Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.

Click aici

REZULTATE ADMITERE
Studii de licenţă
(septembrie 2022)


Candidaţi români - Domenii prioritare
Facultatea Domeniul Candidaţi admişi Candidaţi
rezervă
buget taxă
Facultatea de Agricultură Agronomie afişează afişează -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează - afişează
Ingineria produselor alimentare afişează afişează -
Biologie afişează - -
Facultatea de Horticultură Horticultură afişează afişează -
Ingineria mediului afişează afişează -
Biotehnologii - - -
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Zootehnie afişează afişează -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează afişează -
Ingineria produselor alimentare afişează afişează -
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară afişează afişează afişează


Candidaţi români - Absolvenţi de licee din mediul rural
Facultatea Domeniul Candidaţi admişi Candidaţi
rezervă
buget taxă
Facultatea de Agricultură Agronomie afişează - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează - -
Ingineria produselor alimentare afişează - -
Biologie - - -
Facultatea de Horticultură Horticultură - - -
Ingineria mediului - - -
Biotehnologii - - -
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Zootehnie - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - -
Ingineria produselor alimentare - - -
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară - - -
Medicină veterinară (în limba engleză) - - -


Candidaţi - Rromi
Facultatea Domeniul Candidaţi admişi Candidaţi
rezervă
buget taxă
Facultatea de Agricultură Agronomie - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - -
Ingineria produselor alimentare - - -
Biologie - - -
Facultatea de Horticultură Horticultură afişează - -
Ingineria mediului - - -
Biotehnologii - - -
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Zootehnie - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - -
Ingineria produselor alimentare afişează - -
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară - - -
Medicină veterinară (în limba engleză) - - -


Candidaţi români care provin din sistemul de protecţie socială
Facultatea Domeniul Candidaţi admişi Candidaţi
rezervă
buget taxă
Facultatea de Agricultură Agronomie - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - -
Ingineria produselor alimentare - - -
Biologie - - -
Facultatea de Horticultură Horticultură - - -
Ingineria mediului - - -
Biotehnologii - - -
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Zootehnie - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - -
Ingineria produselor alimentare - - -
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară - - -
Medicină veterinară (în limba engleză) - - -


Candidaţi români de pretutindeni
Facultatea Domeniul Candidaţi admişi Candidaţi
rezervă
cu bursă fără bursă cu taxă
Facultatea de Agricultură Agronomie - afişează - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - - -
Ingineria produselor alimentare - afişează - -
Biologie - - - -
Facultatea de Horticultură Horticultură - afişează - -
Ingineria mediului - - - -
Biotehnologii - - - -
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Zootehnie - - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - - -
Ingineria produselor alimentare - - - -
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară - afişează - -


Data şi ora afişării
Facultatea de Agricultură: 9 septembrie 2022, ora 15:48
Facultatea de Horticultură: 9 septembrie 2022, ora 11:00
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare:
9 septembrie 2022, ora 13:23
Facultatea de Medicină Veterinară: 9 septembrie 2022, ora 12:47


Informaţii importante

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei în perioada 9-12 septembrie 2022.

Programul orar zilnic pentru înmatriculare este 08:00 - 16:00, cu excepţia zilei de 12 septembrie când programul este 08:00 - 12:00.

Candidaţii care s-au înscris online, la încheierea contractului de şcolarizare, au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcţie de susţinerea financiară şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă.

Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a formaţiilor de studiu aprobate de Senat.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.

Un candidat poate fi înmatriculat, în urma admiterii, la cel mult 2 (două) programe de studiu, indiferent de forma de finanţare, ciclul de studii şi instituţia la care este înmatriculat, cu excepţia situaţiilor de la art. 9.1. din Metodologie.

La cererea de înmatriculare se anexează chitanţa care atestă plata a minimum 25 % din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022/2023 şi chitanţa pentru plata taxei de înmatriculare, aprobate de Senatul Universităţii.

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +