Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.

Click aici

Rezultate admitere
studii de licenţă - septembrie

Pentru a vizualiza cataloagele alfabetice, listele candidaţilor admişi (buget, cu taxă) sau listele în aşteptare pentru fiecare domeniu de studiu în parte, daţi clic pe "afişează" (în tabelele de mai jos).

Important!

Atenţie! Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se va face în perioada 10 - 13 septembrie 2016, zilnic între orele 8:00 şi 14:00.
Alte detalii importante citiţi mai jos.

Candidaţi români
Facultatea Domeniul Cataloage Admişi Listă în aşteptare
buget cu taxă
Facultatea de Agricultură Agronomie afişează afişează afişează -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează - afişează -
Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează afişează
Biologie afişează afişează - -
Facultatea de Horticultură Horticultură afişează afişează - -
Ingineria mediului afişează afişează - -
Facultatea de Zootehnie Zootehnie afişează afişează - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează - afişează -
Ingineria produselor alimentare afişează - afişează -
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară afişează afişează afişează afişează

Candidaţi Tineri români de pretutindeni
Facultatea Domeniul Cataloage Admişi cu taxă Listă în aşteptare
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară afişează afişează -

Data şi ora afişării:

Facultatea de Horticultură: 9 septembrie, ora 16:40
Facultatea de Zootehnie: 9 septembrie, ora 17:05
Facultatea de Medicină Veterinară: 9 septembrie, ora 17:45
Facultatea de Agricultură: 9 septembrie, ora 17:50


Important!

- extras din Metodologia de admitere -

Candidatul admis la mai multe universităţi/domenii trebuie să opteze pentru aceea/acela la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original până la data de 13.09.2016, ora 14:00.

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de studii şi vor achita taxa de înmatriculare (100 lei), stabilită de Senat, până la data de 13.09.2016, ora 14:00

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.

Studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere atāt a celor aflaţi la a doua specializare, şi care nu mai au dreptul la studii subvenţionate de la bugetul de stat, cāt şi a celor situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării lor, făcută pe baza criteriilor de admitere, la solicitarea scrisă a candidaţilor, până la data de 13.09.2016, ora 14:00.
La cerere se anexează:
- chitanţa care atestă plata a minimum 25% din taxa de şcolarizare pentru anul univ. 2016/2017;
- chitanţa pentru plata taxei de înmatriculare (100 lei).

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +