităţii 15 10 25
Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor alimentare 35 10 5
Siguranţă alimentara şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole 60 47 3
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Managementul dezvoltării rurale
Management şi audit în agricultură
TOTAL FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 195 107 13
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 105 47 3
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
TOTAL FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 105 47 3
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 100 52 3
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
TOTAL FACULTATEA DE ZOOTEHNIE 100 52 3
TOTAL GENERAL 400 206 19
* pot candida şi absolvenţi de studii de licenţă din UE, SEE şi CE.


Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +