LEGISLAŢIE ADMITERE

Descarcă broşura facultăţilor

» Metodologia desfăşurării admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în anul universitar 2018-2019

» Metodologie pentru admiterea la studii universitare a candidaţilor cetăţeni străini, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în anul universitar 2018-2019

» LEGEA nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare

» LEGEA nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare

» LEGEA nr. 117/1994 privind acordarea dreptului absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor de stat de a continua studiile universitare în învăţământul superior de lungă durată

» H.G. nr. 615 din 30 august 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018

» H.G. nr. 614 din 30 august 2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018

» H. G. nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

» H.G. nr. 1004 din 10 septembrie 2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare

» ORDIN comun: Ordin MEN nr. 3900/2017 din 16 mai 2017, Ordin MAE nr. A10/2046 din 26 mai 2017, Ordin MRP nr. C/129 din 7 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

» ORDIN nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 - 2018

» ORDIN nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

» O.U.G. nr. 133 din 14 septembrie 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea 441/2001 cu modificările ulterioare

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +