Înscriere - Admiterea la studii de licenţă

1.Cum mă înscriu la Universitate?

Înscrierea se face atât la sediul facultăţii, cât şi online

2.Trebuie să vin la Iaşi ca să mă înscriu?

Nu, înscrierea se poate face şi online.

3.Unde este sediul universităţii?

Sediul nostru este pe Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3.
Poţi ajunge la noi cu:
- tramvaiele 1, 8, 9, 13.
- autobuzele 36, 42, 52.
Găseşti aici o hartă a Iaşului.

4.De ce acte am nevoie?

Pentru a te înscrie trebuie să depui un dosar care să conţină:
- cererea de înscriere,
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Dacă eşti absolvent al promoţiei 2024, poţi prezenta în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip cu specificarea mediei examentului de bacalaureat şi a mediei generale a anilor de liceu.
- foaia matricolă,
- certificatul de naştere, în copie şi original,
- copie după cartea de identitate
- adeverinţa medicală-tip, eliberată de cabinetul medical şcolar
- 4 fotografii color tip CI (3 x 4 cm)
- acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere, dacă este cazul
- acordul pentru folosirea/prelucrarea datelor personale. Dacă eşti deja student la o facultate, trebuie să mai anexezi următoarele acte: adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă.
Dacă te-ai mai înscris simultan şi la altă facultate, vei depune în locul diplomei de bacalaureat în original, o copie după aceasta, precum şi o copie după legitimaţia de înscriere la cealaltă facultate (pe care secretariatul acesteia o va autentifica).

5.Pot să fac copii după acte?

Trebuie să depui toate actele în original, cu excepţia cărţii de identitate.
Poţi să ne aduci copii după alte acte în una din următoarele situaţii:
- dacă eşti student: copii după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta şi după foaia matricolă, precum şi o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte calitatea de student şi numărul anilor în care ai fost susţinut de la bugetul de stat;
- dacă te-ai înscris şi la alt domeniu/facultate: copie după diploma de bacalaureat/adeverinţa-tip în original, precum şi o adeverinţă, în original, de la facultatea unde s-a depus dosarul cu acte în original.

Dacă te înscrii online, vei scana sau fotografia documentele şi le vei încărca pe platforma de admitere.

6.Care este taxa de înscriere?

Taxa de înscriere este stabilită de Consiliul de Admnistraţie.
Pentru concursul de admitere 2024 taxa de înscriere este de 150 lei.

7.Unde plătesc taxa de înscriere?

Taxa de înscriere se achită la casieria facultăţii unde te înscrii. Fiecare casierie are un program zilnic de încasări de luni până duminică între orele 8:00 şi 16:00.

Dacă te vei înscrie online, vei plăti taxa prin transfer bancar la unul din următoarele două conturi ce au ca beneficiar USV Iaşi:
Cod fiscal 4541840
Cont BRD - RO 39 BRDE 240 SV 60462192400
Cont Trezoreria Iaşi - RO 44 TREZ 40620F330500XXXX

Important!
În cazul plăţii taxei prin transfer bancar trebuie sa fie menţionate, neapărat, la Detalii plată, următoarele informaţii:
- facultatea unde se înscrie candidatul,
- numele şi prenumele candidatului.

8.În ce condiţii sunt scutit de taxa de înscriere?

Eşti scutit de plata taxei de înscriere în următoarele situaţii: eşti orfan de ambii părinţi, eşti rezident al Casei de copii, eşti urmaş al unei persoane rănite sau decedate în Revoluţia de la 1989, ai părinţi care fac parte din personalul didactic, auxiliar didactic (în activitate sau pensionat) sau din personalul tehnico-administrativ al USV.
Scutirea de taxă se acordă o singură dată, acolo unde depui actele în original.

9.Sunt absolvent de colegiu. În ce condiţii mă înscriu?

Dacă ai absolvit un colegiu cu profil similar, îţi poţi continua studiile la noi pe locurile alocate. Condiţiile de înscriere şi admitere sunt aceleaşi ca şi pentru absolvenţii de liceu. Ca acte suplimentare, menţionăm diploma de absolvire şi foaia matricolă de la colegiu.

10.Locuiesc în altă ţară dar vreau să studiez la USV. Cum mă pot înscrie?

Trebuie să fii absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), absolvent al instituţiilor din Spaţiul European al Învăţământului Superior sau din Federaţia Statelor Elveţiene.

11.Locuiesc în Republica Moldova. Cum mă pot înscrie?

Dacă eşti cetăţean al Republicii Moldova, dosarul tău de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:
- cerere de înscriere
- copie legalizată în limba română a diplomei de bacalaureat
- copie legalizată în limba română a foii matricole de la liceu, în care trebuie înscrise şi notele/calificativele obţinute la bacalaureat
- copie legalizată în limba română a certificatului de naştere
- copii xerox în limba română după buletinul de identitate (inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil) şi paşaport.

12.Care este perioada de înscriere?

Perioada de înscriere la admitere este 8–19 iulie 2024.
În eventualitatea neocupării locurilor se va organiza şi o sesiune de admitere de toamnă în perioada 2–5 septembrie 2024.
Menţiune: platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (18 iulie 2024, respectiv 4 septembrie 2024).

13.Pot să mă înscriu la mai multe facultăţi odată?

Desigur. Ai în vedere condiţiile şi tipurile de acte pe care trebuie să le depui la facultăţile la care te înscrii.

14.Pot să mă înscriu direct pe locurile cu taxă?

Sistemul de învăţământ românesc oferă tuturor şanse egale la admitere. De ce nu ai încerca să obţii un loc fără taxă?

15.Dacă mă răzgândesc după înscriere, mi se returnează taxa?

Taxa de înscriere nu se returnează.

16.Cum se face repartizarea pe locuri?

Admiterea se face computerizat, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi.
Departajarea se face după următoarea formulă: (N1+N2):2, în care: N1 = nota obţinută la proba comună scrisă, de la examenul bacalaureat - Limba şi literatura română şi N2 = nota obţinută la proba diferenţiată scrisă, de la examenul bacalaureat - Matematică/Istorie sau una din probele scrise, la alegere.
Dacă există mai mulţi candidaţi cu medii egale, departajarea se va face ţinând cont de următoarele criterii:
1. media generală a anilor de studiu din liceu
2. media examenului de bacalaureat
Media minimă de admitere este 5.

17.Cum se face repartizarea pe specializări?

Fiecare candidat optează pentru specializarea dorită. Repartizarea pe specializări se face în ordinea mediei de admitere, în limita locurilor repartizate pentru specializarea respectivă.

18.Când se afişează rezultatele?

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 19 iulie 2024, respectiv pe 6 septembrie 2024.

19.Unde se afişează rezultatele?

Rezultatele se afişează la avizierul facultăţii la care te-ai înscris şi pe site-ul Universităţii.

20.Pot afla telefonic dacă am fost admis?

Da, la numărul de telefon al facultăţii la care te-ai înscris.

21.În cazul în care nu sunt mulţumit, cum pot contesta rezultatul admiterii?

Contestaţiile se depun în maximum 48 ore, începând cu ora şi data afişării rezultatelor sesiunii de admitere, urmând a fi soluţionate în următoarele 48 ore de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor, de o comisie specială stabilită prin decizia Rectorului. Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor vor fi comunicate prin afişare şi vor fi duse la îndeplinire de Comisia de admitere. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive.


Calitatea de student

1.În ce an îmi aleg specializarea?

În anul I de studiu.

2.Unde mă pot angaja după ce absolv USV?

După absolvirea UAI, ai diverse oportunităţi de angajare în:
Agenţii şi oficii de dezvoltare rurală
Oficii de consultanţă agricolă, Camere agricole
Agenţii de plăţi şi intervenţii în agricultură
Învăţământ superior şi instituţii de cercetare
Oficii şi laboratoare judeţene de: agrochimie, ameliorarea animalelor, pedologie, protecţia plantelor, controlul calităţii seminţelor
Agenţii de protecţia mediului
Oficii de protecţia consumatorului
Agenţii de gospodărire a apelor
Direcţii sanitar veterinare şi siguranţă alimentelor
Clinici, cabinete şi farmacii veterinare
Companii din domeniul industriei alimentare
Companii agricole şi horticole
Companii piscicole
Învăţământ preuniversitar
Primării
Firme de management , marketing şi economie rurală
Firme de amenajări peisagistice
Firme pentru managementul resurselor umane
Organisme de certificare şi evaluare a terenurilor, produselor agricole şi horticole
Inspectorate vamale
Pensiuni agroturistice, moteluri, hoteluri
Depozite şi pieţe agroalimentare

3.Mă ajută USV să-mi găsesc un loc de muncă încă din timpul facultăţii?

Da, există Centrul de consiliere şi orientare în carieră, care se preocupă pentru găsirea de locuri de muncă adecvate specializării urmate.

4.Pot să lucrez în străinătate dacă absolv USV?

Desigur. Diplomele acordate de Universitatea noastră sunt recunoscute în ţările Uniunii Europene.

5.Pot accede la stagii şi burse în străinătate? Cum? Cu ce instituţii are USV parteneriate?
6.Am loc asigurat de cazare?
7.Care sunt tarifele de cazare în căminele USV?
8.Complexul de cazare este situat aproape de Universitate?

Complexul de cazare este situat vizavi de clădirea principală a Universităţii. Aici găseşti harta campusului universitar.

9.Cum mă pot organiza cu mâncarea?

Cantina - Restaurant a Universităţii, situată la 5 minute de mers pe jos, îţi dă posibilitatea să iei masa de prânz şi cina, de luni până vineri (sâmbăta doar masa de prânz) şi îţi oferă produse delicioase la preţuri foarte bune.

10.De ce alte servicii pot beneficia în cămin?

Dacă eşti cazat în campusul Universităţii, ai acces la: sala de gătit, sala de spălat (cu maşini automate), cablu TV, Internet.

11.Există organizaţii studenţeşti în Universitate în care mă pot înscrie?
12.Aveţi un centru de orientare profesională?

În cadrul universităţii există un Centru de orientare profesională care are rolul de a te ajuta în identificarea oportunităţilor de angajare după absolvire. Pentru mai multe detalii intră aici.

13.În ce condiţii mi se decontează transportul în comun? Cât anume se decontează?

Trebuie să fii student la noi şi să frecventezi cursurile.

14.Am internet în spaţiile Universităţii?

Desigur. În toate clădirile Universităţii exista acces wireless la internet.

15.Accesul la internet se plăteşte?

Accesul la internet, în toate spaţiile universităţii, este gratuit.

16.Am cablu tv în spaţiile Universităţii?

Da, este cablu şi este gratuit.

17.Se fac prezentări în sistem multimedia/3D?

Majoritatea sălilor de curs sunt dotate cu video proiector şi ecran LCD. De asemenea, USV are primul Centrul de Vizualizare Avansată din ţară, ce oferă capabilităţi 3D, holografice şi de teleprezenţă.

18.Ce dotări au laboratoarele?

Toate laboratoarele sunt dotate ultramodern.

19.Ce dotări are biblioteca?

Investim anual peste 55000 € pentru îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii noastre. Biblioteca noastră are un site unde poţi căuta cărţile/revistele pe care ţi le doreşti şi poţi afla dacă sunt disponibile.

20.Cum pot să-mi petrec timpul liber?

Universitatea îţi pune la dispoziţie, pentru petrecerea timpului liber, o sală de fitness, saună, terenuri de fotbal cu gazon artificial şi nocturnă, teren de baschet şi handbal, terenuri de tenis, din care unul este acoperit cu balon presostatic.

21.Pot să aleg cu cine stau în cameră?

Da, dacă în camera unde urmează să te muţi este loc liber.

22.Sunt băiat. Pot să stau în camera cu prietena mea?

Nu, camerele nu sunt mixte.

23.Sunt fată. Pot să stau în camera cu prietenul meu?

Nu, camerele nu sunt mixte.

24.Dacă nu promovez examenele de anul 1, cum fac să trec în anul 2?

Pentru a putea trece în anul al II-lea de studiu trebuie ca la sfârşitul anului I să ai acumulate 40 de credite. (Fiecare examen este cotat cu un anumit număr de credite).

25.În ce condiţii pot primi bursa socială?

Bursa socială se obţine pe bază de cerere, în limita întregului fond de burse ce revine anului respectiv, proporţional cu numărul de studenţi bugetati. Pentru anii II-VI, bursa de ajutor social se acordă studenţilor integralişti pe bază de cerere, dacă nu beneficiază de bursă de merit sau de studiu, în limita de 10 % din fondul de burse repartizat universităţii şi defalcat pe facultăţi, proporţional cu numărul de studenţi bugetati. Media obţinută trebuie să fie minimum 7,00. (Pentru detalii accesează http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/10_burse.html).

26.În ce condiţii pot primi bursă de merit?

Bursa de merit se poate obţine cu o medie cuprinsă între 9,50 şi 10,00.

27.Pot obţine prin intermediul USV bilete de vacanţă în tabere studenţeşti?

Da, sunt bilete pentru tabere la munte şi la mare.

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +