Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.

Click aici

Rezultate admitere
studii de licenţă - iulie

Pentru a vizualiza cataloagele alfabetice, listele candidaţilor admişi (buget, cu taxă) sau listele în aşteptare pentru fiecare domeniu de studiu în parte, daţi clic pe "afişează" (în tabelele de mai jos).

Important

Atenţie! Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se va face în perioada 27 - 30 iulie 2016, între orele 8:00 şi 16:00 - cu excepţia zilei de 30 iulie când înmatriculările se vor face până la ora 12:00.
Alte detalii importante citiţi mai jos.

Candidaţi români
Facultatea Domeniul Cataloage Admişi Listă în aşteptare
buget cu taxă
Facultatea de Agricultură Agronomie afişează afişează afişează -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează afişează afişează afişează
Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează afişează
Biologie afişează afişează - -
Facultatea de Horticultură Horticultură afişează afişează afişează -
Ingineria mediului afişează afişează - -
Facultatea de Zootehnie Zootehnie afişează afişează - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează afişează afişează afişează
Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează afişează
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară afişează afişează afişează afişează
Medicină veterinară (în limba engleză) afişează - afişează -

Candidaţi Medicină veterinară (în limba engleză)
Facultatea Domeniul Cataloage Admişi Listă în aşteptare
buget cu taxă
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară (în limba engleză) afişează - afişează -

Candidaţi din Republica Moldova, cu studii īn Romānia
Facultatea Domeniul Cataloage Admişi cu bursă Admişi fără bursă Listă în aşteptare
Facultatea de Agricultură Agronomie - - - -
Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează -
Facultatea de Horticultură Horticultură afişează afişează - -
Ingineria mediului afişează afişează - -
Facultatea de Zootehnie Zootehnie - - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează afişează - -
Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează -
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară afişează afişează afişează -

Candidaţi rromi
Facultatea Domeniul Cataloage Admişi cu bursă Admişi fără bursă Listă în aşteptare
Facultatea de Agricultură Agronomie - - - -
Ingineria produselor alimentare - - - -
Facultatea de Horticultură Horticultură - - - -
Facultatea de Zootehnie Zootehnie - - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - - -
Ingineria produselor alimentare - - - -
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară afişează afişează - -

Candidaţi Tineri români de pretutindeni
Facultatea Domeniul Cataloage Admişi buget cu bursă Admişi buget fără bursă Admişi cu taxă Listă în aşteptare
Facultatea de Agricultură Agronomie - - - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - - - -
Ingineria produselor alimentare - - - - -
Biologie - - - - -
Facultatea de Horticultură Horticultură - - - - -
Facultatea de Zootehnie Zootehnie - - - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - - - -
Ingineria produselor alimentare - - - - -
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară afişează - - afişează -

Data şi ora afişării:

Facultatea de Horticultură: 26 iulie, ora 18:15
Facultatea de Agricultură: 26 iulie, ora 19:00
Facultatea de Medicină Veterinară: 26 iulie, ora 20:50
Facultatea de Zootehnie: 26 iulie, ora 21:05


Important!

- extras din Metodologia de admitere -

Candidatul admis la mai multe universităţi/domenii trebuie să opteze pentru aceea/acela la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original până la data de 30.07.2016, ora 12:00.

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de studii şi vor achita taxa de înmatriculare (100 lei), stabilită de Senat, până la data de 30.07.2016, ora 12:00

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.

Studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere atāt a celor aflaţi la a doua specializare, şi care nu mai au dreptul la studii subvenţionate de la bugetul de stat, cāt şi a celor situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării lor, făcută pe baza criteriilor de admitere, la solicitarea scrisă a candidaţilor, până la data de 30.07.2016, ora 12:00.
La cerere se anexează:
- chitanţa care atestă plata a minimum 25% din taxa de şcolarizare pentru anul univ. 2016/2017;
- chitanţa pentru plata taxei de înmatriculare (100 lei).

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +