Număr de locuri

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Perioada de înscriere a candidaţilor este 4-7 septembrie 2023.

În perioada 28 iulie - 6 septembrie 2023 (până la ora 23:59) este deschisă platforma de preînscriere online pentru toate programele de studii din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă.

Programul orar zilnic pentru înscriere: 08:00 - 16:00.

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 8 septembrie 2023.


După afişarea rezultatelor

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei. Perioada de înmatriculare este 8-12 septembrie 2023.

Programul orar zilnic pentru înmatriculare: 08:00 - 16:00.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.


» Repartizarea locurilor la admitere pe domenii şi facultăţi «

Domeniul Programul de studii
universitare de masterat
Români domenii prioritare
buget taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Managementul şi conservarea solurilor 0 24
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Ingineria
produselor
alimentare
Expertiză pe filiera produselor alimentare 0 23
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi
management
în agricultură
şi dezvoltare rurală
Administrarea afacerilor agricole 0 25
Managementul dezvoltării rurale
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Total Agricultură 0 72
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 0 16
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Total Horticultură 0 16
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 0 8
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
Ingineria
produselor
alimentare
Managementul proiectelor şi antreprenoriat în domeniul agroalimentar 0 5
Inginerie şi
management
în agricultură
şi dezvoltare rurală
Management în industria ospitalităţii 0 5
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare 0 18
Locuri pentru români de pretutindeni, buget cu bursă 0 -
Locuri pentru români de pretutindeni, buget fără bursă 12 -
Locuri pentru români de pretutindeni, cu taxă - 4
Locuri pentru rromi 4 0
TOTAL GENERAL 16 110
Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +