Număr de locuri propuse

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Admiterea va avea loc în luna iulie 2021. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2021.

Perioada de înscriere pentru admiterea din iulie va fi 5-15 iulie 2021, iar pentru sesiunea din septembrie candidaţii se pot înscrie în perioada 6-9 septembrie 2021.

Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 - 16:00.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (14 iulie 2021, respectiv 8 septembrie 2021)

Admiterea candidaţilor la master se va face prin concurs, criteriile de departajare fiind:
a. proba de interviu/test online, cu aprecierea prin "admis" sau "respins", în data de 16 iulie 2021, respectiv 10 septembrie 2021
b. rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 16 iulie 2021, respectiv pe 10 septembrie 2021.

I. Cifre de şcolarizare pentru tineri români

Domeniul Programul de studii universitare de masterat Nr. locuri
buget taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Expertiza şi evaluarea fondului funciar 100 40
Managementul şi conservarea solurilor
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Biologie Evaluarea şi conservarea biodiversităţii 15 10
Ingineria
produselor
alimentare
Expertiză pe filiera produselor alimentare 60 20
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi
management
în agricultură
şi dezvoltare rurală
Administrarea afacerilor agricole 75 50
Managementul dezvoltării rurale
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Total Agricultură 250 120
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 100 45
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Total Horticultură 100 45
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 100 45
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
Total Zootehnie 100 45
Locuri pentru cetăţeni străini 10 -
TOTAL GENERAL 450 210

II. Cifre de şcolarizare pentru tineri români de pretutindeni

Domeniul Programul de studii universitare de masterat Nr. locuri*
buget taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Expertiza şi evaluarea fondului funciar 5 2
Managementul şi conservarea solurilor
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Biologie Evaluarea şi conservarea biodiversităţii - -
Ingineria
produselor
alimentare
Expertiză pe filiera produselor alimentare 5 2
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi
management
în agricultură
şi dezvoltare rurală
Administrarea afacerilor agricole 5 2
Managementul dezvoltării rurale
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Total Agricultură 15/8** 6
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 10/3** 2
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Total Horticultură 10/3** 2
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 10/4** 2
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
Total Zootehnie 10/4** 2
TOTAL GENERAL 35/15** 10
 * - pot candida şi absolvenţii de studii de licenţă din UE, SEE şi CE
** - din care cu bursă

III. Număr de locuri pentru cetăţeni străini

Număr de locuri pentru cetăţenii străini pe cont propriu valutar: 10 locuriPerspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +