Condiţii de admitere


Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, organizat de I.O.S.U.D., de regulă, înainte de începerea anului universitar.

Numărul locurilor, pe forme de învăţământ (cu finanţare de la buget şi cu finanţare prin taxă), este repartizat anual de către MEN, la propunerea CSUD, cu avizul Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului USAMV Iaşi.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat numai absolvenţii studiilor universitare de masterat; prin excepţie, absolvenţii învăţământului universitar cu diplome de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004, au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat şi fară să fi absolvit ciclul de studii universitare de masterat; de asemenea, absolvenţii învăţământului superior medical nu necesită studii de masterat.

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitate de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau cea de master. Cunoştinţele specifice domeniului de studii doctorale sunt verificate, pe baza bibliografiei, prin concursul de admitere.

Candidaţii la concurs trebuie să fi avut pe parcursul studiilor universitare de licenţă şi masterat rezultate profesionale bune şi foarte bune (media aritmetică, rezultată din media anilor de studii de licenţă şi de masterat, ca şi cele de la examenele de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă şi de disertaţie, să fie de minim 8,00).

Nu se acceptă înscrierea şi efectuarea doctoratului între persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea, inclusiv.

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +