REZULTATE ADMITERE 2014

Descarcă broşura facultăţilor

Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.

Click aici

Rezultate studii de licenţă
(iulie 2014)

Pentru a vizualiza cataloagele alfabetice, listele candidaţilor admişi (buget, cu taxă) sau listele candidaţilor respinşi pentru fiecare domeniu de studiu în parte, daţi clic pe "afişează" (în tabelele de mai jos).

Important

Atenţie! Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se va face numai în perioada 26 - 30 iulie 2014. Programul de lucru este între orele 8:00 şi 16:00, inclusiv sâmbăta şi duminica, cu excepţia ultimei zile, 30 iulie 2014, când înmatriculările se vor face până la ora 14:00.
Alte detalii importante citiţi mai jos.

Candidaţi români
Facultatea Domeniul Cataloage Admişi Respinşi
buget cu taxă
Facultatea de Agricultură Agronomie afişează afişează afişează afişează
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează afişează afişează afişează
Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează afişează
Biologie afişează afişează afişează afişează
Facultatea de Horticultură Horticultură afişează afişează afişează afişează
Ingineria Mediului afişează afişează afişează afişează
Facultatea de Zootehnie Zootehnie afişează afişează afişează -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează afişează afişează afişează
Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează afişează
Facultatea de Medicină
Veterinară
Medicină Veterinară afişează afişează afişează afişează

Candidaţi din Republica Moldova, cu studii īn Romānia
Facultatea Domeniul Cataloage Admişi cu bursă Admişi fără bursă Respinşi
Facultatea de Agricultură Agronomie afişează afişează - -
Ingineria produselor alimentare afişează afişează - -
Facultatea de Horticultură Horticultură - - - -
Facultatea de Zootehnie Zootehnie afişează afişează afişează -
Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează -
Facultatea de Medicină
Veterinară
Medicină Veterinară afişează afişează - -

Rromi
Facultatea Domeniul Cataloage Admişi buget Admişi taxă Respinşi
Facultatea de Agricultură Ingineria produselor alimentare afişează afişează - -
Facultatea de Zootehnie Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează -
Facultatea de Medicină
Veterinară
Medicină Veterinară afişează afişează - -

Continuare studii
Facultatea Domeniul Cataloage Admişi taxă Respinşi
Facultatea de Medicină
Veterinară
Medicină Veterinară afişează afişează -

Data şi ora afişării:

25 iulie, ora 21:00.


Important!

- extras din Metodologia de admitere -

Candidatul admis la mai multe universităţi/domenii trebuie să opteze pentru aceea/acela la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în termen de maximum 5 zile de la data afişării rezultatelor concursului.

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de studii şi vor achita taxa de înmatriculare (100 lei), stabilită de Senat, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.

Studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere atāt a celor aflaţi la a doua specializare, şi care nu mai au dreptul la studii subvenţionate de la bugetul de stat, cāt şi a celor situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării lor, făcută pe baza criteriilor de admitere, la solicitarea scrisă a candidaţilor, în termen de maximum 5 zile de la data afişării rezultatelor.
La cerere se anexează:
- chitanţa care atestă plata a minimum 25% din taxa de şcolarizare pentru anul univ. 2014/2015;
- chitanţa pentru plata taxei de înmatriculare (100 lei).

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +