Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.

Click aici

Rezultate admitere
studii de licenţă

Pentru a vizualiza cataloagele alfabetice, listele candidaţilor admişi (buget, cu taxă) sau listele în aşteptare pentru fiecare domeniu de studiu în parte, daţi clic pe "afişează" (în tabelele de mai jos).

Important!

Atenţie! Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se va face în perioada 22 - 26 iulie 2017, zilnic între orele 8:00 şi 16:00.
Alte detalii importante citiţi mai jos.

Candidaţi români
Facultatea Domeniul Candidaţi admişi Candidaţi
respinşi
buget cu taxă
Facultatea de Agricultură Agronomie afişează afişează -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează afişează -
Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează
Biologie afişează - -
Facultatea de Horticultură Horticultură afişează afişează -
Ingineria mediului afişează - -
Facultatea de Zootehnie Zootehnie afişează - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează afişează afişează
Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară afişează afişează afişează

Candidaţi Rromi
Facultatea Domeniul Admişi buget Admişi taxă Respinşi
Facultatea de Horticultură Horticultură afişează - -
Facultatea de Zootehnie Ingineria produselor alimentare afişează - -

Candidaţi Tineri români de pretutindeni
Facultatea Domeniul Admişi cu bursă Admişi fără bursă Respinşi
Facultatea de Agricultură Agronomie M afişează afişează -
U - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală M afişează afişează -
D - - -
Ingineria produselor alimentare M afişează afişează afişează
D - - -
Biologie M afişează afişează -
U - - -
Facultatea de Horticultură Horticultură M afişează - -
U - - -
Ingineria mediului M - - -
U - - -
Facultatea de Zootehnie Zootehnie M afişează afişează -
U - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală M afişează    
U - - -
Ingineria produselor alimentare M afişează afişează afişează
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară M afişează afişează afişează
U afişează - -
Gr - afişează afişează


Data şi ora afişării:

Facultatea de Horticultură: 22 iulie, ora 09:30
Facultatea de Agricultură: 22 iulie, ora 10:30
Facultatea de Zootehnie: 22 iulie, ora 11:45
Facultatea de Medicină Veterinară: 22 iulie, ora 13:35

Important!

- extras din Metodologia de admitere -

» Candidatul admis la mai multe universităţi/domenii trebuie să opteze pentru aceea/acela la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original până la data de 26.07.2017, ora 14:00.

» Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare (100 lei), stabilită de Senat, până la data de 26.07.2017, ora 14:00.

» Candidaţii care s-au înscris online au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie la încheiere contractului de şcolarizare, în funcţie de susţinerea financiara şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă.

» Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.

» Studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere, atât a celor aflaţi la a doua specializare şi care nu mai au dreptul la studii subvenţionate de la bugetul de stat, cât şi a celor situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării lor, făcută pe baza criteriilor de admitere, la solicitarea scrisă a candidaţilor, până la data de 26.07.2017, ora 14:00.
La cererea de înmatriculare se anexează:
- chitanţa care atestă plata a minimum 25% din taxa de şcolarizare pentru anul univ. 2017/2018;
- chitanţa pentru plata taxei de înmatriculare (100 lei).

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +