LEGISLAŢIE ADMITERE

Descarcă broşura facultăţilor

» Metodologia desfăşurării admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în anul universitar 2017-2018 (.pdf)

» Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 + alte documente necesare (.zip)

» ORDIN comun: Ordin MEN nr. 3900/2017 din 16 mai 2017, Ordin MAE nr. A10/2046 din 26 mai 2017, Ordin MRP nr. C/129 din 7 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 (.pdf)

» ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 - 2018 (.pdf)

» H.G. nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018 (.pdf)

» H.G. Nr. 117/2017 din 16 martie 2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018 (.pdf)

» ORDIN nr. 3775 din 16.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate (.pdf)

» ORDIN nr. 3359 din 11 martie 2013 privind modificarea metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particulare acreditat din România (.pdf)

» ORDIN nr. 6000 din 15 octombrie 2012 privind aprobarea metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particulare acreditat din România (.pdf)

» H. G. nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat (.pdf)

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +